21.11.17

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Μέ πανηγυρική χαρά καί εὐφροσύνη τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία τά «Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» κάθε χρόνο, στίς 21 Νοεμβρίου. Σ’ αὐτή τήν χαρά καί τήν πνευματική εὐφροσύνη καλεῖ ὅλους μας, μέσα ἀπό τήν πλούσια ὑμνολογία τῆς ἡμέρας: «ἑορτάσωμεν
πιστοί, ἑορτήν πνευματικήν», «Πανηγυρίσωμεν... καί συνευφρανθῶμεν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἁγίᾳ Ἑορτῇ»· καί «Λαμπροφορήσωμεν οἱ Ὀρθόδοξοι», καί «Χορεύσωμεν φιλέορτοι», διότι ἡ κόρη τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, ἡ μικρή Μαριάμ «προσάγεται τῷ Κυρίῳ ὡς τριετίζουσα δάμαλις » καί εἰσέρχεται στά ἐνδότερα τοῦ Ναοῦ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Τό γεγονός αὐτό χαρακτηρίζεται «θαῦμα», διότι στόν
ἱερό αὐτό τόπο μόνο ὁ Ἀρχιερεύς ἔμπαινε μιά φορά τόν χρόνο. Εὔλογο ἔτσι θά ἦταν τό ἐρώτημα «γιατί αὐτή ἡ ἐξαίρεσις»; Διότι ἦταν μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἡ μικρή κόρη τῆς Ναζαρέτ νά γίνη «ἔμψυχος ναός τῆς θεότητος». Διότι αὐτή ἦταν τό
πρόσωπο, πού σύμφωνα μέ τίς προφητεῖες, ἦταν ἡ διαλεχτή ἀνάμεσα στούς διαλεχτούς ὅλων τῶν αἰώνων, ἡ ἐπιλεγμένη νά πραγματώση τό «μυστήριον τῆς οἰκονομίας» τοῦ Θεοῦ, δηλ. τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Μάλιστα, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σημειώνει (ΝΒ΄ ὁμιλία) γιά τήν ἐπιλογή της, πώς τό σχέδιο αὐτό τοῦ Θεοῦ προετοιμαζόταν ἀπό τήν ἐποχή τῶν παιδιῶν τοῦ Ἀδάμ. Καί γιά νά εὑρεθῆ, λέγει, ἱκανή πρός τοῦτο παρθένος «ταύτην τήν παρ’ ἡμῶν ὑμνουμένην ἀρτίως ἀειπάρθενον κόρην πρό αἰώνων ὁ
Θεός προορίζει καί τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἐξειλεγμένων ἐκλέγεται» (ΕΠΕ, τ.11ος, σ. 248).
Γι’ αὐτό καί τήν εἴσοδο τῆς Ὑπεραγίας στόν Ναό, ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας τήν χαρακτηρίζει ὡς «τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις». Προκηρύσσεται ἡ σωτηρία μας, διότι ἡ μικρή Μαριάμ
προσφέρεται στόν Θεό «ἀνατραφῆναι ἐν Κυρίῳ», ὥστε νά γίνη ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ λυτρωτοῦ καί σωτῆρος τοῦ κόσμου.

Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

20.11.17

Απολυτίκιο Εισοδίων της Θεοτόκου - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ 370 Κυριακή Ε΄Λουκά 3-11-2002

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ...

Πρωϊνές ὧρες σέ ἕνα ἐργοστάσιο ὑλικῶν... Ἕνας συμπα­θέστατος, γλυκύς καί πράος κύριος περιμένει ὑπομονετικά τήν σειρά του νά ἐξυπηρετηθεῖ. Νά φορτώσουν τό φορτηγό του γιά τήν Δυτική Μακεδονία...
Ἀναγνωρίζοντας τήν ἰδιότητά μου μέ πλησιάζει καί πρός ἔκπληξή μου, συζητᾶ ὄχι ὡς ἁπλός πιστός χριστιανός... Σέ λίγη ὥρα -ἐκ τῶν πραγμάτων- ἀπο­καλύπτεται... Ἱερεύς τοῦ Ὑψίστου! Τήν πρώτη μου ἔκπληξη διαδέχεται ἡ λύπη, ἡ ἀγωνία, ἡ ἀνησυχία... Ζήτησα τήν εὐχή του...
-Τελικά, πάτερ, αὐτό θέλουν κάποιοι προοδευτικάντηδες ψευτοκουλτου­ριάρηδες;
-Τί νομίζεις;... μοῦ λέει...
Ἄμισθος κληρικός˙ ἕνας θεσμός πού ὑποβλήθηκε, τάχατες ἕνεκα οἰκονομικῆς κρίσεως καί πού κατ’ οἰκονομίαν ἡ φιλόστοργος μητέρα Ἐκκλησία ἐγκολπώθηκε γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου Της.
Ἄμισθος κληρικός˙ μία σκοταδιστική καινοτομία, πού ἔφεραν στήν ἁγιασμένη μας Πατρίδα οἱ νοσταλγοί τοῦ Παραπετάσματος.
Ἄμισθος κληρικός˙ ἀπό τήν Δευτέρα ἕως τήν Παρασκευή «λαϊκός» στήν βιοπάλη γιά τόν «ἄρτον τόν ἐπιούσιον» καί τό Σαββατοκύριακο «ἐνδεδυμένος τήν τῆς Ἱερατείας χάριν» προσφέρει τόν Οὐράνιον ἄρτον στόν λαό τοῦ Θεοῦ...
Καί σκέφτομαι...
Τούς ἐνοχλεῖ τό τιμημένο ράσο; Φοβοῦνται τό ράσο; Δέν ἀντέχουν ν’ ἀνε­μίζει στήν αἱματοβαμένη μας Πατρίδα τό ἔνδυμα τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ; Τρέ­μουν στήν θέα του;
Γιατί;
Γιατί κάποιοι τυφλωμένοι ξεχνοῦν τήν προσφορά τοῦ κλήρου στούς ἐθνικο­απε­λευθερωτικούς ἀγῶνες τῆς πατρίδος μας, τοῦ γένους μας;
Γιατί κάποιοι ἀνιστόριτοι κράχτες ἀποσιωποῦν τούς 11 Πατριάρχεις,  τούς 100 Ἀρχιερεῖς, τούς 6.000 Ἱερεῖς καί μοναχούς, πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τοῦ «Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία»;
Γιατί δέν τολμοῦν νά ὁμολογήσουν ὅτι τήν λευτεριά μας τήν ὀφείλουμε στό ματωμένο ράσο τους, πού ἔγινε φλάμπουρο καί θέριεψε τήν ἐλπίδα τοῦ ραγιά καί ἄναψε τήν φλόγα γιά τόν ἀγῶνα ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος;
Γιατί κάποιοι τυφλωμένοι μαίνονται λυσσωδῶς ἐναντίον τῆς ἱστορίας καί ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη τῶν Κρυφῶν Σχολειῶν καί ὅτι ὁ Παπάς καί δάσκα­λος μαζί μάζευε γύρω ἀπό τό φῶς τοῦ καντηλιοῦ τά σκλαβωμένα Ἑλληνό­που­λα καί τά μάθαινε μέ τό Ψαλτήρι καί τό Ὀκτωήχι γράμματα;
 Γιατί κάποιοι θιασῶτες τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων θέλουν νά ἐκδιώ­ξουν τόν κλῆρο καί τά θρησκευτικά σύμβολα ἀπό τά σχολεῖα, τά νοσοκομεῖα, τόν στρατό καί τίς φυλακές;
Γιατί;
Γιατί χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται!
Χωρίς Θεό ἡ νεολαια έκμαυλίστηκε.
Χωρίς Θεό ἡ οἰκογένεια ἀνατινάχθηκε στόν ἀέρα.
Χωρίς Θεό ἀπαξιώνονται τά ἰδανικά, οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες, ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος.
Χωρίς Θεό ἀμνηστεύονται παντός εἴδους ἀποτρόπαια ἐγκλήματα.
Χωρίς Θεό ἡ κοινωνία μας σήπεται  καί διαφθείρεται.
Χωρίς Θεό εἶναι ὅλα... τίποτα!
Ἐμεῖς, εἰς πείσμα τῶν καιρῶν καί λύσσα ὅλων τῶν δαιμόνων τῆς ἀβύσσου, ἀγωνιζόμαστε, ἐλπίζουμε, αἰσιοδοξοῦμε...
Νά δώσει ὁ Θεός μετάνοια σέ ὅλους μας γιά νά σταματήσουμε τόν κατή­φορο πού ἔχουμε πάρει ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένεια, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος. Γένοιτο.

Blogger

17.11.17

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ...

Μαθητής πρίν κατακλιθεῖ πῆγε νά κάνει τήν προσευχή του ὅπως συνήθιζε κάθε βράδυ. Ὡστόσο, πρίν μερικές ἡμέρες ἄρχισε, λίγο πρίν πέσει στά γόνατα μία διαδικασία, πού τράβηξε τήν προσοχή τῆς μητέρας του. Ἔνηψε χέρια, πόδια, κεφάλι, αὐτιά...(!) Στήν εὔλογη ἀπορία τῆς μητέρας του ἀπάντησε πώς στό βιβλίο τους (τῶν Θρησκευτικῶν) περιγράφει «πῶς πρέπει νά προετοιμαζόμαστε πρίν τήν προσευχή»! Ὅταν ἡ μητέρα του τοῦ ἐξήγησε πώς αὐτά εἶναι συνήθειες τῶν μουσουλμάνων, εἶχε πλήρη σύγχυση!
Ἀκοῦτε; Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα τῶν νέων βιβλίων. Αὐτός ἴσως ἦταν καί ὁ στόχος τῶν ἰθυνόντων. Ἄν ναί, τό κατάφεραν! Φυσικά, ἀπό αὐτούς δέν περιμέναμε τίποτε καλύτερο. Ἡ ἰδεολογία τους, ἡ συμπεριφορά τους, ἡ ὄλη τους βιοτή, ὅλα, βροντοφωνάζουν τήν ἀθεΐα τους, τήν ἀνιθηκότητά τους, τήν ἀναισχυντία τους. Ἐμεῖς ὅμως τί κάνουμε;
Ἐκλεκτοί Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας παροτρύνουν τούς χριστιανούς τοῦ ποιμνίου τους νά ἐπιστρέψουν «ὡς ἀπαράδεκτα» τά βιβλία τῶν παιδιῶν τους στό Ὑπουργεῖο. Μήπως αὐτό πρέπει νά γίνει μαζικά καί πανελλαδικά πρίν εἶναι πολύ ἀργά;
Βεβαίως, γιά νά εἴμαστε δίκαιοι, ἄν αὐτό τό παιδί ἔκανε ἀπό μικρό τήν προσευχή του μαζί μέ τούς γονεῖς του, θά εἶχε πρότυπα καί δέν θά ξέφευγε σέ ἄλλες... συνταγές.
Ἄν αὐτό τό παιδί εἶχε γαλουχηθεῖ μέ τά νάματα τῆς πίστεως, «ἐκ κοιλίας μητρός» δέν θά ἦταν εὔκολο νά παρασυρθεῖ ἀπό τά ρυπαρογραφήματα, πού κάποιοι συνεχίζουν νά τά ἀποκαλοῦν «βιβλία».
Ἄν αὐτό τό παιδί κράταγε ἀπό παιδάκι τήν Βίβλο, τήν εἰκονογραφημένη, ἤ ξεφύλλιζε χριστιανικά παιδικά περιοδικά καί βιβλία, θά εἶχε ἄλλες εἰκόνες ἀποτυπωμένες στό μυαλό καί στήν καρδιά του.
Ἄν αὐτό τό παιδί οἱ γονεῖς του τό ἔβλεπαν πρῶτα σάν ψυχή ἀθάνατο καί ὕστερα σάν βιολογική ὕπαρξη, θά ἔπρατταν ἀναλόγως καί δέν θά κινδύνευε σήμερα ἀπό κανέναν καί ἀπό τίποτε.
Δυστυχῶς, ὅμως, ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. Θεόφιλος, «οἱ γονεῖς σήμερα ἐνδιαφέρονται γιά τό πῶς θά ταΐσουν, πῶς θά ντύσουν, πῶς θά σπουδάσουν τά παιδιά τους, τά ὁποῖα κατήντησαν παχυνόμενα χριστουγεννιάτικα χοιρίδια καί ξέχασαν ὅτι ἔχουν καί ψυχή ἀθάνατο»!
Μήπως εἶναι καιρός νά ἀφυπνισθοῦμε; Νά γρηγορήσουμε;
Σεβαστοί γονεῖς, στείλτε τά παιδιά σας στά Κατηχητικά Σχολεῖα! Ψάχνετε τά καλύτερα φροντιστήρια γιά τά παιδιά σας καί καλά κάνετε! Μήν ἀμελεῖτε ὅμως τό μείζον! Τήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ σας! Τά παιδιά δηλητηριάζονται καθημερινά μήν τούς στερεῖτε τό ἀντίδοτο! Συνδέστε τα μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Ψᾶξτε Ὀρθόδοξα Κατηχητικά Σχολεῖα, Συνάξεις νέων, Κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί δῶστε ἀντισώματα στά παιδιά σας ἀλλά καί σέ σᾶς τούς ἴδιους. Ἀσφαλιστεῖτε καί ἀσφαλίσετε ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχετε: τά παιδιά σας, τά παιδιά μας! Τήν ἐλπίδα τοῦ Γένους μας!

Blogger

14.11.17

ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Μαθητής ἀπεβλήθη ἀπό τό Σχολεῖο του, γιατί σκαρφάλωσε σέ στῦλο φωτισμοῦ γιά νά ὑψώσει τήν σημαία, καθώς ὲδῶ καί τέσσερα χρόνια δέν ὑπῆρχε ὑψωμένη στόν ἰστό σημαία ὅπως προβλέπεται, καί κανείς δέν ἐνδιαφερόταν γιά τό θεμα, παρά τίς ἐπίμονες παρακλήσεις τῶν παιδιῶν.
Οἱ συμμαθητές του, διαμαρτυρόμενοι γιά τήν ἄδικη τιμωρία τοῦ συμμαθητοῦ τους, πήγαν στό Σχολεῖο κρατῶντας σημαῖες καί τήν ὕψωσαν ὅπου μπόρεσαν, ἐνῶ μετά τήν καθιερωμένη προσευχή, ἔψαλλαν τόν ἐθνικό μας ὕμνο!
Τό ρεπορτάζ τονίζει πώς ὁ μαθητής πού προέβη σ’ αὐτήν τήν ἐνέργεια εἶναι ἤσυχο παιδί καί ἐπιμελής.


27 Ὀκτωβρίου 2017, παραμονή τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου, ἕνα παλληκάρι ἀπό τήν Κρήτη, πού ἡ ἑλληνική του καρδιά δέν ἄντεχε, τίς ἡμέρες μνήμης τοῦ Ἔπους τοῦ ΄40, νά μήν κυματίζει ἡ γαλανόλευκη στήν αὐλή τοῦ Σχολείου του, τήν ὑψώνει καί πληρώνει μέ τόν πιό ἀτιμωτικό τρόπο τήν πρᾶξη του αὐτή: μία ἡμέρα ἀποβολή!
Σύγχρονοι «γκρίζοι λύκοι», ἐθνομηδενιστές καί ἀπάτριδες τιμώρησαν ἕναν λεβέντη, πού μαζί μέ τούς συμμαθητές τους ζητούσαν τό αὐτονόητο: νά κυματίζει ἡ ἑλληνική σημαία στό Σχολεῖο τους! Στό ἑλληνικό τους Σχολεῖο! Στό Λύκειο Γαζίου Ἠρακλείου. Κι ἀφοῦ γιά 4 χρόνια τούς ἀγνοοῦσαν, τό γενναῖο Κρητικόπουλο τήν ὕψωσε στό πιό ψηλό σημεῖο πού βρῆκε. Καί ἐνῶ ἡ πρᾶξη του αὐτή ἔπρεπε νά ἐπιβραβευθεῖ, ἐντούτοις καταδικάζεται! Τάχατες ἀνησύχησαν (!) γιατί τό ἐγχείρημα τοῦ παλληκαριοῦ ἐλλόχευε κίνδυνο γιά τήν ζωή του.
Δέν ἀφήνουμε τά παραμύθια κάποτε σ’ αὐτήν τήν χώρα; Ποιοί νοιάζονται γιά τά παιδιά μας; Οὔτε ἡ ψυχική οὔτε ἡ σωματική τους ὑγεία τούς ἐνδιαφέρει πιά! Θά ἐνεργούσαν πολύ διαφορετικά ἄν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μέ τίς πρᾶξεις τους καί τίς ἀποφάσεις τους καθημερινά δολοφονοῦν τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας! Ἄς μή γελιόμαστε κι ἄς εἴμαστε ρεαλιστές!
Γι’ αὐτούς τούς «κυρίους» ἡ γαλανόλευκη δέν σημαίνει τίποτε ἀπολύτως.
Γι’ αὐτούς τούς «κυρίους» ἡ γαλανόλευκη εἶναι ἕνα «πανί»!
Γι’ αὐτό καί τό ἀφήνουν νά τό... παίρνει ὁ ἀέρας!
Γι’ αὐτό καί τό καῖνε!
Γι’ αὐτό καί τό χαρίζουν, ἐλαφρᾶ τῇ καρδίᾳ, τῆδε κακεῖσε....!
Εὖγε στό γενναῖο Ἑλληνόπουλο, πού θέλησε νά ὑψώσει τήν δοξασμένη μας σημαία!
Εὖγε στό ἀνδρεῖο Ἑλληνόπουλο, πού θέλησε νά τιμήσει μέ τόν καλύτερο τρόπο τούς προγόνους του, τούς ἥρωες τοῦ ΄40!
Εὖγε καί στούς εὐγενεῖς συμμαθητές του, πού στήριξαν τόν συμμαθητή τους καί διαμαρτυρήθηκαν μέ τόν πλέον πολιτισμένο, εὐπρεπῆ ἀλλά καί εὔγλωττο τρόπο.
Μέ τέτοια Ἑλληνόπουλα ἡ Ἑλλάδα ἔχει μέλλον!

Blogger

11.11.17

Ο ΙΕΡΕΑΣ

Ματσούκι... Στήν θέση τοῦ δασκάλου ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ!
«Στιγμές από ένα μακρινό παρελθόν αναβιώνουν καθημερινά στο Ματσούκι των Τζουμέρκων. Το Δημοτικό Σχολείο παραμένει χωρίς δάσκαλο εδώ και αρκετές ημέρες.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει η διαδικασία αναπλήρωσης καθυστερεί.. Ελλάδα της γραφειοκρατίας άλλωστε.
Κι όχι μόνο καθυστερεί αλλά κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε θα ξαναμπεί εκπαιδευτικός στην αίθουσα για τους τρεις μικρούς μαθητές, που οι γονείς τους επιμένουν στα ορεινά και κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο!
Ελλείψει δασκάλου λοιπόν και στην αίθουσα μπήκε ο παππάς! Ο ιερέας του χωριού που τυγχάνει και γονιός ενός από τους τρεις μαθητές.
Η προσπάθειά του είναι απλή. Δεν φιλοδοξεί να διδάξει, ούτε να καλύψει το κενό. Απλά κρατά τα παιδιά στο σχολείο, σε επαφή με το φυσικό τους περιβάλλον και τα απασχολεί καθημερινά τις πρωινές ώρες.
Με τον τρόπο αυτό τους παρέχει διέξοδο, να μην είναι υποχρεωμένα να κάθονται όλη μέρα στο σπίτι τους με μοναδική απασχόληση την τηλεόραση ή τον υπολογιστή...
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία του ιερέα... Όμως δεν είναι η λύση που όλοι αναζητούν. Ούτε βέβαια αποτελεί λύση η μεταφορά των τριών μαθητών στα Πράμαντα, όταν θα πρέπει να διανύουν πάνω από 45 λεπτά για να φτάσουν από το σπίτι στο σχολείο κι άλλο τόσο για να επιστρέψουν.. Ειδικά στην διάρκεια του χειμώνα...».

Αὐτήν εἶναι ἡ εἴδηση πού ἁλιεύσαμε ἀπό τό διαδίκτυο καί συγκεκριμένα ἀπό τήν ἰστοσελίδα epiruspost.gr. Καί θυμηθήκαμε κάποια παλιά ὄμορφα χρόνια, τότε πού σοφός πολιτικός -καί μᾶλλον καί πατριώτης- θέσπισε τό λειτούργημα τοῦ ἱεροδιδασκάλου, ὥστε νά στελεχωθοῦν τά ἀπομακρυσμένα χωριά τῆς Πατρίδος μας μέ δάσκαλο καί ἱερέα. Μποροῦσε ὁ διπλόμισθος τότε παπαδάσκαλος νά ζήσει ἀξιοπρεπῶς τήν οἰκογένειά του καί ὑπηρετοῦσε εὐχαρίστως τόν ἀκριτικό λαό τῆς Πατρίδος μας.
Οἱ παπαδάσκαλοι δούλεψαν στά ἀπόμακρα χωριά τῆς Πατρίδος μας καί κράτησαν τόν λαό μας στήν παραμεθόριο. Γιατί χωριό ὅπου λειτουργεῖ ἐκκλησία καί σχολεῖο δέν ἐρημώνει εὔκολα. Καί εἶχε βεβαίως, ὕψιστη ἐθνική σημασία τό ἔργο τοῦ παπαδασκάλου˙ γι’ αὐτό... θυσιάστηκε κι αὐτός ὁ θεσμός στό ὄνομα τῆς ἀλλαγῆς καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ! Καί δέν ἀρκέστηκαν σ’ αὐτό. Πολέμησαν καί πολεμοῦν καί οἱ σημερινοί κυβερνῶντες τό ράσο. Καί στό ὄνομα τῶν περικοπῶν, λόγω κρίσεως, δέν διορίζονται νέοι κληρικοί ἄν δέν συνταξιοδοτηθεῖ κάποιος παλαιός καί μάλιστα σέ ἀναλογία 1/3.
Ὡστόσο, ἡ φιλόστοργος μητέρα Ἐκκλησία ἐγκολπώθηκε τόν θεσμό τοῦ ἄμισθου κληρικοῦ γιά νά καλύψει τίς λατρευτικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου της.
Καί εὐτυχῶς! Γιατί αὐτός ὁ κυνηγημένος καί περιφρονημένος παπᾶς, ἔρχεται γιά μία ἀκόμη φορά νά ἀντικαταστήσει τήν ἀνίκανη πολιτεία, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ ἤ δέν θέλει νά παρέχει τό αὐτονόητο στά παιδιά τῶν Τζουμέρκων. Τήν παιδεία.
Εἴπατε κάτι κ. Γαβρόγλου;

 Blogger

8.11.17

Ἄγγελοι νά προπορεύονται πάντοτε στόν δρόμο μας.
Ἄγγελοι νά καθοδηγοῦν συνεχῶς τήν σκέψη μας.
Ἄγγελοι νά σφραγίζουν τά ἔργα μας.
Ἄγγελοι νά φρουροῦν τήν πατρίδα μας.
Ἄγγελοι νά προστατεύουν τόν λαό μας.
Ἄγγελοι νά προφυλάσσουν τούς ἀεροπόρους μας.
Ἄγγελοι νά σκεπάζουν τήν ζωή μας.
Ἄγγελοι νά παραλάβουν τήν ψυχή μας.
Χρόνια πολλά! Ἀγγελοφρούρητα! Ἀγγελομίμητα!

Blogger

6.11.17

ΔΕΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ!

...Βεβαίως, στήν ἐποχή μας γίνεται μία προσπάθεια προσεγγίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες, γιά νά βροῦμε ἕνα μέσον ἐπικοινωνίας διά τοῦ διαλόγου, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν μισοῦμε κανέναν, ἀλλά δέν δεχόμαστε νά προσκυνήσουμε κανενός τήν παντόφλα. Δέν δεχόμαστε νά ἀλλοιώσουμε οὔτε κατά μία κεραία τήν πίστι μας τήν ὀρθόδοξη. Δέν ἀνταλλάσσουμε τήν πίστι μας μέ τίποτε.
Ὁ λαός, ὁ πιστός λαός, στέκεται ἄγρυπνος, καί ἀπαντοῦμε σέ ὅλους αὐτούς πού μέ ἀγαπόλογα προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν νά κύψουμε τόν αὐχένα, νά προσκυνήσουμε τόν ἐκκολαπτόμενο θρησκευτικό πλανητάρχη τῆς οἰκουμένης: Ἐμεῖς θά παραμείνουμε στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ἀγαποῦμε ὅλους, ἀλλά ὑπερασπιζόμαστε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπερασπιζόμαστε τήν Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία δέν  πουλᾶμε. Προτιμοῦμε τά κουρέλια τῆς Ὀρθοδοξίας, παρά τά χρυσοΰφαντα ἐνδύματα τῶν αἱρετικῶν καί τῶν πλανεμένων.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

3.11.17

ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ!

Νά εἴμαστε ἄγρυπνοι φρουροί. Ἀγαποῦμε καί τόν ἀλλόδοξο καί τόν ἀλλογενῆ. Μένουμε, ὅμως, σταθεροί καί ἀκλόνητοι στήν θέσι μας, καί ὅσοι τολμοῦν νά ἀποκαλοῦν τούς ὀρθοδόξους ἀγωνιστές τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας φανατικούς καί ὅτι μισοῦν τούς ἄλλους, διαπράττουν μεγάλο ἁμάρτημα. Δέν εἴμαστε φανατικοί, ἀλλά ὑπερασπιζόμαστε τά ὅσια καί τά ἱερά, τά πάτρια τῆς Φυλῆς μας καί τῆς προσφιλεστάτης μας Ὀρθοδοξίας.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

28.10.17

Έφεδρος ανθυπολοχαγός Μαρινέλλα

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

77 χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό τό ἡρωϊκό Ἔπος τοῦ ΄40. Ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιοι ἐπιζόντες, ἀμούστακα τότε παιδιά καί νεαρές κοπελίτσες, πού μαζί μέ τούς ἧρωες, πού ἔχουν περάσει στήν ἀθανασία, ἔγραψαν ἐκεῖνες τίς λαμπρές σελίδες τῆς ἔνδοξης ἱστορίας τῆς Πατρίδος μας. Σελίδες δόξης, ἡρωϊσμοῦ, γενναιότητος, παλληκαριᾶς, ἀνδρείας, θυσίας, ἀλλά καί σελίδες γεμάτες ἐθνική ἑνότητα, ὁμοψυχία, ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, πίστη στόν Θεό, πόθο γιά τήν ἐλευθερία.
Ζοῦν ἀνάμεσά μας. Κάποιοι μαζί μας. Μοιραζόμαστε ἴσως τήν ἴδια στέγη. Ζοῦν τό παρόν καί ἀναπολοῦν τό ἔνδοξο παρελθόν. Νοσταλγοῦν ἴσως ἐκεῖνα τά δύσκολα χρόνια, κατά τά ὁποῖα ὅμως, οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦντες, μέ ὑψηλό φρόνημα καί ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, κατάφεραν νά ταπεινώσουν τούς ἐπίδοξους κατακτητές καί νά προκαλέσουν τόν παγκόσμιο θαυμασμό.
Ὁ ἀγώνας ἄνισος! Ὁ ἐξοπλισμός μας πενιχρός. Ὁ ἐχθρός πολυπληθής καί ὁ ὁπλικός του ἐξοπλισμός σύγχρονος καί ἄφθονος. Πῶς, λοιπόν, κατατροπώσαμε τόν ἐχθρό; Τί συνετέλεσε ὥστε ὅλος ὁ τότε κόσμος νά μιλᾶ γιά τά ἡρωϊκά κατορθώματα μιᾶς δράκας Ἑλλήνων; Πῶς ἔφθασαν στό σημεῖο νά ὁμολογοῦν «πώς οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»;
Οἱ Ἕλληνες, πού ἔγραψαν τό ἀνεπανάληπτο Ἔπος τοῦ 1940, ἤξεραν ὅτι ὁ Θεός ἦταν μέ τό μέρος τους.  Ἤξεραν ὅτι ὁ ἀγῶνας τους «ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν» ἦταν δίκαιος. Ἤξεραν ὅτι Ἀρχιστράτηγός τους ἦταν ἡ πληγωμένη Παναγία τῆς Τήνου. Γι’ αὐτό ἦταν ἀτρόμητοι! Γι’ αὐτό μεγαλούργησαν! Γιατί πίστευαν στόν Θεό! Γιατί σέβονταν τόν Θεό!
Σήμερα, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες -ἀπόγονοι τῶν ἀθανάτων ἡρώων τοῦ 1940- ὀφείλουμε «τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι»,
-νά διαφυλάξουμε ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καί ἀπό τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας.
-νά ὁμονοήσουμε, παραμερίζοντας τά πάθη καί τίς μικροψυχίες μας, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς σύγχρονες «Δυνάμεις τοῦ Ἄξονα», οἱ ὁποῖες βρίσκονται ἐκτός καί ἐντός τῶν πυλῶν.
-νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν λίθαργο καί νά σταματήσουμε νά παίρνουμε τό ἀφιόνι μέ τό ὁποῖο μᾶς ποτίζουν.
-νά στραφοῦμε ταπεινά πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ζητήσουμε νά ἡγηθεῖ τοῦ Ἔθνους μας γιά νά τό ὁδηγήσει ἀκόμη μιά φορά σέ λαμπρή νίκη.
-νά ἐκζητήσουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, δείχνοντας ἔμπρακτα τήν μετάνοιά μας γιά τήν προδοσία μας.
Ὁ «Ἀννίβας πρό τῶν πυλῶν»!
Τί λέμε; Δέν ἔμεινε «λίθος ἐπί λίθον»! Καί συνεχῶς κατηφορίζουμε!...
Ἀδέλφια, «ὅσοι πιστοί», ὅλοι στά γόνατα! Νά καθικετεύσουμε τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, νά μήν μᾶς ἀφήσει! Νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψει! Νά ἀνορθώσει καί πάλι τόν εὐλογημένο Ἑλληνικό λαό εἰς πείσμα ὅλων ὅσων μισοῦν τήν Πατρίδα μας καί τόν ἑλληνορθόδοξο πλοῦτο της. Τό τίμιο αἷμα τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν στά κακοτράχαλα βουνά τῆς Πίνδου καί τῆς Βορείου Ἡπείρου τά κόκκαλά τους, ἄς μήν γίνει ποτάμι, πού θά μᾶς καταπνίξει γιατί θά ἔχουμε φανεῖ ἀντάξιοι τῆς παρακαταθήκης τους. Ἡ θυσία τους ἄς μήν πάει χαμένη!
Καλή Λευτεριά!

Blogger

26.10.17

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Μέ ἱερή συγκίνηση παρακολουθήσαμε ἀπό τηλεοράσεως τό Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί τήν Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες τελέσθηκαν στόν πάνσεπτο καί μεγαλοπρεπέστατο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, σήμερα ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, τῇ συμμετοχῇ πλειάδας Ἱεραρχῶν καί παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πολιτικῶν ἀρχῶν καί ὅλης τῆς Στρατιωτικῆς ἠγεσίας.
Δέος καί ρίγη συγκινήσεως προκάλεσε σέ ὅλους μας τό Ἐκκλησίασμα, ὅταν σύσσωμο, ἔψαλε τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ὁ πρῶτος πολίτης τῆς χώρας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Στρατοῦ, οἱ περισσότεροι πολιτικοί ἄρχοντες καί ὅλοι οἱ ἀνώτεροι καί κατώτατοι στρατιωτικοί καί φυσικά κλῆρος καί λαός, ὅλος ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, οἱ εὐγενεῖς Θεσσαλονικεῖς ἔψαλαν «...ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά...». Τί ὡραία εἰκόνα!
Ἀσυναίσθητα προσεύχεται κανείς ὑπέρ φωτισμοῦ τῶν ἀρχόντων, «ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους...», «ὑπέρ τοῦ συμπολεμῆσαι καί ὑποτάξαι ὑπό τούς πόδας αὐτῶν πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον...»... γιά νά μήν λυποτακτήσει κανείς, νά μήν προδώσει κανείς αὐτήν τήν δύσμοιρη Πατρίδα...
Κι ἄς κοάζουν κάποιοι ἀγουροξυπνημένοι προοδευτικοί περί χωρισμοῦ Ἐκκλησίας-Κράτους (μακάρι νά ἤξεραν κι αὐτοί τί σημαίνει αὐτό), περί «σύγχρονου κράτους», περί «νέας Ἑλλάδας» κ.λπ.
Οἱ Ἕλληνες ἔγραψαν λαμπρές σελίδες, ὅπως πολύ ὀρθά ὑπογράμμισε ἕνας πολιτικός σήμερα, γιατί «εἶχαν τήν Πατρίδα στά χείλη, τήν Σημαία στά χέρια καί τόν Σταυρό στήν καρδιά». Αὐτό ἄς μήν τό ξεχνάει κανείς μας!
Ζήτω ἡ Θεσσαλονίκη! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας!


Blogger

25.10.17

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ...

...Ὅταν ἀπουσιάζη ὁ Χριστός, τήν θέσι τήν δική Του τήν παίρνει ὁ διάβολος. Καί ὅταν ἔχουμε μιά κοινωνία σατανοκρατούμενη, τότε σ’ αὐτήν τήν κοινωνία δέν ἔχει θέσι ὁ Χριστός. Ὁ διάβολος εἶναι αἰώνιος ἐχθρός μας, μᾶς μισεῖ, μᾶς ἐχθρεύεται, μᾶς συκοφαντεῖ, μᾶς διαβάλλει στόν Θεό. Γι’ αὐτό καί λέγεται διάβολος... Καί ἐνῶ εἶναι διάβολος σκοτεινός, φαίνεται ὡς «ἄγγελος φωτός» (Β΄ Κορ. ια΄14). Παρουσιάζεται ὡς πολιτισμός, παρουσιάζεται ὡς προοδευτικότης, παρουσιάζεται ὡς ἐπιστήμη, παρουσιάζεται ὡς κάτι τό καλύτερο. Ὅμως, στοχεύει νά μᾶς δολοφονήση, νά μᾶς δηλητηριάση, νά μᾶς αἰχμαλωτίση, νά μᾶς σκλαβώση, νά μᾶς μεταβάλη σέ ὑλικό τῆς κολάσεως...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

22.10.17

ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

...Ὅλοι μας ἔχουμε μέσα μας εὐτούς τούς δύο κόσμους, οἱ ὁποῖοι κατά καιρούς καί διαστήματα συγκρούονται. Ποιός θά νικήση; Θά ἐξαρτηθῆ ἀπό τήν δική μας θέλησι. Ἐάν βάλουμε τήν δική μας θέλησι καί τήν ἐνισχύσουμε μέ τήν Χάρι καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, κατορθώνουμε νά κυριαρχήση ὁ Ἄγγελος. Κι ἀπ’ ὅπου λείπει ἡ δική μας ἡ θέλησις, κι ὅπου ἀπουσιάζει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ κυριαρχεῖ τό κτῆνος, ὁ ληστής πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά εἶναι χειρότερος καί ἀπό τά ἄλογα ζῶα. «Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς», διαβάζουμε στούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ (Ψαλμ. 48, 13).
Καί, ἔτσι, φθάσαμε στό σημεῖο νά πραγματοποιοῦνται καί πάλιν τά σοφά λόγια τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. 13, 3). Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δεφθάρησαν, δέν ἔμεινε κανένας ἄτρωτος ἀπό τήν ἁμαρτία... Μπορεῖτε νά βρῆτε κανέναν σωστό ἄνθρωπο σήμερα; Ὅλοι μας εἴμαστε λειψοί, ὅλοι μας εἴμαστε ἐλλιπεῖς, μᾶς κουτσούρεψε ὁ διάβολος, μᾶς παρέσυρε τό κακό καί ἡ ἁμαρτία, γι’ αὐτό λιγόστεψαν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνρωποι μέ ἀνθρώπινα αἰσθήματα, μέ ἀνθρώπινη καρδιά, μέ ὑψηλά φρονήματα, μέ ψυχικές ἀνατάσεις...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

19.10.17

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Μιά μέρα βρισκόμουν σέ ἕνα ταξί καί πήγαινα στό ἀεροδρόμιο. Τό ταξί προχωροῦσε στήν δεξιά λωρίδα τοῦ δρόμου, ὅταν ξαφνικά ἕνα μαῦρο αὐτοκίνητο πετάχτηκε ἀπό ἕνα χῶρο στάθμευσης ἀκριβῶς μπροστά μας. Ὁ ὁδηγός τοῦ ταξί πάτησε τό φρένο, γλίστρησε καί κατάφερε νά μήν χτυπήσει τό ἄλλο αὐτοκίνητο γιά λίγα μόλις ἑκατοστά.
Ὁ ὁδηγός τοῦ ἄλλου αὐτοκινήτου κούνησε τό κεφάλι του καί ἄρχισε νά μᾶς φωνάζει. Ὁ δικός  μου ὁδηγός ἁπλῶς τοῦ χαμογέλασε καί τόν χαιρέτισε. Ἦταν πολύ φιλικός ἀπέναντί του. Ἔτσι τόν ρώτησα: «Γιατί τό ἔκανες αὐτό; Αὐτός ὁ τύπος παραλίγο νά καταστρέψει τό αὐτοκίνητό του καί νά μᾶς στείλει στό νοσοκομεῖο!». Τότε ἐκεῖνος μέ δίδαξε κάτι πού σήμερα πλέον ὀνομάζω «Ἡ ἀλληγορία τοῦ ἀπορριμματοφόρου».
Ὁ ὁδηγός μοῦ ἐξήγησε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι μοιάζουν μέ ἀπορριμματοφόρα. Περιφέρονται γεμάτοι σκουπίδια, γεμάτοι πίκρα, θυμό καί ἀπογοήτευση. Καθώς τά σκουπίδια τους γίνονται ὅλο καί περισσότερα, χρειάζονται ἕνα μέρος νά τά πετάξουν καί μερικές φορές αὐτό τό μέρος μπορεῖ νά εἶστε κι ἐσεῖς. Μήν τό πάρετε ὅμως προσωπικά, ἁπλῶς χαμογελάστε τους, χαιρετίστε τους, εὐχηθεῖτε τους νά εἶναι καλά καί φύγετε.
Δέν ἀξίζει νά κουβαλάτε τά δικά τους σκουπίδια καί νά τά ἐξαπλώνετε καί σέ ἄλλους ἀνθρώπους στήν δουλειά σας, στήν οἰκογένειά σας ἤ καί σέ ἀγνώστους.

Περιοδικό «Σταγόνες πίστεως» Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου-Ἱ. Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως  

16.10.17

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Δέν σᾶς γνωρίζω προσωπικά. Σᾶς παρακολουθῶ ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης καί σᾶς καμαρώνουμε μαζί μέ τούς περισσότερους, πιστεύω, Ἕλληνες γιά τό ἦθος σας, γιά τόν σεβασμό σας στίς ἀξίες τοῦ Γένους μας, γιά τήν σοφία μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζετε τά ἐθνικά μας θέματα καί ἐν γένει γιά τήν ὅλη σας καταξιωμένη βιοτή.
Παίρνω τό θάρρος νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας γιά ἕνα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πού προκάλεσε τό θησκευτικό, καί ὄχι μόνο, συναίσθημα τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων. Ἀντιλαμβάνομαι τόν φόρτο τῶν πολυεύθυνων καθηκόντων σας γι’ αὐτό καί θά προσπαθήσω νά εἶμαι σύντομη.
Αὐτές τίς ἡμέρες ψηφίστηκε στήν Βουλή τό νομοσχέδιο, πού δίνει τό δικαίωμα σέ ὅποιον θέλει, ἀπό 15 ἐτῶν καί ἄνω, νά ἀλλάξει τό φύλο του.
Ἐξοχώτατε, συναναστρέφομαι μέ πολύ κόσμο καί δέν κατάφερα ἀκόμη νά βρῶ ἕναν ἄθρωπο, πού νά μήν ἔχει ταραχθεῖ μέ τόν ἐν λόγῳ Νόμο. Οἰκογενειάρχες ἀναστατώθηκαν, μεγαλύτεροι ἀπογοητεύθηκαν, νεώτεροι θορυβήθηκαν.
Μήπως ἡ ὅλη διαδικασία, ἀλλά καί τό ἴδιο τό κείμενο τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε μέ προχειρότητα; Μήπως ὑπάρχει ἄλλη σκοπιμότητα; Δέν ξέρω...
Ὡστόσο, Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, δέν εἶναι παράξενο πῶς, ἐνῶ ἡ Ἑλληνική Πολιτεία δέν ἐπιτρέπει σέ ἕνα 15χρονο νά κρατᾶ στό χέρι του τό τιμόνι, νά ψηφίζει, νά πίνει ἀλκοόλ, νά βλέπει ὅ,τι θέλει στήν τηλεόραση καί τόσα ἄλλα, τήν ἴδια στιγμή νά τοῦ δίνει τό δικαίωμα καί νά τό χαρακτηρίζει ὤριμο νά ἀποφασίσει ὅτι μπορεῖ νά ἀλλάξει τό φύλο του καί νά «αὐτοπροσδιοριστεῖ»;
Ἐξοχώτατε, ἐπιτρέψτε μου ταπεινά νά πῶ, πώς εἶστε ἕνας σοφός ἄνθρωπος, μέ ἦθος καί μέ μιά λαμπρή πορεία στά κοινά τῆς Πατρίδας μας. Εἰλικρινά, θά μᾶς προκαλέσει πολύ θλίψη καί ἀπογοήτευση ἄν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τόν ὁποῖο σεβόμαστε ἀπεριόριστα, συνδέσει τό ὄνομά του καί βάλει τήν ὑπογραφή του σέ ἕνα τέτοιο, συγχωρέστε μου τήν ἔκφραση, ἀναίσχυντο Νόμο.
Δέν προσβάλλει ὁ νόμος αὐτός τά χρηστά ἤθη, ἄρα προσκρούει στό Σύνταγμα;
Δέν καταδικάζουμε κανέναν ἄνθρωπο, ἀλλά ποιά προστασία τῆς  «ὑγείας καί τῆς γενετικῆς ταυτότητας» τοῦ ἀνθρώπου, προσφέρεται μέ τόν ἐν λόγῳ Νόμο, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα;
«Τό Κράτος μεριμνᾶ για τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν καί παίρνει εἰδικά μετρα γιά τήν προστασία τῆς νεότητας» καί «Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθώς καί ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους», διάβασα στό Σύνταγμα. Ποιά προστασία προσφέρει ὁ Νόμος αὐτός στά 15χρονα παιδιά μας καί ποιά δημογραφική πολιτική στήν χώρα;
Δέν θέλω νά καταχραστῶ τόν χρόνο σας, ἀλλά οὔτε καί τολμῶ νά σᾶς κάνω ὑποδείξεις.
Ταπεινά καί υἱικά μόνο σᾶς ἐκλιπαρῶ, ἐκφράζοντας πολλούς συνανθρώπους μας, μήν συνδέσετε τήν λαμπρή σας πορεία στό πολιτικό καί ἀκαδημαϊκό στερέωμα τῆς Ἑλλάδας μέ ἕναν Νόμο πού τορπιλίζει τήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί θά ὁδηγήσει μέ μαθηματική ἀκρίβεια στόν ἀφανισμό τῆς νεολαίας μας.
Ὁρκιστήκατε κ. Πρόεδρε «στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νά φυλάττετε τό Σύνταγμα» καί μεταξύ ἄλλων «νά ὑπηρετεῖτε τό γενικό συμφέρον καί τήν πρόοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».  Γονατίσατε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς αὐθόρμητα μέσα στόν Ἱερό Ναό ὅπου ἐκκλησιαστήκατε, χωρίς νά ὑπολογίσετε τήν χλεύη κάποιων ψευτοπροοδευτικῶν.  Εἶστε πατέρας καί παππούς καί μάλιστα πολύ τρυφερός. Γιά ὅλα αὐτά καί γιά πολλά ἄλλα, σᾶς ἱκετεύω, βάλτε τό τίμιο χέρι σας στήν καρδιά πρίν ὑπογράψετε καί ἀναλογιστεῖτε τίς εὐθύνες σας ἔναντι τῶν ἐγγόνων σας καί τῶν μικρῶν παιδιῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ἄν δέν τόν ὑπογράψετε θά ἀφήσετε ἀνεξίτηλη τήν σφραγίδα τοῦ ἀδαμάντινου χαρακτῆρα σας στήν σύγχρονη Ἑλληνική ἱστορία καί οἱ ἑπόμενες γενεές θά σᾶς εὐγνωμονοῦν.
Μή μᾶς ἀπογοητεύσετε κι ἐσεῖς κ. Πρόεδρε.
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τόν χρόνο σας.

 Blogger

11.10.17

ΣΒΗΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Ἱερεῖς χτυπῆστε τίς καμπάνες πένθιμα! Βάλτε μεσίστιες τίς σημαῖες! Πενθεῖ τό Γένος μας!
Χθές ἡ πλειοψηφία τῶν ἐθνοπατέρων κήδευσε τήν ἑλληνική οἰκογένεια.
Σβήνει ἡ Ἑλλάδα! Πεθαίνει ἡ Ἑλλάδα! Χάνεται ἡ Ἑλλάδα! Ὄχι ἀπό κάποιον ἐξωτερικό ἐχθρό. Ὄχι, δέν ἀπειλεῖται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία ἐκ τῶν ἔξωθεν. Τήν Ἑλλάδα ἀποφάσισαν νά τήν πεθάνουν κάποιοι ψευδοπροοδευτικοί, ἐθνομηδενιστές, ἀντίχριστοι, ἀναίσχυντοι ἀπό τίς Κλαζομενές, πού ὁ Ἑλληνικός λαός τούς τίμησε μέ τήν ψῆφο τους γιά νά βγάλουν τήν χώρα ἀπό τά μνημόνια καί τήν οἰκονομική κρίση κι αὐτοί λυσσοῦν νά γκρεμίσουν κάθε ἱερό καί ὅσιο τῆς φυλῆς μας καί νά θάψουν καί νά ἀφανίσουν τήν Πατρίδα μας ἀπό προσώπου γῆς.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τό δικαίωμα τῆς ἀλλαγῆς φύλου ἀπό τά 15! Καί μάλιστα ὄχι μόνο μία φορά. Δηλαδή ἄν τό μετανιώσει, μπορεῖ νά ἀλλάξει καί μετά πάλι νά ξαναλλάξει! Γι’ αὐτές τίς ἀηδίες τούς ἐκλέξαμε στήν Βουλή; Ἔλυσαν ὅλα τά προβλήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί προσθέτουν κι ἄλλα; Ποιός θά τούς βάλει ἐπιτέλους φρένο;
Αὐτό τό 15χρονο δέν τοῦ δίνουν ἄδεια νά κρατᾶ στό χέρι του το τιμόνι... 
Αὐτό τό 15χρονο δέν τό θεωροῦν ὤριμο νά ψηφίσει γιά νά διαλέξει τούς κυβερνῶντες του...
Αὐτό τό 15χρονο δέν τοῦ ἐπιτρέπουν νά πιεῖ ἀλκοόλ γιά νά προστατέψουν τήν ὑγεία του...
Αὐτό τό 15χρονο τό προφυλάσσουν ἀπό ἀκατάλληλα ἔργα καί βίαιες σκηνές τῆς τηλεοράσεως...
Αὐτό τό 15χρονο δέν μπορεῖ ἐν πολλοῖς νά πάει μόνο του ὅπου θέλει...
Αὐτό τό 15χρονο τό θεωροῦν ἁπλά ἕνα παιδί...
Αὐτό τό 15χρονο, τότε κύριοι ὑποκριτές τῆς Κυβερνήσεως, πῶς τό κρίνετε ὤριμο νά πάρει μία τέτοια ἀπόφαση γιά τήν ζωή του; Πῶς δέχεσθε ὅτι γιά κάποια θέματα εἶναι ἁπλῶς ἕνα παιδί, πού χρήζει προστασίας, ἐνῶ μ’ αὐτό τό ἔκτρωμα πού ψηφίσατε τό πονηρεύετε, τό διαστρέφετε καί τό ἀντιτάσσετε κατά τῆς ἴδιας του τῆς φύσης;
Διεστραμμένοι καί διεφθαρμένοι νόες, τί ἄλλο θά σοφιστεῖτε γιά νά ἐκπορνεύσετε τήν Πατρίδα μας; Ἀνθέλληνες ποιά καί τίνος συμφέροντα ὑπηρετεῖτε; Ποιά ἄλλη ἀνωμαλία θά προωθείσετε γιά νά μήν μείνει τίποτε ὄρθιο σ’ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο;  
...«ἵλεως γενοῦ ἡμῖν τε καί αὐτοῖς» Χριστέ μου!...

 Blogger

9.10.17

ΞΥΠΝΑ ΑΘΑΝΑΤΕ ΗΡΩΑ!

Καταδικάζουμε βεβαίως, τήν ἐπέμβαση τοῦ ὁμολογουμένως ἀγανακτισμένου ἀγνώστου Ἕλληνα στό μνημεῖο τοῦ ἥρωα Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, πλήν ὅμως δέν μποροῦμε νά μήν ὁμολογήσουμε πώς συμφωνοῦμε ἁπόλυτα μαζί του!
Γιατί πῶς θά ἔνοιωθε σήμερα ἄν ζοῦσε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ; Τί θά ἔλεγε στήν σημερινή νεολαία ἄν μιλοῦσε γιά δεύτερη φορά στήν Πνύκα; Τότε προέτρεψε τούς νέους νά ἀποφεύγουν τήν διχόνοια, νά διαφυλάξουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί νά ἀποκτήσουν παιδεία!
Ποῦ εἶσαι σεβαστέ καί μεγάλε ἥρωα σήμερα νά δεῖς τό κατάντημά μας! Ἡ «φρόνιμη ἐλευθερία» πού ὁραματιζόσουν γιά τήν νέα γενιά ἔγινε ἀσυλλόγιστη ἀσυδοσία!
Ποῦ εἶσαι πολιέ Γέροντα σήμερα νά κλάψεις, γιατί ὄχι μόνο δέν διαφυλάξαμε τήν Πίστη μας, ἀλλά τήν πολεμοῦμε λυσσωδῶς καί πασχίζουμε νά τήν ξεριζώσουμε ἀπό κάθε παιδική καί νεανική καρδιά, ἀλλά καί νά ἀποχριστιανοποιήσουμε ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα!
Ξύπνα Γέρο τοῦ Μοριᾶ νά δεῖς τί παιδεία προσφέρουμε στούς νέους τῆς Πατρίδος μας!
Κάποτε ἀθάνατε ἥρωα ἀπευθυνόμενος στούς νέους ἐκεῖ στήν Πνύκα εἶπες: «νά ἰσιάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο, ὅπου ἐμεῖς ἐλευθερώσαμε˙ καί γιά νά γίνη τοῦτο πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία... καί τήν φρόνιμον ἐλευθερίαν».
Ξύπνα ἀθάνατε Κολοκοτρώνη νά μᾶς φτύσεις γιατί γκρεμίσαμε τά θεμέλιά μας, κόψαμε ΣΥΡΙΖΑ ὅ,τι μᾶς κράταγε μέ τήν θρησκεία μας. Καί ἐν ὀνόματι τάχατες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς προστασίας τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων δέν ἀφήσαμε τίποτε ὄρθιο σ’ αὐτήν τήν ἔρμη τήν Πατρίδα!...
Σέ ντρεπόμαστε σεβαστέ Κολοκοτρώνη, ἀλλά καί φοβούμαστε τήν ὀργή σου... τήν «ὀργή τῶν νεκρῶν»... ὅλων τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος!
Ἐσεῖς «διαβάζατε ποιούς εἴχατε προγόνους, μαθαίνατε γιά τόν Θεμιστοκλῆ καί τόν Ἀριστοτέλη... καί σᾶς ἦλθε εἰς τόν νοῦ νά τούς μιμηθεῖτε καί νά γίνετε εὐτυχέστεροι. Καί ἔτσι ἔγινεν...» (ἀπό τόν Λόγο στήν Πνύκα).
Ἐμεῖς τά θεωρήσαμε ὅλα αὐτά παρωχειμένα, βάλαμε ἄλλα κείμενα πιό μοντέρνα. (Δέν τά ξέρατε καλά ἐσεῖς, οὔτε οἱ πρόγονοί μας, κι ἄς ἔδωσαν τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν σέ ὅλα τά Ἔθνη).
Ξύπνα νά δεῖς σήμερα τόν ἐκφυλισμό τῆς νεολαίας, τήν ἰσοπέδωση τῶν ἑλληνορθοδόξων ἀξιῶν, τήν ἐξαχρείωση τῆς οἰκογένειας, τήν ὁποία ἐπιχειροῦν τελευταῖα κάποιοι πολιτικάντιδες, πού διακυβερνοῦν τήν χώρα μας, νά τορπιλίσουν συθέμελα, μέ τά ἀνήθικα νομοσχέδιά τους.
Ξύπνα νά δεῖς γιά ποιούς ἔχυσες, φεῦ, ἄδικα τό αἷμα σου!
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού θεώρησαν τήν θύραθεν σοφία ἄχρηστη.
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού χαρακτήρισαν τήν Ὀρθοδοξία σκοταδισμό καί γύρισαν τήν πλάτη στόν Χριστό.
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού πιστεύουν πώς ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, τῆς Γλώσσας καί τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ρατσισμός ἤ σωβινισμός.
-γιά κάποιους νεοέλληνες πού χλευάζουν κάθε ἱερό καί ὅσιο καί ἐξυμνοῦν κάθε ἀνήθικο καί ἀνώμαλο.
Ξύπνα άθάνατε Γέρο τοῦ Μοριᾶ, ξύπνα γιά νά ξυπνήσεις τούς νεοέλληνες ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τήν ἀποχαύνωση τοῦ πνεύματος, ἀπό τήν ἀδράνεια τά ἐναπομείναντα ὑγιά κύτταρά τους!
Ἄμποτε!!!

 Blogger

8.10.17

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ...

«Ὥ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη!... ἕως πότε ἀνέξομαι μῶν;» αὐτά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας μοῦ ἤρθαν στόν νοῦ, ὅταν πληροφορήθηκα ἀπό τήν ἰστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (φεῦ!) τήν δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου σχετικά μέ τό δικαίωμα ἀλλαγῆς τοῦ φύλου!   
Ἀντιγράφω τήν πρώτη παράγραφο τοῦ 2ου ἄρθρου τοῦ ἀναίσχυντου αὐτοῦ νομοσχεδίου:
«1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα».
Ποιοί διεστραμμένοι νόες μπόρεσαν νά συλλάβουν αὐτές τίς ἰδέες; Δέν ἀποτελεῖ ὕβρη πρός τόν Δημιουργό καί Πλάστη τοῦ σύμπαντος κόσμου μία τέτοιου μεγέθους παρέμβαση στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὅλα τά «ἐποίησε καλά λίαν»;
Ὤ, ἀλαζόνα νομοθέτα γιατί προκαλεῖς τόσο τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Εἶναι δυνατόν νά προσδιορίζεται τό φύλο μέ βάση τίς ἀρρωστημένες καταστάσεις πού μπορεῖ νά βιώνει κάποιος ἄνθρωπος;
«Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» διαβάζουμε στήν Γένεση. Ἄρσεν καί θῆλυ, ἅπαξ διά παντός!
Ποιός ὑπουργίσκος ἔχει τό δικαίωμα νά φέρει πρός ψήφιση στήν Βουλή τέτοια καταστροφικά νομοθετήματα;
Ποιός τοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά καταργεῖ τούς φυσικούς νόμους καί νά φέρνει πρός ψήφιση στήν Βουλή ἀηδίες;
Ἕως πότε θά ἀνεχόμαστε νά ὀνομάζουμε «δικαίωμα» τό κάθε πάθος καί διαστροφή;
«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις...». Ἄν ζοῦσε στίς ἡμέρες μας ὁ ἱερός Ψαλμωδός, ἴσως δέν θά παρομοίαζε τόν σύγχρονο «ἄνθρωπο» μέ τά κτήνη, τά ὁποῖα λόγω τοῦ ὅτι λειτουργοῦν μέ τά ἔνστικτα δέν παραβιάζουν τούς νόμους τοῦ Θεοῦ... Οἱ πράξεις μας καταδεικνύουν ὅτι ἔχουμε κυλιστεῖ σέ ἀπύθμενο βοῦρκο καί ἔχουμε χάσει κάθε ἔλεγχο.
Βεβαίως ἀπό ἄθεα, ἀπάτριδα, ἀνιστόρητα, ἀμόρφωτα, ἀνήθικα καί ἀνέντιμα ἀνθρωπάρια ἄς μήν ἔχουμε πολλές ἀπαιτήσεις...
Ὡστόσο δέν ἔμεινε κάποιος ἄνοσος θεσμός πού νά ἀντιδράσει στό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο;
Ἀναμένουμε...

Blogger

6.10.17

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

...Στόν Χριστιανισμό καί στήν Ὀρθόδοξη πίστη, δέν ἔχομε κίνηση «ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω» ἀνακάλυψης ὑπό τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά παρατηρεῖται κίνηση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ «ἐκ τῶν ἄνω πρός τά κάτω», προκειμένου νά ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος ὁ Θεός τόν ἑαυτό του στόν κόσμο, καί, ἰδιαίτερα, νά φανερώσει καί διδάξει, ὅσα ἀφοροῦν στόν ἄνθρωπο καί τήν σωτηρία του. Καί τούτη εἶναι ἡ οὐσιώδης καί εἰδοποιός διαφορά τῶν ἄλλων Θρησκειῶν ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καί δέν μπορεῖ καί εἶναι λάθος νά ἀποκαλεῖται Θρησκεία.
Πόσο ὄμορφα καί εὔγλωττα μᾶς τό διαμηνύει καί μᾶς τό ἐπεξηγεῖ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἑβρ.α΄1).
Ἑπομένως, ἄλλο «ἀνακάλυψη» τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἄλλο ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο!  
κ. Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ

26.9.17

ΑΓΑΠΗ=ΘΥΣΙΑ

Ἡ ἀγάπη εἶναι θυσία.  Ἑπομένως, ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό θυσιάζεται. Καί νά ξέρετε ὅτι εἶναι μεγάλο ἁμάρτημα νά μήν ἀγαποῦμε τόν Θεό. «Εἴ τις οὐ φιλεῖ τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα». Ἔτσι λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος˙ ὅποιος δέν ἀγαπᾶ τόν Χριστό, νά εἶναι ἀφωρισμένος. Σκληρός ὁ λόγος. Καί ἐγώ πού τόν λέω φοβᾶμαι καί τρέμω ἀπό μέσα μου. Ἀλήθεια, εἶναι ἀφωρισμένος ὁ καθένας πού δέν ἀγαπάει τόν Θεό; Βεβαίως, ἀδελφοί μου. Δέν ἀφορίζει οὔτε τόν βλάσφημο, οὔτε τόν κλέφτη, οὔτε τόν ἄδικο, τόν ἁμαρτωλό γενικά. Τοῦ χαρίζει τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία Του. Ἀλλά στό θέμα τῆς ἀγάπης ὑπάρχει μιά ἰδιαιτερότητα. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε μιά καρδιά νά ἀγαποῦμε καί ὄχι νά μισοῦμε.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.9.17

CRASH TEST


Crash test. Μία τεχνική πού ἐφαρμόζουν οἱ μηχανικοί τῶν αὐτοκινητοβιομηχανιῶν γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν μεγαλύτερη δυνατή ἀντοχή τῶν αὐτοκινήτων καί τήν ἀσφάλεια τῶν ἐπιβαινόντων σ’ αὐτά. Ἐκτελεῖται γιά νά ἐξασφαλιστοῦν ὁρισμένες προδιαγραφές ὡς πρός τήν ἰκανότητα τῶν μέσων μεταφορᾶς ἤ τμημάτων τους νά ἀντέξουν σέ συγκρούσεις.
Ὑπάρχουν ἀρκετῶν εἰδῶν Crash test. Μετωπικό, πλαγιομετωπικό, ὑλικοῦ, ἀνατροπῆς... Ὅλα διαξάγονται κάτω ἀπό αὐστηρές ἐπιστημονικές προδιαγραφές, κοστίζουν πολύ καί γι’ αὐτό ὕστερα ἀπό κάθε ἐκτέλεση θά πρέπει νά ἐξάγονται ὅσο τό δυνατόν περισσότερα συμπεράσματα.
Βεβαίως τό ἰστολόγιό μας δέν ἔχει ὡς θεματολογία του τούς «4 τροχούς»... Ὅμως αὐτή ἡ λέξη, αὐτή ἡ τεχνική, μᾶς θυμίζει τόσο πολύ τίς δοκιμασίες, πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπιτρέπει στήν ζωή μας...
Ἕνας θάνατος προσφιλοῦς προσώπου, ἴσως δέν θά ἦταν ὑπερβολικό ἄν τό χαρακτηρίζαμε ὡς ἕνα crash test.
Ἕνα crash test  μετωπικό. Μετωπικό μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού τίς περισσότερες φορές δέν μᾶς εἶναι εὐχάριστο, δέν εἶναι τό ἀναμενόμενο, δέν εἶναι τό προσδοκόμενο, ἀλλά εἶναι αὐτό πού τελικά μᾶς ἀναπαύει, πού μᾶς περιφρουρεῖ, πού μᾶς σώζει...
Ἕνα crash test  πλαγιομετωπικό. Πλαγιομετωπικό μέ ἕνα ἀμείλικτο «γιατί»... Ἕνα «γιατί» ὅμως, πού δέν ἔχει θέση στήν δική μας ζωή! Γιατί, ἁπλούστατα, ΟΛΑ ἐπισυμβαίνουν κάτω ἀπό τό ἄγρυπνο καί στοργικό βλέμμα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας. Ἑπομένως ΟΛΑ ἀποσκοποῦν στήν σωτηρία μας...
Ἕνα crash test ὑλικοῦ. Τό ἀπαραίτητο «ὑλικό» γιά τήν περίπτωσή μας εἶναι ἡ πίστη, τῆς ὁποίας ἡ γνησιότητα, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζέση δοκιμάζονται ὅπως ὁ «χρυσός ἐν τῷ χωνευτηρίῳ». Εἶναι ἡ πίστη στόν Ἀναστημένο Χριστό, ὁ Ὁποῖος, ὅπως ἔλεγε ὁ πεφιλημένος π. Θεόφιλος, «ξεδόντιασε τόν θάνατο» καί τόν κατέστησε ἕνα ἁπλό ἐπεισόδιο στήν ζωή μας, «ἕναν μεγάλο ὕπνο»!
Ἕνα crash test  ἀνατροπῆς. Ἀνατροπῆς τῆς μέχρι τοῦδε ἤσυχης, γαλήνιας καί ξένοιαστης καθημερινότητας...
Στά αὐτοκίνητα, σ’ αὐτό τό τελευταῖο εἶδος τοῦ crash test, ἐλέγχουν τήν ἰκανότητα τοῦ αὐτοκινήτου νά σηκώσει τό βάρος του σέ περίπτωση ἀνατροπῆς...
Στό δικό μας crash test καλούμαστε νά σηκώσουμε τό βάρος τοῦ πόνου, πού μᾶς προκαλεῖ ὁ ἀποχωρισμός ἀπό τό πολυαγαπημένο μας πρόσωπο, πού ὡστόσο πορεύεται τήν «μακαρία ὁδό»... Καλούμαστε νά ἀντέξουμε τήν θλίψη πού μᾶς συνέχει γιά τό γεγονός ὅτι ἐπί γῆς δέν θά ξανασυναντηθοῦμε πιά... Καλούμαστε νά ἀποχαιρετίσουμε τήν προσφιλή μας ἀδελφή, ναί μέ δάκρυα στά μάτια, μέ βαθειά ὀδύνη, μέ μεγάλο «κόστος», ἀλλά μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἀπολαμβάνει τά ἀγαθά τοῦ Οὐρανοῦ, ὅτι βρίσκεται μέ τούς προαπελθῶντας... Πατέρα καί ἀδελφές,  στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί θά πρεσβεύει καί γιά μᾶς τούς «περιλειπόμενους», ἀλλά τούς ἔχοντας ἐλπίδα ὅτι μέ τήν Χάρη καί τήν Εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ θά βρεθοῦμε κάποτε πάλι μαζί στήν «ποθεινήν Πατρίδα»...
Καλή Ἀνάσταση ἀγαπημένη μας ἀδελφή Ἀθηνᾶ!
Καλό Παράδεισο!

   Blogger

22.9.17

ΔΡΑΜΑ...

Σέ πρόσφατη συνέντευξή του στήν κρατική τηλεόραση ὁ ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἔγραψε ἀκόμη μία μελανή σελίδα τῆς θητείας του στό ταλαίπωρο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων.
Ἐρώτηση Δημοσιογράφου: «Τελικά κ. Ὑπουργέ, τά μαθήματα στό Λύκειο μειώνονται;»
κ. Γαβρόγλου: «Τά μαθήματα μειώνονται δραματικά».
Ἀνακαλῶντας τίς βασικές μας γνώσεις τό ἐπίθετο «δραματικός» μᾶς παραπέμπει σέ ἀρνητικό συναίσθημα.... Σέ τραγωδία... Ἐπειδή, ὅμως δέν ἐμπιστευόμαστε τίς γνώσεις μας, τό λεξικό θά μᾶς διαφωτίσει καί θά μᾶς δώσει τήν σωστή ἑρμηνεία:

«δραματικός -ή -ό : 1. που έχει σχέση με το δράμα...2. (μτφ.) α1. που είναι τόσο πολύ δυσάρεστος ή οδυνηρός, ώστε να προκαλεί έντονη συγκίνηση, να συγκλονίζει... α2. που αναφέρεται σε κτ. πολύ δυσάρεστο... α3. στη διάρκεια του οποίου συμβαίνουν δραματικά γεγονότα... α4. που εκδηλώνει πόνο, λύπη, αγωνία... β. που είναι πολύ κρίσιμος, που δημιουργεί μεγάλη ένταση και που είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα δραματικά ΕΠIΡΡ στη σημ. 2: H υπόθεση εξελίσσεται ~. Πολύ ~ μας παρουσίασε την κατάσταση.

Ἑπομένως συμβαίνουν δύο τινά: ἤ ὁ κ. Γαβρόγλου δέν γνωρίζει τήν ἑρμηνεία τῆς λέξεως πού χρησιμοποίησε ἤ χρησιμοποίησε τήν σωστή λέξη γιά νά περιγράψει τήν κατάσταση στήν ὁποία περιέφερε τό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς χώρας. Τό πρῶτο ἀπορρίπτεται καθ’ ὅτι ὁ κ. Γαβρόγλου τυγχάνει καθηγητής Πανεπιστημίου. Ἄρα μένει τό δεύτερο. Ἔτσι ὁ κ. Γαβρόγλου σέ μιά κρίση ἀληθείας μᾶς παρουσίασε τήν κατάσταση στήν Παιδεία καί εἰδικότερα στό Λύκειο μέ τόν πλέον ρεαλιστικό τρόπο. Περιέγραψε τήν πραγματικότητα, πού δημιούργησε ὡς καθ’ ὕλην ἀρμόδιος ὑπουργός συνεπικουρούμενος ἀπό τήν Κυβέρνησή του μέ τά πιό μελανά, πλήν ἀληθινά χρώματα.
«Τά μαθήματα –στό Λύκειο- μειώθηκαν δραματικά» δήλωσε ὑπερήφανος!
Ἐν τούτοις, αὐτό θά εἶναι δυσάρεστο ἤ καί ὀδυνηρό γιά τά παιδιά μας.
Θά προκαλέσει πόνο, λύπη, ἀγωνία...
Θά δημιουργήσει μεγάλη ἔνταση καί ἐνδεχομένως πολύ δυσάρεστα ἀποτελέσματα...
Σέ ὅλα αὐτά μᾶς παραπέμπει ἡ λέξη πού χρησιμοποίησε!
Καί πῶς ὄχι, ἀφοῦ συρρικνώνουν τίς γνώσεις πού προσφέρουν τά σχολεῖα, ἀφανίζουν τίς πιό λαμπρές σελίδες τῆς ἱστορίας μας ἀπό τά σχολικά βιβλία, καταργοῦν οὐσιαστικά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί γενικά προωθοῦν ἕνα μοντέλο πολυπολιτισμικό πού ἀφανίζει κάθε ἔννοια πατρίδας, οἰκογένειας, θρησκείας, ἤθους, τιμῆς, ἐντιμότητας καί ὁτιδήποτε παραπέμπει στίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες.
Θά ξυπνήσουμε; Θά ἀντισταθοῦμε; Στό χέρι μας εἶναι!

 Blogger