23.3.18

ΑΙΔΩΣ!


Ἄνοιξε πάλι βόθρος τῶν Ἀθηνῶν καί ξερνάει δυσωδία!
Ὅταν ἀνιστόριτοι, ἐθνομηδενιστές, ἀγράμματοι, ἀνίδεοι πολυξερόλες, πάσχοντες ἀπό συμπλέγματα κατωτερότητος, ἀνοίγουν τό στοματάκι τους καί μιλοῦν γιά σοβαρά θέματα, ἐκτός ἀπό γελοῖοι, γίνονται καί ἐπικίνδυνοι.

Τί μᾶς εἶπε πρώην ὑπουργός, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ δέν μπόρεσε νά παράξει ἔργο οὐσιαστικό, διατηρεῖται στήν ἐπικαιρότητα μέ τίς κακοήθεις ἀνοησίες του; Ὅτι ἡ προμετωπίδα τοῦ Συντάγματός μας πρέπει νά ἀλλάξει! «Εἶναι δυνατόν τό Σύνταγμα νά ἔχει ἀναφορά στήν Ἁγία Τριάδα;», ξεστόμισε ἀπορούμενος!
Μά, κύριοι «ἀριστερόστροφοι φασίστες» κατά τόν σύντροφο Μίκη, ὅταν οἱ Ἕλληνες (δέν τούς ξέρετε ἐσεῖς αὐτούς) πῆραν τά ὅπλα γιά νά λευτερώσουν αὐτό τό δύσμοιρο Γένος ἀπό τήν τουρκιά, εἶπαν «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος». Καί ἦταν οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στόν ἀγῶνα καί εὐλόγησαν τά ὅπλα. Βεβαίως, ἐσεῖς σήμερα δέν τά ἀποδέχεστε αὐτά, οὔτε τά πιστεύετε (σέ τί πιστεύετε ἄραγε;).
Αὐτοί, λοιπόν, πού ἔδωσαν ὅλα τά ὑπάρχοντά τους καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά ἐλευθερωθεῖ αὐτός ὁ τόπος, πίστευαν στόν Θεό! Μπορεῖ νά ἦταν σκλάβοι, ραγιάδες, μά εἶχαν τήν καρδιά τους στόν Θεό καί τό πνεῦμα τους ἦταν ἐλεύθερο καί ἀδούλωτο! (...σέ ἀντίθεση μέ σᾶς...). Ἔτσι, μᾶς ἄφησαν παρακαταθήκη καί κληρονομιά τό τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (...αὐτόν πού χαρακτηρίσατε ξεδιάντροπα ὁμοφυλόφιλο...): «νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία... καί τήν φρόνιμον ἐλευθερίαν».
Ἐσεῖς τί δώσατε στήν Πατρίδα, γιά νά ἔχετε τό δικαίωμα (γράφε: θράσος) νά ξηλώσετε καί νά γκρεμίσετε ὅ,τι Ἐκεῖνοι ἔχτισαν μέ τό αἷμα τους καί μέ τά κορμιά τους;
Ἄς θυμηθοῦμε!:

Στά νειάτα σας ἀγαπημένο σας χόμπι ἦταν ἡ θραύση βιτρίνων. Κύρια ἀσχολία σας οἱ αὐτοσχέδιες βόμβες μολότωφ. Ἀργότερα ἐξελιχθήκατε σέ πυρομανεῖς, μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη στίς σημαῖες καί σέ κάθε τί τό ἱερό καί ὅσιο τῆς φυλῆς μας. Οἱ περισσότεροι εἶχατε καί καλλιτεχνικές ἀναζητήσεις καί ἐπιδοθήκατε σέ γκράφιτι καί μουτζούρωμα κάθε δημοσίου κτιρίου. Ὅσοι σπουδάσατε, εἴσασταν ἐπιμελεῖς στίς καταλήψεις καί σφόδρα μελετηροί, γι’ αὐτό δέν θέλατε νά... ἀποχωριστεῖτε ποτέ τίς σχολές σας. Τίτλος σπουδῶν σας: ὁ αἰώνιος φοιτητής μέ διδακτορικό στήν ἀναρχία.
Γιά νά σοβαρευτοῦμε, ἐπειδή ἔχετε βῆμα στά συστημικά παλιοκάναλα τῶν Ἀθηνῶν, δέν σημαίνει ὅτι μπορεῖτε νά ξευτελίζετε ἕναν ὁλόκληρο λαό, μέ τήν πιό σπουδαία ἱστορία τοῦ κόσμου! Δέν μπορεῖτε νά κοροϊδεύετε ἕναν εὐγενικό λαό, πού πίστεψε σέ ὅ,τι προεκλογικά τοῦ τάξατε καί τώρα ἀσελγεῖτε χυδαιότατα ἐπάνω του!
Ἐπιτέλους, δέν ἀπευθύνεστε οὔτε σέ μαμελούκους, οὔτε σέ κάφρους!
Blogger

20.3.18

ΣΥΜΦΕΡΟΝ...


Ἔρχονται στιγμές, πού κοντινοί μας ἄνθρωποι, συγγενεῖς μας, φίλοι μας, συνάδελφοί μας, ἀλλάζουν κάποτε συμπεριφορά ἀπέναντί μας. Καί αὐτό τό ἀντιλαμβανόμαστε μετά ἀπό κάποιο χρονικό διάστημα... Εἶναι πολύ σπάνιο νά τό ἀντιληφθοῦμε ἀμέσως... Κάποια γεγονότα,  κάποιες κακές συγκυρίες, κάποια πάθη, ὁδηγοῦν κάποιους ἀνθρώπους σέ πρᾶξεις δόλιες, κινήσεις ὕπουλες, ἐνέργειες πονηρές... Ἀνθρώπινες ἀδυναμίες!
Βεβαίως, αὐτό μᾶς δημιουργεῖ ἀρκετά ζητήματα καί μιά σειρά ἀπό προβλήματα καί καταστάσεις πού μπορεῖ νά μᾶς ἐκθέσουν, νά μᾶς δυσφημίσουν, νά μᾶς διασύρουν, ἀλλά καί νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ οἰκονομική ἤ ἐπαγγελματική καταστροφή ἤ ἀκόμη καί σέ οἰκογενειακά ἤ κοινωνικά δεινά.  
Ἐπίκαιρη, διά μέσου τῶν αἰώνων, ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ ὑμνωδοῦ γιά τόν προδότη τῆς πιό ἱερῆς σχέσης, τοῦ πιό λατρευτοῦ Διδασκάλου, τοῦ ὡραιοτέρου «παρά πάντας ἀνθρώπους», τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ: «...φθόνος γάρ οὐκ οἶδε, προτιμᾶν τό συμφέρον...». Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, αὐτός ὁ ἴδιος φθόνος, αὐτό τό ἴδιο συμφέρον, τά ἴδια «τριάκοντα ἀργύρια», αἰχμαλωτίζουν κάποιους ἀνθρώπους καί τούς χειραγωγούν σέ προδοσίες, ἀτιμίες, πονηριές, ὑπονομεύσεις ἔναντι ἀδελφῶν ἤ συνανθρώπων τους. Εἶναι αὐτός ὁ μισόκαλος καί μισάνθρωπος διάβολος, ὁ ὁποῖος τορπιλίζει μέ τόν χειρότερο τρόπο ὅλες αὐτές τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί μισεῖ κάθε ἀγαστή συνεργασία!
«Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν» διακηρύσσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στούς Ρωμαίους καί «ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν». Εὔκολο; Ὄχι! Δύσκολο; Πάρα πολύ! Ὅμως ἅγιο, ἡρωϊκό, γενναῖο, χριστιανικό!  Ἄς τό τολμήσουμε καί ἴσως κερδίσουμε τόν ἀδελφό μας. Κι ἄν ἡ σκληρή του καρδιά δέν αἰσθανθεῖ τίποτα, «ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ». Εἶναι σάν νά τοῦ βάζουμε ἀναμμένα κάρβουνα στό κεφάλι του. Ἄς τόν ἀφήσουμε στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ὡστόσο, ἕνα εἶναι βέβαιο, πώς ὁ δικός μας μισθός θά πιστωθεῖ στήν τράπεζα τοῦ Οὐρανοῦ, ἡ ὁποία εἰρήσθω ἐν παρόδω, ἔχει τά μεγαλύτερα ἐπιτόκια!
Blogger

17.3.18

Η ΑΜΑΡΤΙΑ


...Ἡ ἁμαρτία, λοιπόν, εἶναι τό μεγαλύτερο κακό. Δέν εἶναι, ὅμως, ἀνίκητος. Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος καί κατέβηκε στήν γῆ, γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὑπάρχει ἡ δυνατότης νά νικήσουμε τήν ἁμαρτία. Πῶς; Χρειάζεται ἕνα δάκρυ δικό μας καί ἕνα ἠλεκτρόνιο ἀπό τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Χρειάζεται συντριβή καί μετάνοια. Νά χύσουμε ἕνα δάκρυ. Κι αὐτό τό δάκρυ πλένει καί καθαρίζει τήν ἁμαρτία, τόν ρύπο τῆς ψυχῆς μας,  τήν παραλυσία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, Μέ ἕνα δάκρυ ἑνωμένο μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ παίρνουμε τήν ἄφεσι καί σβήνουμε τήν ἁμαρτία. Ἡ ἱερή ἐξομολόγησις, ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ συμμετοχή μας στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μᾶς ἐξασφαλίζουν τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.3.18

ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ...!


«...εἶναι πολύ σοβαρό τό θέμα τῶν δύο στρατιωτικῶν, ἀλλά δέν εἶναι τό μείζον. Τό μείζον εἶναι ἡ οἰκονομία...»...!!! Αὐτά ξεστόμισε σοφή κεφαλή σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου, σχετικά μέ τά δύο στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας, πού κρατοῦνται αἰχμάλωτοι στήν Τουρκία.
Μά εἶναι δυνατόν; Δέν ἔχουν πιά ἴχνος αἰδοῦς; Ποιός ἔδωσε τό δικαίωμα σ’ αὐτά τά ἀνθρωπάρια νά ἀποφαίνονται μ’ αὐτόν τόν ἀναίσχυντο τρόπο γιά δύο παλληκάρια, πού ὁ Θεός κι αὐτοί μόνο ξέρουν, κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες βρέθηκαν στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ; Μά, αὐτά τά παιδιά, ὅταν τό καλέσουν οἱ καιροί, θά προτάξουν τά κορμιά τους γιά νά ζήσουν κάποιοι κολωνακιῶτες ἀριστερίζοντες ἐλεύθεροι! Τά παιδιά τῶν Ἑλλήνων ἀκριτῶν πρωτίστως, θά κλιθοῦν ἀπό τούς πρώτους νά φυλάξουν τά σύνορά μας καί θά χύσουν τό αἷμα τους ἄν, ὅ μή γένοιτο, ὁ σουλτάνος ἀγαρηνός κάνει πράξη τίς ἐξωφρενικές ἀπειλές του. Καί ἔχουν τό θρᾶσος νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ οἰκονομία «εἶναι τό μείζον»; Γι’ αὐτό τήν ὁδήγησαν στά τάρταρα τοῦ ἅδου, ἐπειδή εἶναι μείζονος σημασίας;
Βεβαίως, ὅλοι αὐτοί δέν στέλνουν τούς κανακάριδές τους στά σύνορα γιά νά ὑπηρετήσουν στόν στρατό καί τίς δύσκολες ὧρες πού ἡ Πατρίδα κινδυνεύει, ἔχουν τόν τρόπο καί τά μέσα νά τούς φυγαδεύουν στήν Ἑσπερία γιά νά τούς γλυτώσουν.
Γι’ αὐτό εὔλογο ἦταν τό ἐρώτημα τῆς μάνας τοῦ ἑνός στρατιωτικοῦ πρός τόν ὑφυπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης: «Ἄν ἦταν τό δικό σας παιδί τί περισσότερες προσπάθειες θά κάνατε;». Ἀλλά κανένα συστημικό ΜΜΕ δέν τό προέβαλε! Αὐτά συνεχίζουν νά προβάλουν τά τούρκικα σίριαλ εἰς ἔνδειξη καλῆς γειτονίας!
Εὔγε στόν θαρραλέο κ. Σκλαβενίτη, ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφουν πολλές ἔγκριτες εἰδησεογραφικές ἰστοσελίδες, ἀπέσυρε ἀπό τά ράφια του ὅλα τά τούρκικα προϊόντα, καί στόν κ. Ζορπίδη, ὁ ὁποῖος ἀκύρωσε ὅλες τίς ἐκδρομές πρός τήν γείτονα χώρα. Ἐπιτέλους πρέπει κάποτε νά ἀντιδράσουμε καί νά ἐνεργήσουμε ὡς πατριῶτες. Εἶθε οἱ πρᾶξεις τους νά βροῦν μιμητές!
 Blogger

13.3.18

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


...Ἄν σήμερα ζοῦμε τό ἄγχος. Ἄν σήμερα πλουτίσαμε καί αὐξήσαμε τίς νευρολογικές κλινικές καί τά ψυχιατρεῖα, αὐτό ὀφείλεται στήν ἔλληψι ἐμπιστοσύνης στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Νομίζουμε ὅτι ὅλα τά κάνουμε. Ἄνθρωπος πού δέν ἔμαθε νά ἐμπιστεύεται τά θέματά του, τά προβλήματά του, τά βάσανά του, τίς θλίψεις του, τίς στενοχώριες του, στά χέρια τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος αὐτός θά γεμίζη ἀπό ἄγχος καί θά ζῆ τήν κόλασι πρίν ἀπό τήν κόλασι...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

9.3.18

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ...


...Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ τήν δυναμική του παρουσία εἰς τόν κοινωνικόν χῶρον εἶχε προκαλέσει τήν ὀργήν καί τήν ἀγανάκτησιν τῶν φαυλοβίων ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς του. Μεταξύ αὐτῶν πού μέ λύσσα πολεμοῦσαν τόν ἄξιον ἐκκλησιαστικόν ἠγέτην ἦταν καί ἕνας εὐγενής, ὁ ἔκφυλος Ἰωαννίκιος. Αὐτός ἔτρεφε ἄσπονδον μῖσος ἐναντίον τοῦ ἁγίου Πατρός καί προσπαθοῦσε νά παρασύρη τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο σέ ἐξοντωτικό πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἁγίου.
«Τό στόμα τοῦ Χρυσοστόμου πρέπει νά σφραγισθῆ. Ἡ φωνή του πρέπει νά σβήση. Ἡ παρουσία του μᾶς ἐνοχλεῖ. Δέν τόν ἀντέχουμε ἄλλο». Αὐτά ἔλεγε καί ἐπανελάμβανε ὁ φαυλόβιος Ἰωαννίκιος.
Καί ὁ Θεοδόσιος ἔλαβε θέσιν: «Ἰωαννίκιε, πρόσεξε καλά. Μήν πειράξης τόν ἅγιον αὐτόν ἄνθρωπο, γιατί θά πάθης μεγάλο κακό. Ὅλοι ἐσεῖς οἱ εὐγενεῖς δέν μπορεῖτε νά φτιάξετε οὔτε τό νυχάκι τοῦ Χρυσοστόμου. Δεύτερος Χρυσόστομος στό βασίλειό μου δέν ὑπάρχει».
Ἡ ἁγιότης καί ἡ ἀρετή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἶχε βαθειά ἐπίδρασι εἰς τόν κοσμικόν ἄρχοντα.
Ὅταν οἱ Ἱερωμένοι εὑρίσκωνται εἰς τό ὕψος τῆς ἀποστολῆς των καί διακρίνωνται διά τό ἀνεπίληπτον καί ἀκατηγόρητον τοῦ βίου των καί οἱ κοσμικοί ἄρχοντες τούς σέβονται καί τούς εὐλαβοῦνται. Καί ὅταν, ἀκόμη, τούς πολεμοῦν καί τούς κατηγοροῦν, τούς ἀναγνωρίζουν τό ἄφθαστον ἠθικόν μεγαλεῖον.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

6.3.18

ΖΗΤΕΙΤΑΙ...!

Εἶναι πασιφανές ὅτι ὡς ἄνθρωποι, ὡς λαός, ὡς κοινωνία, ὡς Ἔθνος ἔχουμε φθάσει στό τέλμα! Ὁ διάβολος, τόν ὁποῖο δυστυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς δέν ὑπολογίζουμε, κυβερνᾶ καί ἐξουσιάζει στόν τόπο μας κι ἔχει ἀλλοτριώσει τά πάντα...
Ὡστόσο, φθάνει ἕνας ἄνθρωπος, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, «ζήλῳ πεπυρωμένος» γιά νά διορθώσει ὁλόκληρη πόλη! Ὑπάρχει; Δέν ὑπάρχει;...
Ζητεῖται κυβερνήτης φιλόπατρις, μέ νοῦ, σκέψη καί καρδιά ἑλληνική, πού δέν θά δώσει «γῆ καί ὕδωρ» μέ ἀντάλλαγμα ἕναν προεδρικό ἤ πρωθυπουργικό θῶκο.
Ζητεῖται πολιτικός εἰλικρινής καί ἀνυπόκριτος, μέ ἰσχυρή βούληση, πού θά ὁδηγήσει τόν λαό μας σέ πνευματική ἀφύπνιση καί ὄχι στήν ἠθική του ἐξαχρείωση.
Ζητεῖται ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, μέ ἐπίγνωση τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς του, πού θά τονώσει τόν λαό μας στήν πίστη καί στήν εὐσέβεια καί θά κατεβάσει τόν Οὐρανό κάτω στήν γῆ.
Ζητεῖται ἐπίσκοπος καί ὄχι δεσπότης, πού μέλημά του θά εἶναι ὄχι μόνο τά χρυσοποίκιλτα ἄμφια καί τά ἐγκόλπια στά στήθη του, ἀλλά νά «μορφωθῇ Χριστός» στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
Ζητεῖται κληρικός ἄμεμπτος, ἁγνός, γνήσιος, πού νά ἀφουγκράζεται τίς πραγματικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του καί νά ζωστεῖ τό λέντιο τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης.
Ζητεῖται μοναχός προσευχόμενος ἐν τῷ κελλίῳ, μέ «ἐξαγνισμένο σῶμα, καθαρό στόμα, φωτισμένο νοῦ», πού νά εὔχεται νυχθημερόν «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» καί νά μήν ἀσχολεῖται μέ τά τοῦ κόσμου ματαιόδοξα γενόμενος ἐπιλήσμων τῆς ἀποστολῆς του.
Ζητεῖται ἱεροκήρυκας φλογερός, πού νά ταρακουνίσει ἄμβωνες καί συνειδήσεις, νά βροντοφωνάξει «μετανοεῖτε» καί «ἅγιοι γίνεσθε», καί νά ταράξει τά λιμνάζοντα νερά τῆς ἁμαρτίας.
Ζητεῖται Χριστιανός, «ἀπομίμηση Χριστοῦ», μέ νοῦ Χριστοῦ, καρδιά Χριστοῦ, λόγια Χριστοῦ, ζωή Χριστοῦ, ἀγάπη Χριστοῦ καί ὄχι περιφερόμενο σκάνδαλο καί καρικατούρα χριστιανοῦ, ὅπως εἴμαστε οἱ περισσότεροι.
Ζητεῖται στρατιωτικός ἀνδρεῖος, γενναῖος, πιστός, ἄξιος τῶν προγόνων του, πού νά διασφαλίσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καί νά ὁδηγήσει, ἄν χρειασθεῖ, τόν δαφνοστεφῆ Ἑλληνικό Στρατό σέ λαμπροφόρες νίκες.
Ζητεῖται δικαστικός ἔντιμος, ἀκέραιος, ἠθικός, πού νά ἐγγυᾶται ἀμερόληπτη καί δίκαιη ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης.
Ζητεῖται παιδαγωγός, πού νά ἐμφορεῖται ἀπό ὑψηλά ἰδανικά γιά νά «σμιλέψει καρδιές», παιδικές καί νεανικές, καί νά τίς γαλουχήσει μέ τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη.

Ζητεῖται ἰατρός κατηρτισμένος, τίμιος, πού νά μήν γίνει ποτέ ἐπίορκος καί νά δίνει καθημερινά τήν μάχη γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.
Ζητεῖται μάνα ἑλληνίδα χριστιανή, μέ θερμή ἀγάπη στόν Χριστό καί τήν Παναγία, πού νά ἀφοσιωθεῖ στήν σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της, ὥστε οἱ σύγχρονοι Λιβάνιοι νά ἀναφωνοῦν: «Βαβαί,  οἷαι παρά τοῖς χριστιανοῖς γυναῖκες εἰσιν»!
Ζητεῖται Ἕλληνας, γνώστης τῆς ἔνδοξης ἱστορίας του, τοῦ ἀπαράμιλλου πολιτισμοῦ του, τῆς πλουσιοτάτης γλώσσας του γιά νά κάνει τήν Ἑλλάδα πάλι λίκνο τῶν ἐπιστημῶν, τῶν τεχνῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ. 
Ζητεῖται ἄνθρωπος, μέ συνείδηση, αὐτογνωσία καί εὐσυνειδησία, σάν κι αὐτόν πού ἔψαχνε ὁ μπαρμπα-Διογένης μέ τό φανάρι μέρα μεσημέρι στήν ἀρχαία Ἀθῆνα...
Ὑπάρχει; Ὑπάρχουν;
Ἔχει ὁ Θεός τούς ἐκλεκτούς Του σέ κάθε ἐποχή! Ἔχει τούς Ἁγίους Του! Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τούς ἀναζητήσουμε καί νά τούς ἐπιλέξουμε γιά ἡγέτες μας, ἡγεμόνες μας, πατέρες μας καί καθοδηγητές μας.
Κι ἄν ὁ φθόνος, ἡ φαυλότητα καί ἡ ἀδικία κάποιων μεθοδεύουν τά ἀντίθετα, γονυκλινεῖς ἄς προσευχόμαστε ὥστε ὁ παντεπόπτης καί δίκαιος Θεός νά τούς ἀναδείξει, γιά νά ὁδηγήσουν τόν χιλιοευλογημένο λαό Του «εἰς νομάς σωτηρίους» καί τήν πατρίδα μας στήν παλαιά της αἴγλη. Ἀμήν.
 Blogger

3.3.18

ΤΑ ΓΑΡ ΟΨΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ


...Καί πῶς ὁδηγηθήκαμε εἰς τό χάος; Ὅλα αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας μας. Ἀρνηθήκαμε στήν ζωή μας τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ποδοπατήσαμε τό ἱερόν Εὐαγγέλιον. Ἡρωποιήσαμε τούς μοιχούς, τούς κλέφτες, τούς λωποδύτες καί τούς ἀπατεῶνες. Γκρεμίσαμε τίς αἰώνιες ἀξίες. Χειροκροτήσαμε τό ἔγκλημα, τήν σῆψι καί τήν διαφθορά καί χλευάσαμε τόν ἐνάρετο, τόν δίκαιο, τόν τίμιο, τόν εὐσεβή καί τόν φιλαλήθη ἄνθρωπο. Καί τώρα γευόμαστε τούς πικρούς καρπούς τῆς ἁμαρτίας μας.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

27.2.18

ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ!...;

«Δέν θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός!...», «Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός!...»
Φράσεις, πού ἀκοῦμε καθημερινά ἀπό ἀρκετούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὀσφρίζονται δεινά γιά τήν πατρίδα μας, ἀλλά ἐκφράζουν μία σιγουριά γιά τήν σωστική καί ἔγκαιρη ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.
Ὡστόσο, γεννᾶται μία ἀπορία. Πῶς εἶναι τόσο σίγουροι; Ἀπό ποῦ ἀντλοῦν αὐτήν τήν πεποίθηση γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό κάποια ἐπερχόμενα δεινά; Ποιός μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τίς ἐπεκτατικές – γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους- διαθέσεις τῶν γειτόνων μας, τίς ἀρπαχτικές ἐπιδιώξεις τῶν «φίλων» μας καί ἀπό τίς συνέπειες πού ἀπορρέουν καί ἀπό τά δύο; Καί ἐν πάσει περιπτώσει, γιατί νά τό κάνει;
Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε νά πέσει ἡ Βασιλίδα τῶν πόλεων στά χέρια τῶν ἀγαρηνῶν, νά μαγαριστοῦν τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας, νά βασανιστοῦν καί νά ἀτιμωθοῦν χιλιάδες γυναικόπαιδα;
Ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε νά παραμείνουμε 400, καί στήν Μακεδονία μας 500 χρόνια, σκλάβοι τῶν ἀπίστων μέ ὅλες τίς συνεπακόλουθες συμφορές;
Ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε τούς διωγμούς, τίς σφαγές, τίς ἀτιμώσεις, τίς κακουχίες, τόν ξεριζωμό, τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;
Ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε τόν πόνο, τά βάσανα, τήν δυστυχία, τό κλάμα, τοῦ Γένους μας;
Γιατί νά μήν τό ἐπιτρέψει καί τώρα; Γιατί νά τό ἀποτρέψει;
Ἐπειδή ξεπεράσαμε στήν διαστροφή τούς κατοίκους τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας;
Ἐπειδή ὑπερτεροῦμε σέ ἀλαζονεία τῶν κτιστάδων τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ;


Ἐπειδή ὑπερέχουμε σέ ἀποστασία καί ὕβρη ἀπό τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη;  
Μά ἐμεῖς, ἄν καί βαπτισμένοι χριστιανοί ὀρθόδοξοι ταυτιζόμαστε μέ τούς, ἀνά τούς αἰῶνες, πολεμίους τοῦ Χριστοῦ! 
Ἐμεῖς, δέν Τόν θέλουμε τόν Χριστό!
Ἐμεῖς, θεοποιήσαμε τήν ὕλη, τό χρῆμα, τήν σάρκα, τίς ἀπολαύσεις... καί σ’ αὐτά ἦταν ἐμπόδιο ὁ Χριστός!
Ἐμεῖς, βγάλαμε ἀπό τήν ζωή μας τόν Χριστό!
Ἐμεῖς, Τόν ἀρνούμαστε καθημερινά! Μέ τά λόγια (ἴσως λιγότερο ἀπό ὅλα), μέ τίς πράξεις, μέ τίς ἐπιθυμίες, μέ τίς διαθέσεις, μέ ὅλη μας τήν βιοτή!
Ὡστόσο, ποτέ δέν εἶναι ἀργά. «Τό ἔλεός σου Κύριε, καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου», ἀναφωνεῖ ὁ Προφητάναξ Δαυίδ...
Καί ὁ φωτιστής καί ἱδρυτής τῆς Ἒκκλησίας μας –πῶς θά μᾶς ἀποκαλοῦσε ἄραγε ἄν ἐρχόταν σήμερα στό κλεινόν ἄστυ; σίγουρα ὄχι «...κατά πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους...»- ὁ ἀπ. Παῦλος, λοιπόν, διακυρήσσει διά μέσου τῶν αἰώνων: «...εἰ ἀπιστοῦμεν Ἐκεῖνος πιστός μένει...»...
Εὐτυχῶς!  Ἔχουμε ἕναν ὑπέροχο Θεό πού μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς περιμένει...
«...μακρόθυμος καί πολυέλεος»... πού μᾶς καλεῖ καθημερινά, ἰδίως αὐτήν τήν περίοδο, σέ μετάνοια. Ἄς μήν ἀρνηθοῦμε τήν πρόσκλησή Του. Ἄς μήν Τοῦ κλείσουμε τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας! Καί τότε, ὅσα δεινά καί ἄν ἐπιτρέψει ἡ ἀγάπη Του νά μᾶς συμβοῦν, σίγουρα θά εἶναι γιά τό καλό τῆς ψυχῆς μας! Ἀμήν.

 Blogger

24.2.18

ΑΓΑΠΗ!

...Ποιός ἔχει χέρια καθαρά, ὅταν μέσα στήν καρδιά ἔχη μῖσος κατά τοῦ ἀδελφοῦ του καί διψᾶ γιά ἐκδίκησι, ὅταν δέν συγχωρῆ τόν ἀδελφό του; Αὐτόν τόν ἀποκαλεῖ ὁ Κύριος ἀνθρωποκτόνο. Δολοφονοῦμε στήν καρδιά μας τήν ἀγάπη. Δολοφονοῦμε καί τόν ἀδελφό μας, ὅταν τοῦ στεροῦμε τήν ἀγάπη μας.
Ἀγαποῦμε τόν ἀδελφό; Θά εἴμαστε κοντά του, συμπαραστάτες, βοηθοί σέ ὁποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Ὅταν ἀληθινά ἀγαποῦμε τόν Θεό, ἡ ἀγάπη μας στόν κόσμο αὐτό εἶναι ἀληθινή. Καί δείχνεται στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

19.2.18

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

Πρίν χρόνια ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος ἀπό ἄμβωνος ἔκρουε γιά πολλά θέματα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Συχνά ἀπευθυνόμενος πρός τούς κυβερνῶντες τούς προέτρεπε μέ ὅση δύναμη εἶχε: «πεῖτε τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό Λαό!»
Πράγματι, αὐτό θέλουμε πρωτίστως! Τήν ἀλήθεια! Διότι εἶναι βέβαιο ὅτι τήν ἀλήθεια σκόπιμα δέν μᾶς τήν λένε, ποτέ καί γιά τίποτα.  
Νά πάρουμε τό θέμα πού ἐπανῆλθε πάλι στήν ἐπικαιρότητα –γιατί ἄραγε τώρα;- μέ τήν γειτονική χώρα τῶν Σκοπίων... Πρωθυπουργοί, Δήμαρχοι, Καθηγητές καί πολλοί ἐπιφανεῖς, τῆς γείτονος χώρας ἀρνοῦνται ὅτι ἔχουν κάποια σχέση μέ τούς Μακεδόνες καί παραδέχονται ὅτι εἶναι Σλάβοι.
Οἱ δικοί μας γιατί ἐπιμένουν; Δύο τινά συμβαίνουν. Ἤ εἶναι πανηλίθιοι, πού δέν τό νομίζουμε ἤ εἶναι προδότες. Γιά νά κερδίσουν τί; Νά διατηρηθοῦν στήν ἐξουσία.
Καί ἔχουν τήν ἀναίδεια νά περιφρονοῦν ἕναν ὁλόκληρο λαό!
Ἔχουν τήν ἰταμότητα νά ποδοπατοῦν τήν Ἱστορία του!
Ἔχουν τήν θρασύτητα νά διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια γιά τήν πατρίδα του!
Ποιός θά τούς σταματήσει; Προχωροῦν ἀκάθεκτοι! Δέν ἔχουν οὔτε ἱερό, οὔτε ὅσιο! Εἶναι ἀνθέλληνες! Μᾶς ξεπουλᾶνε! Ποιός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τά καταστροφικά σχέδιά τους;
Μόνον «ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα»!
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό πνευματικό πέλαγος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄς ἐντείνουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα γιά νά ζήσουμε τόν Χριστό καί τότε: «γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»!

Blogger

13.2.18

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Ἀσώτου  μᾶς ζωγραφίζει ὅλους, μᾶς καθρεφτίζει ὅλους καί μένει στόν καθένα ἀπό μᾶς νά πάρουμε μιά γενναία ἀπόφασι: νά μήν αὐτονομηθοῦμε ποτέ ἀπό τόν Θεό καί νά μήν Τόν ἀπορρίψουμε ἀπό τήν ζωή μας.
...Ὄχι ἄσωτοι, ἀλλά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὄχι αὐτονομημένοι, ἀλλά ὑποταγμένοι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι αὐτοδικαιωμένοι, ἀλλά ἔχοντας ἐλπίδα στήν εὐσπλαγχνία καί στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πού ἄν δοθοῦν στόν ἄνθρωπο, τότε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐλπίζη καί νά πιστεύη στήν σωτηρία του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

10.2.18

ΑΛΗΤΕΙΑ

Ἐμφανίστηκαν ἐντόνως, τελευταία, κάποιες τακτικές ἀντιμετώπισης διαφόρων προσώπων καί καταστάσεων˙ κάποιες συμπεριφορές ἄθλιες, ὕπουλες, ἄνανδρες, ἐν πολλοῖς ἀλήτικες...
Ναί, ὅταν τό ναί τό λές ὄχι, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀλήθεια προσπαθεῖς νά τήν συγκαλύψεις μέ τό ψεῦδος εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἱκανότητα τοῦ ἄλλου προσπαθεῖς νά τήν μειώσεις μέ λάσπη, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά χαρίσματα τοῦ ἄλλου τά λοιδορεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἐντιμότητα τοῦ ἄλλου τήν διαβάλεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν νίκη τοῦ ἄλλου τήν χλευάζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀρετές τοῦ ἄλλου τίς μειώνεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά προσόντα τοῦ ἄλλου τά περιγελᾶς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἄλλου τήν ποδοπατεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ὑπόληψη τοῦ ἄλλου τήν ἐξευτελίζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ ἄλλου τά προσβάλλεις εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τόν ἁγνό πατριωτισμό τοῦ ἄλλου τόν ἀποκαλεῖς ἐθνικισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό τήν βαφτίζεις φονταμενταλισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν... ὅταν...
Πόσο τῆς «μόδας» εἶναι σήμερα αὐτή ἡ πρακτική! Πόσο συχνά βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τέτοιες μεθόδους!
Σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα, σέ ὅλες τίς ἡλικίες... παντοῦ!
Παντοῦ συναντοῦμε ἤ ἴσως καί βιώνουμε ἀλήτικες συμπεριφορές!


Ἀδελφός πρός ἀδελφό. Φίλος πρός φίλο. Συνάδελφος πρός συνάδελφο. Συνεργάτης πρός συνεργάτη. Προϊστάμενος πρός ὑφιστάμενο καί τανάπαλιν. Κυβερνῶντες πρός κυβερνωμένους -χωρίς συνήθως νά συμβαίνει τό ἀντίθετο! Δυστυχῶς ἔτι καί ἐν μέσῳ ἡμῶν τῶν χριστιανῶν...! Καί ὁ κατάλογος δέν ἔχει τελειωμό...
Ποιός θά ἀνακόψει καί αὐτόν τόν κατήφορο τῆς κοινωνίας μας;
Ποιός Ἡρακλῆς θά καθαρίσει ἀκόμη μία «κόπρο τοῦ Αὐγείου»;
Ποιός Ἀρχάγγελος Μιχαήλ θά πεῖ ἀκόμη μία φορά «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ»;         
Blogger

7.2.18

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΝ ΒΑΡΔΑΣΚΑ!

ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ π.ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Τό κρατίδιο τῆς Βαρδάσκα, ὅσο καί ἄν θέλουν οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί νά τό ἐξευγενίσουν καί νά τό βαπτίσουν Μακεδονία δέν τό ἐπέτυχαν, οὔτε θά τό ἐπιτύχουν, διότι αὐτό ἀποτελεῖ μιά κατάφωρο ἀδικία σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας.
Δέν θά τό ἐπιτύχουν, διότι ἡ ἱστορία τούς ἀρνεῖται αὐτό τό δικαίωμα, ἡ ἀλήθεια δέν τούς τό ἐπιτρέπει, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνες ἀντιδροῦν μετά σφοδρότητος καί σύμπας ὁ ἐπιστημονικός κόσμος ἀρνεῖται νά ὑπηρετήση ἕνα ψέμμα καί μία ἀπάτη πού ζητεῖ νά καλυφθῆ μέ τήν ἐπιστημονική τήβεννο.
Τό εὐγενές ἔνδυμα τοῦ Μακεδόνος δέν τούς ἀνήκει, γιατί δέν εἶναι κομμένο στά μέτρα τους. Αὐτό πού τούς ἀνήκει εἶναι τό ὄνομα Βαρδάσκα, τό ὁποῖο πῆραν, ὅταν γιά πρώτη φορά συνεστήθη ὡς ἐπαρχιακή περιοχή ἀνήκουσα στήν μεγάλη Γιουγκοσλαβία.


Στούς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας καί διεθνεῖς ἀπατεῶνας δέν ἀνήκουν ὀνόματα πού ἔχουν ἱστορία, πολιτισμό, ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο.


Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.2.18

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

«Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαία»!
«Ἑλλάδα σημαίνει Μακεδονία»!
«Ὁ μοναχισμός φύλακας φρουρός»!
«Λαός ἑνωμένος, ποτέ νικημένος»!
Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά συνθήματα πού κυριάρχησαν στό μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία. Συνθήματα πού ἔγιναν θούριος, παιάνας, θρίαμβος!
Θέριεψε ὁ λαός μας καί ὕψωσε ὐπερήφανα τό ἀνάστημά του σέ ὅλους ὅσοι ἐπιβουλεύονται τήν Πατρίδα μας.
Ποιός δέν δάκρυσε;
Ποιός δέν ἐνθουσιάστηκε;
Ποιός δέν συγκλονίστηκε;
Τίνος ἡ ψυχή δέν γέμισε ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια;
Τίνος ἡ καρδιά δέν χτύπησε ἑλληνικά καί μακεδονικά;
Ρίγησε καί βούρκωσε σύμπας ὁ Ἑλληνισμός!
Γιγαντώθηκε ὁ πονεμένος, θλιμμένος, πικραμένος, λεηλατημένος, προδωμένος, ἀλλά λιονταρόψυχος Ἑλληνικός λαός καί διαμαρτυρήθηκε εἰρηνικά, δυναμικά, ζωντανά, μαχητικά καί γενναία γιά τά ἐθνικά του δίκαια.
Ἐνισχύθηκε ἡ πίστη, ὁ πατριωτισμός, τό ἡρωϊκό φρόνημα ὅλων μας, ἀπό τούς λόγους τῶν ὁμιλητῶν, ἀπό τόν παλμό τοῦ ἀδελφοῦ Συνέλληνα, κάθε ἡλικίας, ἀπό τήν μεγαλειώδη παρουσία του στό κάλεσμα... αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ! Γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε αὐθόρμητα στούς δρόμους μέ μιά ψυχή καί μιά καρδιά! Καί ὅσοι εἶχαν κάποιες ἐπιφυλάξεις, ἡ Θεσσαλονίκη διέλυσε κάθε ἀμφιβολία, κι αὐτό τό ἀπέδειξε ἡ Ἀθῆνα!
Ἐνδυναμωθήκαμε ἀπό τόν λόγο τῆς μάνας Ἐκκλησίας διά στόματος τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναζωογονηθήκαμε ἀπό τόν πύρινο, ἀφυπνιστικό καί καθάρια πατριωτικό λόγο τοῦ μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη.
Ἀναπτερωθήκαμε ἀπό τήν ἔμπρακτη, προσευχητική παρουσία τῶν ὑψιπετῶν μοναχῶν τοῦ Ἄθωνα.
Ἐνημερωθήκαμε σφαιρικά καί ἀντικειμενικά ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες γιά τό πρόβλημα μέ τήν γείτονα χώρα.
Δόξα τῷ Θεῷ! Ὅλοι ἦταν ἐκεῖ. Σέ μιά λαμπρή ἀπό κάθε ἄποψη συγκέντρωση. Σέ μιά δυναμική παρουσία. Σέ μιά ὑπέροχη ἑνότητα!
Ὅλοι μαζί! Ἑνωμένοι, σάν μιά γροθιά! Κλῆρος καί λαός˙ Μικροί καί μεγάλοι˙ Πατριῶτες ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια διετρανώσαμε μέ τόν πλέον ἔξοχο τρόπο ὅτι δέν διαπραγματευόμαστε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, τό ὁποῖο μᾶς ἀνήκει καί δέν τό ξεπουλᾶμε καί δέν τό ἀνταλλάσσουμε μέ τίποτα!
Κι ἄς λυσσοῦν κάποια ἀνθρωπάρια ἐξουσίας καί ἀντεξουσίας. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μειώσουν τήν δυναμικότητα καί τήν γιγαντιαία παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μᾶς ἐκφοβίσουν. (Ἀλοίμονο, τόλμησαν νά ἀγγίξουν ἀκόμη καί τόν «δικό τους», ἀριστερό ἀλλά κατά πάντα ἀτρόμητο, ἁγνό καί μεγάλο κεφάλαιο τοῦ πολιτισμοῦ μας Μίκη Θεοδωράκη, πού φάνηκε ὅτι πράγματι διαλέγει συνειδητά τά δύσκολα!)
Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ἡ λαμπρή νίκη ἀνήκει στόν εὐγενῆ καί γενναῖο Ἑλληνικό λαό, πού γιά ἄλλη μιά φορά παραμέρισε πάθη, ἀδυναμίες καί διαφορές καί ἑνώθηκε γιά τό καλό τῆς Πατρίδας. Ὁ Ἑλληνικός λαός ὅσο κι ἄν κάποιοι φραγκολεβαντίνοι προσπαθοῦν νά λυγίσουν, νά ταπεινώσουν, νά ἀφανίσουν, ἔχει σύμμαχο τόν Θεό καί μόνο σ’ Αὐτόν ξέρει νά γονατίζει! Ἄς μήν τό λησμονοῦν αὐτό οἱ ἡμέτεροι κι ἄς τό μάθουν οἱ ξένοι. Κι ἄς γνωρίζουν ὅτι δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά παραβλέψει αὐτά τά δύο ὀγκώδη καί λαμπρά ἀπό κάθε ἄποψη συλλαλητήρια γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε σάν ποτάμι, πού ἄν τό περιφρονήσουν, θά στρέψει τά νερά καί θά τούς πνίξει!
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Blogger

3.2.18

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

Ζοῦμε ὁμολογουμένως σέ καιρούς πονηρούς, δύσκολους, ἀποκαλυπτικούς...
Ζοῦμε ἀναμφιβόλως σέ καιρούς τρελλούς!...
Συγγνώμη, λάθος! Οἱ καιροί καί οἱ ἐποχές εἶναι μιά χαρά. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ξεφύγει! Ξεφύγαμε ἀπό τόν δρόμο μας, ἀπό τόν στόχο μας, ἀπό τόν προορισμό μας. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε παραλογιστεῖ!
Δέν ξέρουμε τί θέλουμε, τί ζητᾶμε, τί διεκδικοῦμε, τί παραχωροῦμε!
Οἱ ἀσιάτες ἀγαρηνοί ὀρέγονται τά νησιά μας.
Τά βόρεια γιουσουφάκια ποθοῦν «θάλασσα κι ἁλμυρό νερό».
Τά βορειοδυτικά πιόνια τῶν σουλτάνων λαχταροῦν νά... χορέψουν τσάμικο.
Οἱ μεγάλοι βαρώνοι μᾶς θέλουν ὑποτελεῖς καί δούλους.

ΚΙ ΕΜΕΙΣ;

Δέν εἴμαστε ἐμεῖς ἀπόγονοι τῶν Σαλαμινομάχων, τῶν τριακοσίων τοῦ Λεωνίδα, τῶν Ἱερολοχιτῶν, τῶν ἀγωνιστῶν καί μπουρλοτιέριδων τοῦ ’21, τῶν Μακεδονομάχων, τῶν ἡρώων τῆς Πίνδου καί τοῦ Ρούπελ, τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ;

Δέν ἔχουμε ἴδιο DNA μέ τόν Περικλῆ, τόν Λεωνίδα, τόν Θεμιστοκλῆ, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, τόν Παπαφλέσσα, τόν Διᾶκο, τόν Κολοκοτρώνη, τόν Καραϊσκάκη, τόν Κανάρη, τήν Μπουμπουλίνα, τόν Πατροκοσμᾶ, τόν Παῦλο Μελᾶ, τόν Γερμανό Καραβαγγέλη, τόν Καπετάν Ἄγρα, τίς ἀτρόμητες δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, τόν Κωνσταντῖνο Δαβάκη, τόν Γεώργιο Γρίβα-Διγενῆ, τόν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, τόν Ἰσαάκ καί τόν Σολωμό, μέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τούς νεωτέρους, πού δέν συμβιβάστηκαν, δέν ὑποχώρησαν, δέν πρόδωσαν, ἀλλά ἔδωσαν τήν περιουσία τους, τά ἀγαθά τους, τά ὅπλα τους, τήν ζωή τους μέχρι τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους γι’ αὐτήν τήν πολυαγαπημένη πατρίδα;
Δέν κυλάει μέσα μας «ἁγίων καί ἡρώων αἷμα»; Πάγωσε τό αἷμα μας;
Κάποια σαρκοβόρα ὄρνεα ὁσμίζονται μεζέ, θά τούς τόν κεράσουμε;
Κάποιοι ἐπίδοξοι μνηστῆρες ποθοῦν σφόδρα μιάν ἄλλη «Πηνελόπη» τῆς Ἱστορίας, θά τούς τήν χαρίσουμε;
Κάποιοι τζογαδόροι παίζουν στά ζάρια μιά «πανώρια Κόρη ζηλευτή», θά τό ἀποδεχθοῦμε;
ΟΧΙ, ΜΥΡΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ!
Ἐπιτέλους,
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ἀρκετά!
Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν ἐπίδοξο ἡγετίσκο, σουλτάνο, σύγχρονο κομιτατζῆ ἤ χαφιέ (διπλωμάτες λέγονται τώρα) ἤ ἡμέτερο προδότη:
νά διεκδικήσει ἤ νά παραχωρήσει μία σπιθαμή μακεδονίτικης γῆς,
νά ἀτιμάσει τά ἱερά της χώματα,
νά σφετεριστεῖ τήν ἔνδοξη ἱστορία της,
νά ἐκπορνεύσει τούς ἀπείρου κάλλους καί ἀξίας θησαυρούς της,
νά λεηλατήσει τά ἔκπαγλης φυσικῆς ὀμορφιᾶς τοπία της,
νά ταπεινώσει τόν ὑπέροχο λαό της,
νά ἀρπάξει ὅ,τι μπορέσει γιά νά ἱκανοποιήσει τά βρώμικα σχέδιά του!
Φθάνει πιά! Ἄς βάλουμε τέλος στά ἀγύρτικα παζάρια εἰς βάρος τῆς Μακεδονίας μας, τῆς Ἱστορίας μας, τῶν ἀξιῶν μας, τῶν ἠθῶν μας, τῆς παραδόσεώς μας, ὁλόκληρης τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας!
Δόξα τῷ Θεῷ, τό λιοντάρι ξύπνησε καί βρυχήθηκε!
Κάποιοι πού πίστεψαν ὅτι σκύψαμε τό κεφάλι σάν ραγιάδες, «πλανῶνται πλάνην οἰκτράν»! Οἱ νεκροθάφτες τῆς Ἑλλάδας θά μείνουν... μπουκάλα!
Ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπέδειξε στήν Θεσσαλονίκη ὅτι εἶναι λιοντάρι! Καί θά τό ἀποδείξει καί στήν Ἀθήνα! Θά εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ!
Ὁ Θεός μαζί μας!


Blogger

30.1.18

ΑΡΓΙΑ!!!

-Πῶς κι ἔτσι τόσο νωρίς ἀπό δῶ Γ....; Δέν ἔχετε σχολεῖο;
-Ὄχι, σήμερα ἔχουμε ἀργία!
-Ἀργία; ....δηλαδή; Πήγατε μόνο ἐκκλησία;
-Ἐκκλησία πῆγα μέ τήν μαμά, ἀλλά δέν ἔχει σχέση μέ τό σχολεῖο. Σήμερα εἶναι ὅπως κάθε Κυριακή. Μιά ἁπλή ἀργία!
-...


Ἀργία!... Ἡ ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ἐδῶ καί 170 περίπου χρόνια, γενεές γενεῶν μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν τιμοῦσαν τούς προστάτες τους, τείνει νά καταργηθεῖ!
Βάτραχοι ἀπό τίς λίμνες τῆς ἀπιστίας ξεβράζουν ὅ,τι ἀντιχριστιανικό, ἀντιπαραδοσιακό, ἀντεθνικό σκαρφίζονται γιά νά πολεμήσουν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Πῶς τολμᾶτε κάποιοι νάνοι ἐκεῖ στό «κλεινόν ἄστυ» νά προσβάλλετε τούς γίγαντες τῆς πίστεώς μας, τούς μέγιστους διδασκάλους καί σοφούς Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι ἄν μή τί ἄλλο -ἀμόρφωτοι κύριοι τῆς κυβερνήσεως- προσέφεραν καί στήν θύραθεν παιδεία; Γιατί τόσο κόμπλεξ; Γιατί δέν μποροῦμε νά παραδεχθοῦμε τήν ἀλήθεια; Γιατί προσπαθοῦμε νά σβήσουμε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Γένους μας τήν προσφορά τοῦ Χριστιανισμοῦ;
Καί ἐν πάσει περιπτώσει, μέ ποιό δικαίωμα ἀποφασίζουν κάποιοι ἐρήμην τοῦ λαοῦ γιά τόν ἐκμαυλισμό καί τόν εὐνουχισμό τῶν δικῶν μας παιδιῶν; Ποιός τούς ἔδωσε αὐτό τό δικαίωμα; Ποιός;


Blogger

29.1.18

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ μήνας τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Χορός Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων, ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, τιμῶνται λαμπρά ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τόν μήνα αὐτό. Αὐτόν τόν μήνα διάλεξε ὁ Κύριός μας νά καλέσει κοντά του, πρίν ἀπό πέντε χρόνια, ἕναν σύγχρονο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας˙ ἕναν ἀληθινό λευΐτη, ἕναν φλογερό ἱεραπόστολο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τά πάντα κι αὐτό τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του, γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ:
τόν πολυσέβαστο, πολυφίλητο καί ἀξέχαστο π. Θεόφιλο.
«...Ναί, εἶναι ὁ πατήρ Θεόφιλος ἐφάμιλλος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτό τό ξαναδηλώσαμε, ἀφοῦ ἀνταποκρίθηκε θεαρέστως καί θεοφιλῶς στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν του καί ἀνέδειξε ἔργο, τό ὁποῖο ἀποπνέει τό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀποβαίνει «ὡς δρόσος Ἀερμών» καί «τά ὁρμήματά του εὐφραίνουσι τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμ. 45,4)...». (Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν)
Πεποίθησή μας εἶναι ὅτι ὁ πεφιλημένος Γέροντας ἀνήκει, πράγματι, στήν χορεία τῶν Ἁγίων καί ὡς Ἅγιο τόν ἐπικαλούμαστε καί ζητοῦμε τίς εὐλογίες του. Κι ἐκεῖνος, πού κανέναν δέν ἀποστρεφόταν ὅταν βρισκόταν ἀνάμεσά μας, πού κανέναν δέν ἀπέλπιζε, πού ὅλους μᾶς δεχόταν, μᾶς στήριζε, μᾶς παρηγοροῦσε, μᾶς ἐνέπνεε, πλούσια στέλνει τίς εὐλογίες του, ἀπλόχερα προσφέρει τήν ἀγάπη του, σέ ὅλους ὅσοι τόν ἐπικαλούμαστε.

Σήμερα, πού συμπληρώνονται 5 ἔτη ἀπό τήν πρός τόν Κύριον ἐκδημία του, καταθέτουμε λίγα ἄνθη... ἀπό τά ἄνθη του! Γιά νά θυμηθοῦμε, νά διδαχθοῦμε, νά κατηχηθοῦμε, νά ἀναβαπτιστοῦμε...


«...Πολλές φορές σκέπτομαι πόσα πράγματα καί πόσες εὐλογίες καί τί χαρές, δέν μᾶς χάρισε ὁ Κύριός μας. Τί ἀνταποδόσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά τόν εὐχαριστοῦμε, μά πιό πολύ ἐμεῖς ὅλοι πού μᾶς ἀξιώνει νά γίνουμε τά ἱερά του σφάγια στόν βωμό τῆς ἀγάπης Του...».
* * *
«...Κάνε Κύριε τό μικρό ποίμνιο νά μεγαλώσει˙ ἡ στρατιά νά αὐξηθεῖ. Ἀξίωσε νά ἀναδειχθοῦν γενναῖοι μαχηταί, μέ πόθον μαρτυρίου. Ἀνάδειξε καί στήν ἐποχή μας τούς μάρτυράς Σου. Κάνε, Κύριε, τίς μικρές συνοδεῖες φυτώρια μαρτύρων, νυμφῶνες θείους, ἑστίες ἀγγέλων, πού θά ὑμνοῦν τόν πανάγιον ὄνομά Σου εἰς αἰῶνας αἰώνων».
* * *
«Ἀδελφέ μου, στόν Χριστιανισμό, ἡ θρησκευτική ἐμπειρία εἶναι ἀπαραίτητος γιά μιά ἐπιτυχημένη θρησκευτική ζωή. Ἡ βάσις τῆς πίστεώς μας εἶναι τό «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ Κύριος». Ὅποιος αἰσθανθῆ τήν γλυκύτητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὅποιος δροσισθῆ μέ τά κρυστάλλινα νερά τοῦ Εὐαγγελίου, ὅποιος ἀφήση τήν χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἀγγίζη τήν καρδιά του, μένει γιά πάντα πιστός καί ἀχώριστα ἑνωμένος μέ τόν Κύριο».
* * *
«Ἄν διαβάζαμε τό Εὐαγγέλιο, θά εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος, θά ἦταν διαφορετική ἡ πατρίδα μας, θά ἦταν διαφορετικές οἱ καρδιές μας, θά ἦταν ὁ χῶρος αὐτός πού λέγεται Ἑλλάς, θά ἦταν μιά γωνιά τοῦ Παραδείσου»
* * *
«...δέν θά κλαύσουμε γιά τόν ἄνθρωπό μας, πού ἔφυγε ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου; Ἀσφαλῶς καί θά κλαύσουμε. Ἄν δέν κλαίγαμε θά ἤμασταν ἀπάνθρωποι... Καί ὁ Κύριός μας ἐδάκρυσε διά τόν ἀποχωρισμό τοῦ Λαζάρου... δέν χάνεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν θάνατο, δέν χάνεται τό πρόσφιλές μας πρόσωπο. Ταξιδεύει, ὅπως ταξιδεύει κάποιος μέ τό τραῖνο... Χαιρετιόμαστε μέ δάκρυα στά μάτια...»
 * * *
«...Καί σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία μας πολεμεῖται, βάλλεται ἀπό πολλούς ἐχθρούς. Οἱ αἱρετικοί ἀπεργάζονται τόν ἐξολοθρεμό της. Ἕνας κίνδυνος εἶναι αὐτός πού γίνεται μέ ὅλους τούς αἱρετικούς, ὄχι μόνο μέ τούς διαχριστιανικούς ἀλλά καί τούς διαθρησκειακούς διαλόγους. Ὑποβαθμίζουν τήν θέσι τοῦ Χριστοῦ στήν θέσι τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Βούδδα. Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅμως, δέν ἀνακατεύεται μέ σκουπίδια, εἶναι καθαρό χρυσάφι... Θά δώσουμε τήν μάχη καί θά ἀγωνισθοῦμε. Δέν θά ἰσοπεδώσουμε τήν Ὀρθοδοξία μέ τόν παπισμό, μέ τόν προτεσταντισμό καί μέ ὅλες τίς αἱρέσεις. Δέν θά ὑποκύψουμε στόν πειρασμό νά μποῦμε μέσα στόν κάδο, γιά νά μᾶς καπελώση ὁ θρησκευτικός πλανητάρχης τοῦ Βατικανοῦ, πού μάχεται καί ἀγωνίζεται γιά νά ὑποτάξη τήν Ὀρθοδοξία...»
 * * *
«....Φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τόν χριστιανικό. Εἶναι ἀντίχριστο τό ἔθνος μας! Ἡ Ἑλλάδα θά πεθάνη! Κι ἄς φωνάζουμε καί ἄς διατυμπανίζουμε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Θά πεθάνη γιατί ἔφυγε ἀπό τόν δρόμο τόν ἀληθινό, τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θά σβύσουμε ἀπό τόν χάρτη, θά γίνουμε συντρίμμια...Θά δώση ὁ Θεός καί θά ἐπιτρέψη ὁ Θεός στόν τόπο μας αὐτόν νά μήν ὑπάρχουν κυβερνῆτες, νά μήν ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά ἔχουν φόβο Θεοῦ. Νά δουλεύουμε νά μᾶς ἀρπάζουν τόν ἰδρῶτα, νά μᾶς ξεφτιλίζουν καί νά μᾶς ἀφαιροῦν καί τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας....»
* * *
«Σέ σένα, τόν ἁπλό Ἕλληνα καί τήν ἁπλή Ἑλληνίδα, πού μοχθεῖς καθημερινά γιά τό ψωμί τό δικό σου καί τῶν παιδιῶν σου, μέ ἔντιμο καί καθαρό τρόπο, ἀπευθύνεται αὐτή ἡ ἐπιστολή... Σέ σένα, πού φιλοδοξεῖς νά δεῖς τά παιδιά σου καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν σου εὐτυχισμένα καί περήφανα γι’ αὐτόν τόν τόπο ἀνήκει ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τῶν Βουλευτῶν πού ἀντιπροσωπεύουν τό ἦθος σου, τόν πατριωτισμό σου, τήν χριστιανοσύνη σου, τήν ἐντιμότητά σου.
»Ἐσύ πού δέν ἤσουνα συνεταῖρος στά οἰκονομικά σκάνδαλα, πού δέν ἀπέκτησες μυστικούς λογαριασμούς σέ ξένες τράπεζες, πού δέν γλέντησες μέ παράνομα λεφτά στά νυκτερινά κέντρα τῆς ἀκολασίας, πού δέν ἀπέκτησες ἐρωμένες καί παλλακίδες καί δέν διέλυσες οἰκογένειες.
»Ἐσύ μπορεῖς μέ τήν ψήφο σου νά ταυτισθεῖς μαζί τους;...
»...ΕΣΥ Ἕλληνα νοικοκύρη, θά ἐμπιστευόσουν σέ κάποιους ἀπ’ αὐτούς τήν γυναίκα σου, τήν κόρη σου, τόν γιόσου, τό προρτοφόλι σου; Θά τόν ἔκανες συνεταῖρο στήν δουλειά σου; Τότε, γιατί νά τούς ἐμπιστευθεῖς μέ τήν ψήφο σου;  Ὅμως αὐτοί μέ θράσος ἐξακολουθοῦν νά σέ προκαλοῦν λέγοντας ὅτι ΕΝΑΙ ΕΔΩ. Εἶναι ἐδῶ ποιοί; Οἱ ἄθεοι, οἱ διεφθαρμένοι, οἱ ἄνθρωποι πού κατηγοροῦνται γιά τήν πιό μεγάλη λεηλασία τοῦ τόπου σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορία του; Εἶναι ἡ ὥρα σου νά δώσεις τώρα καί τήν δική σου ἀπάντηση
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Ἐρειπωμένη λεηλατημένη ἀλλά ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΟΡΘΙΑ. ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕ ΕΛΛΑΔΑ!»
* * *
«...Ἀλλά, πεῖτε μου, σᾶς παρακαλῶ, ποῦ εἶναι οἱ ἄξιοι; Δέν ὑπάρχουν; Ὑπάρχουν, ἀλλά νά ξέρετε δέν προωθοῦνται πάντοτε οἱ ἄξιοι. Προωθοῦνται οἱ καταφερτζῆδες, οἱ ἀπατεῶνες. Ἕρποντας καί γλείφοντας ἀνεβαίνουν, καί τότε ἐμεῖς βλέπουμε τά συμπτώματα αὐτά τῆς σήψεως σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα τῆς κοινωνίας
»Ὡστόσο ἐμεῖς δέν κλονιζόμαστε στούς θεσμούς... Ἡ ἐποχή στήν ὁποία ζοῦμε εἶναι προδρομική. «Στῶμεν καλῶς!»... «Στῶμεν καλῶς!» κι ἐμεῖς στήν σεισμική αὐτή ἐποχή.
»Ἀδέλφια χριστιανοί, νά σταθοῦμε ὄρθιοι ἐκεῖ πού εἴμαστε. Ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι, ἀκλόνητοι στά ἰδανικά, στούς θεσμούς, στίς ἀξίες τῆς ζωῆς καί ποτέ δέν θά μετανοήσουμε. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Καί «εἰ ὁ Θεός ὑπέρ ἡμῶν τίς καθ’ ἡμῶν;». Ἄς σταθοῦμε καί ἄς δώσουμε ὁ καθένας μας τήν μαρτυρία, ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον. Ἀμήν.»
 

Δοξάζουμε τόν Θεό πού τόν γνωρίσαμε, πού γευθήκαμε ἀπό τούς εὔχημους καρπούς τῆς ἀγαπῶσας καρδίας του, πού ξαποστάσαμε στήν δροσερή σκιά του.

Πεφιλημένε τίμιε Πάτερ,
Σ’ εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς ἔχεις χαρίσει καί συνεχίζεις νά μᾶς χαρίζεις.
Σ’ εὐχαριστοῦμε πού μᾶς εὐλογεῖς καί μᾶς θωρακίζεις.
Μή παύσεις νά πρεσβεύεις στόν Κύριο καί Θεό μας:
γιά ὅλους ἐμᾶς, πού Ἐκεῖνος κάποτε μᾶς ἔφερε κοντά σου,
γιά τήν Πατρίδα μας πού τόσο ἀγάπησες,
γιά τήν Ὀρθοδοξία μας πού πιστά ὑπηρέτησες,
γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἀμήν.


Blogger