26.2.17

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΙΜΗ ΩΝ ΟΥ ΣΥΝΗΚΕ...Ἕνα πρωϊνό, πρόσφατα, ἀπό τό πρῶτο Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, ἀκούστηκε ἕνα σποτάκι, μιία ἀνακοίνωση -ἄν θέλετε ἐπί τό ἑλληνικότερον- τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοζωϊκῆς Ἑταιρείας. Ἡ Ἑταιρεία μᾶς ἔκανε γνωστό πώς ἡ δηλητηρίαση ἤ ἡ κακοποίηση ἑνός ζώου διώκεται ποινικά καί μᾶς προέτρεψε νά εἰδοποιοῦμε τά μέλη της ἄν ἀντιληφθοῦμε τέτοιου εἴδους περιστατικό. Κάπου πρός τό τέλος ἀνέφερε πώς κάποια ζῶα «δέν ἐπέλεξαν νά εἶναι ἀδέσποτα», γι’ αὐτό χρήζουν καί τῆς προστασίας μας κ.λπ. κ.λπ....
Μύριες οἱ σκέψεις καί οἱ εἰκόνες, πού κατέκλυσαν τό μυαλό μου!
Ποινική δίωξη γιά δηλητηρίαση ἤ κακοποίηση ζώου, ἀλλά ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης!
Ἀπροστάτευτα τά ζῶα καί χρήζουν προστασίας, ἀλλά 300.000 ἀνθρώπινες ψυχές –γιατί περί ἀθανάτων ψυχῶν καί ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πρόκειται-  σφαγιάζονται κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα ἀπροστάτευτα!
Νά προστατέψουμε τά ἀδέσποτα ζῶα, γιατί δέν τό ἐπέλεξαν νά γίνουν ἀδέσποτα, ἀλλά νά φονεύσουμε -διακοπή κυήσεως τό λένε ἁπλά (!)- χιλιάδες ἀθῶες ψυχές, πού δέν πρόλαβαν κἄν νά δοῦν τό φῶς τοῦ ἥλιου. Αὐτά τό ἐπέλεξαν;
Σέ μιά Ἑλλάδα, πού ἀπό παντοῦ αἱμορραγεῖ, οἱ ἀμβλώσεις ὑπολογίζονται στίς 140 ἀνά 1.000 Ἑλληνίδες! Παγκόσμια θλιβερή πρωτιά! Ἀλοίμονο! Ἐπιδιώκουμε καί καταδιώκουμε τήν... ὀργή τοῦ Θεοῦ;
Ὁ νέος Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε πώς τό ἀμερικανικό κράτος δέν θά χρηματοδοτεῖ πλέον τίς ἀμβλώσεις, διότι τίς θεωρεῖ ἔγκλημα καί δέν θέλει τό κράτος του νά συμμετέχει σ’ αὐτό.
Κι ἐμεῖς, στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, στήν Ἑλλάδα πού γηράσκει λόγω τῆς ὑπογεννητικότητας, πού κατακλύζεται ἀπό μετανάστες, πού πολλοί νέοι μεταναστεύουν γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, χρηματοδοτοῦμε τίς ἀμβλώσεις, τίς νομιμοποιήσαμε καί παρέχουμε συμβουλές γιά «οἰκογενειακό προγραμματισμό», στέλνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες Ἑλληνόπουλα στούς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἀδιαφορῶντας γιά τήν ἁμαρτία πού διαπράττεται, παραβλέποντας τό ἔγκλημα πού διενεργεῖται, νομιμοποιῶντας τόν φόνο πού ἐπιτελεῖται, κωφεύοντας τόσο ἀνάλγητα στήν «σιωπηρή» κραυγή τοῦ ἀπροστάτευτου ἐμβρύου, τό ὁποῖο κάνει ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νά μείνει προσκολλημένο στά σπλάγχνα τῆς μητέρας του!
«Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13)... Ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ Προφητάναξ Δαυίδ ἴσως νά ἔγραφε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε πολύ χειρότερος ἀπό τά ἄλογα ζῶα. Γιατί τά ζῶα, σεβόμενα τόν Δημιουργό τους, ἀκολουθοῦν τό ἔνστικτο πού Ἐκεῖνος τούς χάρισε καί δέν σφάζουν τά παιδιά τους! «Εἶναι ἀνεκδιήγητος», λέει ὁ Μέγας Βασίλειος στήν περίφημη «Ἑξαήμερο», «στά ζῶα ἡ στοργή μεταξύ γονέων καί τέκνων, διότι ὁ Θεός πού τά δημιούργησε, ἀνεπλήρωσε τήν ἔλλειψη τοῦ λογικοῦ μέ τήν ὑπεροχή τῶν αἰσθητηρίων...» καί ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. Θεόφιλος «ὁ λύκος τόν λύκο δέν τρώει, ὁ ἄνθρωπος τόν ἄνθρωπο κατασπαράσσει»!
Ἄς εὐχηθοῦμε πώς κάποτε θά μετανοήσουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος καί δέν θά προκαλοῦμε τόσο ἀναίσχυντα τήν δικαιοσύνη καί τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ! Γένοιτο!

 Blogger

23.2.17

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οἱ καιροί πού διερχόμαστε εἶναι δύσκολοι. Ἡ ἀποδιοργάνωσις τῆς κοινωνίας μας εἶναι δεδομένη. Τό σαπιοκάραβο τῆς Ἑλλάδος τό ρίψαμε στά βράχια καί τό ἐγκαταλείψαμε. Οἱ αὐτόκλητοι ναυαγοσῶστες-διασῶστες πολλοί, μέ κακοπροαίρετες διαθέσεις. Μᾶς χλευάζουν, μᾶς εἰρωνεύονται. Ὁμιλοῦν γιά τόν εὐγενέστατο καί πολιτισμένο ἑλληνικό λαό καί κάνουν λόγο γιά τεμπελχανεῖο. Ναί, αὐτός ὁ λαός, σέ καθημερινή βάσι, βομβαρδίζεται μέ εἰδήσεις καί πληροφορίες ἀφαντάστως ἀνησυχητικές. Καί ἀνήσυχος καί ἀπογοητευμένος, ζαλισμένος καί προδομένος ψάχνει καί ἀνα-
ζητᾶ στηρίγματα.
Ναί, ὁ ἑλληνικός λαός ὀδυνᾶται καί θρηνεῖ γιά τό κατάντημά του. Θρηνεῖ! Ποιός θά σπογγίση τά δάκρυα; Ποιός θά ἐνθαρρύνη καί θά γεμίση τίς καρδιές μέ ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία;
Ὅταν ὁ λαός περνάη κρίσι, ἡ Ἐκκλησία μας τόν στηρίζει, ἐνθαρρύνει τό ποίμνιο καί συμπαρίσταται σ’ αὐτό. Τοῦ χαρίζει τήν ἐλπίδα, κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, χτυπᾶ τίς καμπάνες καί τόν καλεῖ σέ ἐγρήγορσι, σέ συσπείρωσι καί σέ ἀνταπόκρισι. Ἡ Ἐκκλησία, καί μόνον ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά καλέση τόν λαό, νά ὀρθώση τό ἀνάστημά του, νά γονατίση καί νά ζητήση τήν λύσι τοῦ προβλήματος στήν παρουσία, τήν εὐλογία καί τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Καιρός, λοιπόν, νά καταφύγουμε σ’ Αὐτήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

20.2.17

ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Χάθηκε τό πᾶν; Εἶναι ὅλα τόσο ζοφερά, τόσο σκοτεινά;  Ὄχι, μύριες φορές ὄχι! Πάντοτε ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν φωτεινά παραδείγματα πού θά μᾶς δίνουν κουράγιο, ἐλπίδα, δύναμη. Ὅσο κι ἄν γίνεται προσπάθεια ἤ φαίνεται πώς γίνεται προσπάθεια μετάλλαξης τοῦ Ἕλληνα, ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς του, ἀλλοίωσης τῶν ἠθῶν καί τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν του,... «εἰς μάτην ἐκοπίασαν»... Ἔχει τελικά ὁ Ἕλληνας γερή κράση! Εἶναι στήν ἰδιοσυγκρασία μας ἡ ἀντίσταση...
Αὐτήν τήν φορά τά φωτεινά ἀστέρια ἔλαμψαν μέσα ἀπό τόν δαφνοστεφῆ Ἑλληνικό Στρατό μας. Τά στρατευμένα νιάτα μας!... Ναί, αὐτοί οἱ τόσο κατηγορημένοι Νεοέλληνες, μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή θυσίασαν τό προσωπικό τους συμφέρον ὑπέρ τῆς φιλτάτης Πατρίδος. Οἱ ἑκατοντάδες γενναῖοι στρατιῶτες τῆς 2016 Ε/ΕΣΣΟ, πού ὑπηρετοῦν σέ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καί τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐθελοντικά καί μέ δήλωσή τους, ἀποποιήθηκαν τοῦ δικαιώματός τους νά μετατεθοῦν στό ἐσωτερικό, σέ πόλεις συμφερόντων τους καί ζήτησαν νά παραμείνουν μέχρι τό πέρας τῆς θητείας τους στίς Μονάδες πού ὑπηρετοῦν στήν παραμεθόριο. Θέλησαν, λόγω τῶν κινδύνων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας «νά μείνουν στήν πρώτη γραμμή»!
Εὖγε, γενναῖα Ἑλληνόπουλα! Μέ τέτοια Παλληκάρια ἡ Ἑλλάδα δέν θά σβήσει, δέν θά χαθεῖ, δέν θά πεθάνει! Προσβλέπουμε ὅλοι, μετά τόν Θεό καί τήν Παναγία, στό ὑψηλό σας φρόνημα, στήν τόλμη σας, στήν γενναιότητά σας, γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀγαπημένης μας Ἑλλάδος! Κι ἐμεῖς, ὡς ἀντίδωρο στήν θυσιαστική σας ἀγάπη, θά προσευχόμαστε στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό νά σᾶς σκεπάζει, νά σᾶς προστατεύει καί νά διώξει μακριά κάθε ἐχθρό καί πολέμιο.  

 Blogger

17.2.17

ΜΕΤΑΝΟΩ...

Μετανοῶ σημαίνει συναισθάνομαι τήν ἁμαρτωλότητά μου.
Μετανοῶ σημαίνει ὅτι παίρνω τήν ἀπόφασι νά κόψω κάθε ἁμαρτωλό δεσμό μέ τήν ἁμαρτία.
Μετάνοια σημαίνει στροφή 180 μοιρῶν.
Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγή σκέψεως, ἐκφράσεως καί τρόπου ζωῆς.
Μετάνοια σημαίνει... Χθές ζοῦσα μακρυά ἀπό τόν Θεό καί σήμερα παίρνω τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.2.17

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ;

...Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ζωῆς των ἐκεῖνοι πού δολοφονοῦν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας τόν Θεό.
Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στόν συνάνθρωπό τους ἐκεῖνοι πού κόβουν τήν ἐλπίδα. Ποιός θά δώση ἐλπίδα στόν ἄρρωστο πού χαροπαλεύει, ὅταν τοῦ ἀφαιρῆς τήν ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Θεός; Ἔγκλημα πού πρέπει ὅλους μας νά μᾶς συγκλονίζη.
Ἀφῆστε τούς ἀνθρώπους νά πιστεύουν στόν Θεό. Νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια στά χέρια τους καί νά πορεύωνται σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια, πού εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μας, πού εἶναι ὁ Χριστός μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

11.2.17

ΚΥΡΙΕ ΓΕΝΟΥ ΙΛΕΩΣ...

Κάποτε τά σχολεῖα μας ἦταν χῶροι ἱεροί. Προσέφεραν ὄχι μόνο γνώση, ἀλλά μόρφωση, ἤθος, χαρακτῆρα...
«Τῆς παιδείας αἱ μέν ρίζαι πικραί, οἱ δέ καρποί γλυκεῖς», διαβάζαμε κάποτε στούς τοίχους τῶν σχολείων μας καί μᾶς μάθαιναν ὅτι τό εἶπε ὁ Ἰσοκράτης, χιλιάδες χρόνια πρίν...  
Κάποτε στά σχολεῖα μας, μᾶς μάθαιναν πώς «στούς γονεῖς μας ὀφείλουμε τό ζῆν καί στούς διδασκάλους μας τό εὖ ζῆν», κατά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο...
 Κάποτε τά σχολεῖα μας ἦταν φυτώρια χρηστῶν ἀνθρώπων, μέ κρίση, μέ εὐγένεια, μέ γνώσεις. «Ἡ παιδεία τοῖς ἀνθρώποις δεύτερον ἥλιον εἶναι», ἔλεγε ὁ Πλάτων...
Σήμερα; Σήμερα τρεμοσβήνει τό φῶς τῆς παιδείας! Σήμερα τά σχολεῖα μας προσφέ­ρουν ἄλλου εἴδους γνώση, παραμόρφωση πές, ἀνηθικότητα... ἤ τουλάχιστον αὐτό προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τό Ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας.
Στήν Οὐκρανία, ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ἕλληνες τῆς ἐκεῖ παροικίας, χαρακτήρισε τήν Ἑλληνική Κοινότητα «ὡς μία πολύ σημαντική κοινότητα» κι αὐτό γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε: «παρότι βρίσκεστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πατρίδα, κρατᾶτε τίς παραδόσεις, τά ἤθη, τά ἔθιμα, τίς ἀξίες, τήν ἑλληνική γλώσσα ζωντανή»!
Γιά ποιά ἤθη, ἔθιμα, ἀξίες, παραδόσεις καί γλώσσα μιλάει ὁ κ. Πρωθυπουργός; Πιστεύει, πράγματι, αὐτά πού εἶπε στούς Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας ἤ αὐτά «πουλοῦσαν» ἐκείνη τήν στιγμή σ’ ἐκεῖνον τόν τόπο;
Καί ἄν τά πιστεύει, γιά νά μήν ἀδικοῦμε κανέναν, γιατί ἐντός Πατρίδος τά ἔχουμε ἀπεμπολήσει; τά πολεμοῦμε; τά ἀποκηρύσσουμε; Τά θεωροῦμε παρωχημένα, ὀπισθοδρομικά, ἀναχρονιστικά;
Ποιά ἤθη καί ποιές ἀξίες διδάσκουν τά σημερινά ἐγχειρίδια, πού ἐπιμένουν νά τά ἀποκαλοῦν «σχολικά βιβλία»;
Ποιές παραδόσεις καί ποιά ἔθιμα προβάλλονται καί παρουσιάζονται στίς σχολικές κοινότητες;
Ποιά γλώσσα προσπαθοῦν νά διατηρήσουν, ἐντός τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ζωντανή;
Εἴμαστε ὑπερβολικοί; Γιά διαβάστε:
«Οι φιλόλογοι επισημαίνουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια (2015 - 2016) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, καθώς και στο μάθημα της Ιστορίας στην Α΄Λυκείου καταφέρθηκαν καίρια πλήγματα με τη λήψη και εφαρμογή μέτρων χωρίς διάλογο με τους αρμόδιους φορείς (Πανεπιστήμια, Φιλολογικές Εταιρείες κ.τ.λ.)... Στη χώρα που γέννησε τον Ελληνοκεντρικό Ανθρωπισμό η ανθρωπιστική παιδεία βρίσκεται υπό διωγμόν...  Ελληνικό σχολείο όμως χωρίς τον Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιο και χωρίς την Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι σχολείο με δυσαναπλήρωτο έλλειμμα παιδείας, χωρίς ουσιαστική αγωγή δημοκρατίας, χωρίς μαθητεία στην αντίσταση απέναντι  στις αυθαιρεσίες της εκάστοτε εξουσίας και χωρίς ανάδειξη, ως υπέρτατης αξία, της αγάπης».
(Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων).
Μήπως ἡ «Θεματική ἑβδομάδα» καί δή ἡ ἑνότητα «Ἔμφυλες ταυτότητες», πού ἤδη θεσπίστηκε ἀπό τό Ἑλληνικό κοινοβούλιο (ἀλοίμονο!) ὑπηρετεῖ ἤθη καί ἀξίες; Ὁ σοδομιτισμός εἶναι φυσιολογική μορφή ἀνθρώπινης σχέσης; Κύριε, ἐλέησον!
Ποιός θά κλάψει γιά τό κατάντημά μας;
Ποιός θά θρηνήσει γι΄ αὐτή τήν ἐξαχρείωση;
Ποιός θά ἀπολογηθεῖ γι’ αὐτές τίς ἐγκληματικές ἀποφάσεις εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας;
Ἕλληνες, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀντισταθεῖτε!
Σεβαστέ Δάσκαλε, στάσου ὄρθιος, ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν σου καί μήν δηλητηριάσεις τίς ψυχές τῶν μαθητῶν σου!
Καλοί μας γονεῖς, προστατέψτε τά παιδιά σας, μήν ἐπιτρέψετε νά καταστρέψουν τίς ψυχές τῶν παιδιῶν σας μέ τόν πιό χυδαῖο τρόπο!
Κύριε, γενοῦ, ἵλεως... Ἀμήν.

 Blogger

8.2.17

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ: ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!

Ὅποιος πιστεύει στόν Θεό, ἔχει φῶς. Ὅμως, ὅταν ζῆ μέσα στά πάθη, μέσα στίς ἀδυναμίες, τυφλώνεται. Τυφλώνει ὁ ἐγωϊσμός. Τυφλώνει τό μῖσος. Τυφλώνει ἡ κακία. Τυφλώνει ἡ ὑπερηφάνεια. Τυφλώνει τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Δέν βλέπει κανέναν κοντά του, ζῆ στόν κόσμο του...
Τυφλώνεται ὁ ἄνθρωπος ὅταν χάση τόν Θεό. Τυφλώνεται ὅταν δέν ἔχη πνευματική ζωή. Εἶναι φοβερό νά εἶσαι τυφλωμένος πνευματικά...
Εἴμαστε φῶτα! Ἄν, βεβαίως, ζοῦμε ὡς Χριστιανοί. Ἄν πολιτευόμαστε ὡς Χριστιανοί, ὡς παιδιά τοῦ φωτός. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Ζοῦμε σέ δύσκολες ἐποχές καί δέν ξέρουμε ποῦ θά ὁδηγηθοῦμε αὔριο...
Κρατᾶτε τήν ἐλπίδα! Μήν ἀπογοητεύεσθε. Ὄρθιοι θά πέσουμε στήν ζωή αὐτή, μαχόμενοι γιά τήν ἀλήθεια, γιά τό φῶς, γιά τήν δικαιοσύνη, γιά τήν ἀγάπη, γιά τήν ἰσότητα. Γιά μιά καλύτερη κοινωνία. Ἡ ἐλπίδα μας, τό στήριγμά μας, ἡ σιγουριά μας καί ἡ ἀσφάλειά μας εἶναι ὁ Θεός. 

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.2.17

ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ!

Ἀλήθεια, τί Χριστό θά παραδώσουμε στά παιδιά μας; Μιά πίστι ἀποδυναμωμένη, μιά ἀποκάλυψι διαλελυμένη. Τί θά ποῦμε στά παιδιά μας φεύγοντας ἐμεῖς ἀπό τόν κόσμο αὐτό; Ἡ ζωή μας ὑπῆρξε ἰδανική; Οἰκειοποιηθήκαμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός;
Ὅμως, ἀδελφοί μου, τό πᾶν δέν ἀπωλέσθη. Τό μικρόν ποίμνιον ὑπάρχει. Τό λεῖμμα σώζεται. Εἶσθε ἐσεῖς. Εἶσθε τά παιδιά τοῦ Θεοῦ πού σήμερα βρίσκεσθε ἐδῶ καί ἐκεῖνα πού δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπουσιάζουν. Εἶσθε ἡ μικρά ζύμη. Τά φῶτα πού φωτίζουν. Εἶσθε τά ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ Χριστιανοί ἦσαν πάντοτε μειονότητα. Οὐδέποτε ἦταν ἡ πλειονότητα.
Μήν ἀγπογοητεύεσθε. Μήν ἀπελπίζεσθε. Ἔχουμε Πατέρα! Ἔχουμε ἐλπίδα!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

1.2.17

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔκρινε ἀντισυνταγματική τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης, πού ἐπέτρεπε τήν λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τίς Κυριακές... Παράλληλα στήν ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας καταγράφονται τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων καί τῶν πολιτῶν σέ σχέση μέ τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Συγκεκριμένα ἀναφέρεται:
«Τό Σύνταγμα κατοχυρώνει γιά τούς πάσης φύσεως ἐργαζομένους καί ἀπασχολουμένους τό δικαίωμα ἐλεύθερου χρόνου καί τῆς ἀπόλαυσης τοῦ ἀτομικοῦ καί τοῦ ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους, ὡς τακτικό διάλειμμα τῆς ἑβδομαδιαίας ἐργασίας.
Τό διάλειμμα αὐτό ὑπηρετεῖ τήν ὑγεία καί τήν ὁμαλή ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου... προσφέρει τήν δυνατότητα ὁργάνωσης τῆς κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς του... δύνανται μόνοι ἤ ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους νά μετέχουν στήν συλλογική ἀνάπαυλα μιᾶς κοινῆς ἀργίας ἀνά ἑβδομάδα, ὡς τέτοια ἡμέρα ἔχει ἐπιλεγεῖ... ἡ σχετιζόμενη μέ τήν Χριστιανική θρησκεία».
Δόξα σοι ὁ Θεός!
Ἕνα φῶς μέσα στό πυκνό σκοτάδι τῆς ἐποχῆς μας. Μιά λάμψη μέσα στόν ζόφο τῶν ἡμερῶν μας. Μιά ἐλπίδα μέσα στήν διάχυτη καταχνιά.  
Ναί, διά στόματος τῶν ἐντίμων δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, δόθηκε ἕνα ἠχηρό ράπισμα σέ ὅλους ἐκείνους, πού ἐνορχηστρωμένα ἐπιτίθενται ἐναντίον κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου τῆς φυλῆς μας. Ἡ λυσσαλέα προσπάθεια τῶν δῆθεν προοδευτικῶν, ἤ γιά νά ἐκφραζόμαστε ἀκριβέστερα, τῶν σκοταδιστῶν, νά καταργήσουν τήν Κυριακή ἀργία στό ὄνομα τάχατες τῆς καταπολέμησης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἀνάνηψης τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς, ἀπέτυχε παταγωδῶς.
Ἡ Κυριακή ἀργία εἶναι ἡμέρα Κυρίου καί κάθε προσπάθεια κατάργησής της εἶναι ἱεροσυλία. Ἄς ψάξουν ἄλλους τρόπους, πιό πρόσφορους, γιά τήν αὔξηση τῶν ἐσόδων τῶν ἐπιχειρήσεων καί κατ’ ἐπέκταση τῆς καθημαγμένης ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἄς ποῦν ὅλη τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό λαό γιά τό περιλάλητο «λεφτά ὑπάρχουν», γιά τίς «λίστες», γιά τίς «μαύρες τρύπες» καί γιά τόσα ἄλλα, πού θά ἀποφέρουν πραγματικά κέρδη καί ἄς σταματήσουν ἐπιτέλους νά μαίνονται ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.   

Blogger

29.1.17

2013-2017

Σάν σήμερα, τέσσερα χρόνια πρίν, στίς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 2013 ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ πολυφίλητος καί πολύκλαυστος Γέροντάς μας π. Θεόφιλος˙ ὁ Πάτερ, ὅπως ὅλοι τόν ξέραμε... Ὁ Πάτερ ἀπό τήν Ἀσπροβάλτα, ὅπως κι ἐκεῖνος ἔλεγε...
Πέρασαν τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια...
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν Πάτερ!
Τέσσερα χρόνια χωρίς τήν φυσική του παρουσία.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό γνήσιο, ἀκραιφνές ἐκκλησιαστικό φρόνημά του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό ἀφυπνιστικό, διαφωτιστικό, θεολογικό, ἀληθινό κήρυγμά του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν ζεστό, παραμυθητικό του λόγο.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τίς σοφές, πατρικές συμβουλές του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τήν συνετή, πνευματική καθοδήγησή του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό ἀπροσποίητο, μειλίχιο χαμόγελό του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν εὐσκιόφυλλο Γεροπλάτανο!
Τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια...
Ὀρφανοί; Ὄχι!
Ναί, πέρασαν τέσσερα χρόνια... ἀλλά...
Τέσσερα χρόνια μέ τόν Πάτερ στόν Οὐρανό!
Τέσσερα χρόνια μέ τίς θερμές πρεσβεῖες του.
Τέσσερα χρόνια μέ τίς σωστικές προσευχές του.
Τέσσερα χρόνια μέ τό μαγνητοσκοπημένο, ἀπομαγνητοφωνημένο ἀλλά ὁλοζώντανο κήρυγμά του.
Τέσσερα χρόνια μέ τήν γλυκειά, σάν αὔρα πνευματική παρουσία του.
Τέσσερα χρόνια μέ τά εὐεργετικά δωρήματά του.
Τέσσερα χρόνια μέ τίς δαψιλές εὐλογίες του...
Ἄς ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή του καί τήν ἐλπίδα ὅτι θά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά τόν συναντήσουμε πάλι, ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Κύριος, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! Ἀμήν.
Blogger

26.1.17

Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρακάτω ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό περιοδικό «Ἁγία Λυδία» ἕνα κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας π. Θεοφίλου, τό ὁποῖο θεωροῦμε πώς εἶναι ἐπίκαιρο στίς ἡμέρες μας.
Βαρειά πληγωμένος ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός.
Πληγωμένος ἀπό τίς βαρβαρότητες τῶν ὀρδῶν τοῦ Ἀττίλα.
Πληγωμένος ἀπό τούς Πηλιογούσηδες, πού ἐνῶ τάχθηκαν νά φυλάγουν Θερμοπήλες, ἄνοιξαν τίς κερκόπορτες, γιά νά περάση ὁ βάρβαρος «Ἀττίλας».
Πληγωμένος καί ἀπό τίς ἀτιμίες τῶν Ἄγγλων, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή δέν μπόρεσαν νά ἀντέξουν τήν ἡρωϊκή ἀντίστασι τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ταπείνωσαν μία ὁλόκληρη Βρεττανική Αὐτοκρατορία, γιά τόν λόγο αὐτό χρησιμοποίησαν τό λυσσασμένο σκυλί τῆς Μεσογείου.
Πληγωμένος ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός καί ἀπό τίς ἑκάστοτε ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες εὔκολα ἐνέδωσαν στίς πιέσεις τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς.
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι δέν εἶναι οὔτε κάφροι οὔτε μαμελοῦκοι. Οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἀπαιτοῦν Δικαιοσύνη. Ἡ Ἑλληνική Μεγαλόνησος, ἡ Κύπρος, δέν εἶναι μπανανία, ἀλλά χώρα πού ἀνήκει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι καί θά περιμένη κανείς δικαία ἀντιμετώπισι καί μεταχείρισι.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.1.17

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ!

Στράτος Κακαβάνης-Γεωργία Παπασπυροπούλου.
Τά ὀνόματα ἀσφαλῶς δέν μᾶς λένε καί πολλά πράγματα! Πρόκειται γιά δύο ἀνθρώπους πού δέθηκαν μέ τά ἱερά δεσμά τοῦ γάμου στό Αἴγιο, τό Σάββατο 7 Ἰανουαρίου. Ἔ, καί λοιπόν; Θά μοῦ ἀντιτάξετε...
Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ξενοδοχείου, στό ὁποῖο ἔλαβε χώρα τό γαμήλιο γλέντι, ρώτησαν τό ζευγάρι ἄν θά μποροῦσαν νά διαθέσουν κάποιες μερίδες φαγητοῦ πού περίσσεψαν, διότι λόγω τῆς κακοκαιρίας δέν κατάφεραν νά φθάσουν ὅλοι οἱ καλεσμένοι, σέ κάποιους ἀπό τούς κουρασμένους καί ταλαιπωρημένους ταξιδιῶτες πού κατέφυγαν στό ξενοδοχεῖο γιά λίγη ζέστη καί ἀνάπαυση. Καί οἱ νεόνυμφοι δέν τό σκέφτηκαν, σύμφωνα μέ τό ρεπορτάζ, οὔτε λεπτό: «Δεῖτε τους σάν καλεσμένους μας», ἦταν ἡ ἐντολή!
Συγκινητική ἡ χειρονομία! Γεμάτη ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο! Ἀνθρωπιά, γνήσιο ἑλληνικό φιλότιμο καί ἀγάπη! Τό εὐγενέστατο νιόπαντρο ζευγάρι ξεκίνησε τήν νέα κοινή τους πορεία μέ τίς καλύτερες προϋποθέσεις. Χάρισαν τροφή, μά πάνω ἀπό ὅλα χαμόγελο καί θαλπωρή, σέ δεκάδες συνανθρώπους τους, ἐκ τῶν ὁποῖων ἡ συντριπτική πλειοψηφία ἦταν οἰκογένειες μέ μικρά παιδιά. Ὁ Θεός σίγουρα θά τούς τό ἀνταποδώσει ἑκατονταπλασίονα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Νά ζήσουν!

Blogger

20.1.17

ΘΕΛΕΙΣ;

Εἶναι ἕνα δύσκολο πρόβλημα ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί χρειάζονται, ἀδελφοί μου, δύο πράγματα. Τό ἕνα ἡ θέλησις τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νά θέλη ὁ ἄνθρωπος τήν σωτηρία του. «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Ὅμως, πρέπει νά θέλη καί ὁ ἄνθρωπος. Τοῦ Θεοῦ θέλοντος, τοῦ ἀνθρώπου ἀρνουμένου, δέν μπορεῖ, ἀδελφοί μου, ὁ ἄνθρωπος νά σωθῆ. Ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

17.1.17

Απολυτίκιο Αγ. Αντωνίου - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, ἄς κάνουμε μιά καινούργια προσπάθεια. Καθαρή ἡ ζωή μας, καθαρή ἡ σκέψις μας, καθαρό τό βλέμμα μας, καθαρή ἡ ἀκοή μας, καθαρή ἡ γλῶσσα μας, καθαρή ἡ καρδιά μας, καθαρός ὁ βίος μας ἀπό κάθε τι τό ἁμαρτωλό. Καί ἄν ὁ Κύριος μᾶς εὕρη ἀγωνιζομένους, πίπτοντας καί ἀνισταμένους, τότε θά ἔχουμε τό ἔλεός Του, τότε θά πετύχουμε τόν ἁγιασμό μας, τήν σωτηρία μας...
Ἄν θέλουμε ἡ καινούργια χρονιά νά εἶναι μιά χρονιά ἐπιτυχημένη, διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες, δέν ἔχουμε τίποτα ἄλλο νά κάνουμε, παρά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό καί νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Αὐτή εἶναι καί ἡ θερμή μου εὐχή. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

12.1.17

ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Εορτή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου 7-1-2007

σποτ βιβλίου-ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

ΜΗΠΩΣ;

«Νά μήν ἀναγνωρίζεται ὁ πολιτικός γάμος τῶν ὁμοφύλων εἰσηγήθηκε στόν Ἄρειο Πάγο ὁ ἁρμόδιος εἰσηγητής ζητῶντας τήν ἐπικύρωση τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου Δωδεννήσου, πού ἔκρινε ἀνυπόστατο τόν γάμο μεταξύ δύο ἀνδρῶν». Σύμφωνα μέ τόν ἔντιμο δικαστικό ὁ «γάμος» δέν μπορεῖ νά εἶναι νόμιμος διότι ὁ Ἀστικός Κώδικας ἀντιλαμβάνεται τόν γάμο μόνο μεταξύ ἐτερο­φύλων καί ἀπό τίς εὐρωπαϊκές καί διεθνεῖς συμβάσεις γιά τά ἀτομικά καί πολιτικά δικαιώματα δέν συνάγεται πουθενά ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς ἀναγνω­ρίσεως «γάμου» μεταξύ ὁμοφύλων.
Σέ καιρούς ἠθικῆς καταπτώσεως εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν κάποιοι λαμπροί, ἔντιμοι καί εὔορκοι δικαστικοί λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι στέκονται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί περιφρουροῦν αὐτόν τόν προδωμένο πιστό λαό μας ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ μηδενισμοῦ.
Χρόνια τώρα ὅλους μᾶς ἀπασχολεῖ ἤ καλύτερα μᾶς ἀπασχολοῦν καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν μέ τήν οἰκονομική κρίση. Προσπαθοῦν νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία, νά ἐπιφέρουν τόν λεγόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας-Κράτους. Ἀγωνί­ζονται νά δημιουργήσουν μία ἄθεη καί ἀνθελληνική κοινωνία. Πασχίζουν νά ἀποδομήσουν τήν ἑλληνική παιδεία δημιουργῶντας μία νεολαία χωρίς οὐσια­στική παιδεία, χωρίς κρίση, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά. Μοχθοῦν νά ἀφανίσουν κάθε τί πού μυρίζει θυμάρι καί λιβάνι, πού θυμίζει Χριστό καί Ἑλλάδα. Βάλθη­καν λυσσωδῶς νά κουρέψουν Σύριζα ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο!
Ἀλλά δέν ὑπάρχει καμμία φωνή ἀντιστάσεως; Δέν ὑπάρχουν πνευματικοί ἡγέτες νά διαμαρτυρηθοῦν; Δέν βρίσκεται οὔτε ἕνας μέσα ἀπό τούς 300 τῆς Βουλῆς, πού δέν ἔχει σαπίσει; Ποιοί μᾶς διαφεντεύουν ἐπιτέλους;

Σέ μιά τόσο κρίσιμη ἐποχή, ὅπου τά «πάντα ρεῖ» μήπως ἦρθε ἡ ὥρα ὁ φρουρός τῆς πίστεώς μας, ὁ ἀκοίμητος ἑλληνικός λαός, νά ἀφυπνισθεῖ καί νά ἀντιδράσει; Ἀναρωτιώμαστε. Μήπως;
Blogger

9.1.17

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ...

Ἀδελφοί μου,
νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στήν γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς. Μή Τόν ἀπορρίπτουμε. Ἦλθε καί μᾶς ἔφερε τό φῶς, εἶναι ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς κήρυξε τήν ἀλήθεια. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς ἔφερε τήν ἀγάπη. Ἦλθε ὁ Χριστός καί ἀποκατέστησε τίς σχέσεις πού ὁ ἐπαναστάστης ἄνθρωπος εἶχε δημιουργήσει μέ τόν Πλάστη του, μέ τόν Δημιουργό του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

6.1.17

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ!

...Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.
Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα˙ τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς Ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.1.17

ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ

Πάντα ψηλά καί στόν καινούργιο χρόνο.
Πάντα ψηλά! Στοῦ ταξιδιοῦ τό τέρμα νά εἶσαι στοῦ Κυρίου τό πλευρό.
Ξέρετε ἀγαπητοί μας, ὁ καινούργιος χρόνος δέν εἶναι καλός ἤ κακός, καλές ἤ κακιές εἶναι οἱ προθέσεις μας καί τότε δίνουμε στό χρόνο μας τό ἀνάλογο περιεχόμενο καί γίνεται φωτεινός ἤ σκοτεινός.
Ἡ ζωή, μᾶς δίνει εὐκαιρίες, ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται πῶς τίς χρησιμοποιοῦμε καί τίς χρησιμοποιοῦμε ἀνάλογα μέ τούς στόχους πού ἔχουμε βάλει στή ζωή.
Ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίνουμε, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο πού θέλουμε νά τή γεμίσουμε.
Δέν ὑπάρχουν κακιές ὧρες, ὑπάρχουν προσωπικές ἀδυναμίες, πού ἀπομακρύνουν τή Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Μέ τή νέα χρονιά ἄς συμπορευόμαστε μαζί Του καί τότε ὅ,τι κι’ ἄν μᾶς συμβῆ, ὅ,τι κι’ ἄν ἔρθη στή ζωή μας
ἡ χρονιά μας θα εἶναι καλή

Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά.
Α.

1.1.17

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

...Λοιπόν; Ἐμεῖς πού εἴμαστε ἐδῶ παίρνουμε μιά ἀπόφασι. Νά διατηρήσουμε καί νά διασφαλίσουμε τήν καθαρότητα τοῦ νέου χρόνου. Νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό πάθη, ἀπό ἀδυναμίες, ἀπό ἐλαττώματα, ἀπό πληγές καί ἀπό καρκινώματα, πού ἀμαυρώνουν τήν ψυχή μας, τραυματίζουν τήν ψυχή μας, σκοτώνουν μέσα μας τήν πίστι στόν Θεό...
Βεβαίως, σήμερα ἑορτάζουμε ὅλοι μας, διότι ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία. Ἑορτάζει ὁ λαός μας... Ἑορτάζουν καί οἱ ἀπόδημοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτοί κρατοῦν τίς ἀρχές. Αὐτοί κρατοῦν τήν πίστι. Ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα. Ζοῦν τήν Ὀρθοδοξία. Τούς στέλνουμε ἕνα μήνυμα χαρᾶς καί εἰρήνης. Γιατί ζοῦμε σέ δύσκολες στιγμές καί ἡ Πατρίδα μας διέρχεται φοβερά κρίσιμες στιγμές... Δέν εἶναι δικά μας τά ἐθνικά θέματα. Εἶναι τῶν κυβερνώντων. Ἀλλά ἐμεῖς ὡς λαός, νά ξέρετε, ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε...
Χρόνια πολλά, λοιπόν σέ ὅλους, καλή χρονιά, καλή χρῆσι τοῦ χρόνου καί ἐκμεταλλευόμενοι τόν χρόνο νά τόν χρησιμοποιοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπο

28.12.16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

«Εἶναι μεγάλο ἔγκλημα νά ὑπονομεύει ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ὁ ἐγωϊσμός εἶναι μεγάλη καταστροφή» τόνισε σέ πρόσφατη ὁμιλία του ὁ σεπτός προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
«Νά ὑπονομεύει ὁ ἕνας τόν ἄλλον»... δηλαδή ὁ ἀδελφός τόν ἀδελφό! Ὁ φίλος τόν φίλο! Ὁ συνάδελφος τόν συνάδελφό του! Ὁ ἄνθρωπος τόν συνάνθρωπό του!
Ὑπονομεύω τί σημαίνει; Νά ἀνατρέπω τίς ἀποφάσεις κάποιου... Νά σαμποτάρω τίς ἐνέργειές του... Νά ναρκοθετῶ τό ἔργο του... Νά τορπιλίζω τίς σχέσεις ἐμπιστοσύνης... Νά ὑποσκάπτω τήν καριέρα του, τό μέλλον του... Νά περιορίζω τά ὄνειρά του... Νά μήν τόν ὑπολογίζω... Νά μήν τόν ἐκτιμῶ... Νά μήν τόν ἀγαπῶ... Νά μήν τόν σέβομαι... Νά μήν τόν λογαριάζω... Νά τόν ὑποσκελίζω... Νά τόν ὑποβλέπω... Νά τόν φθονῶ... καί μύρια ἄλλα τόσα!
Καί γιατί παρακαλῶ; Μᾶς τό ἐξήγησε ὁ Μακαριώτατος. Λόγω τοῦ «καταστροφικοῦ», ὅπως τόν χαρακτήρησε, ἐγωϊσμοῦ! Λόγω τῆς φιλαυτίας μας. Λόγω τῆς ἐγωπάθειάς μας. Λόγω τῆς ἐγωλατρίας μας...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀποδεχθοῦμε τόν ἄλλον, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά εἶναι καλύτερος ἀπό ἐμᾶς, ἀξιώτερος, ἱκανότερος, πιό ταλαντοῦχος, πιό χαρι¬σματικός...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά παραδεχθοῦμε τήν ἀνικανότητά μας, τήν ἀνεπάρκειά μας, τίς ἐλλείψεις μας...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ὁμολογήσουμε τά σφάλματά μας, τίς ἀδυναμίες μας, τίς ἀστοχίες μας, τούς κακούς ὑπολογισμούς μας...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά συγ-χωρέσουμε καί νά ἀγαπήσουμε τελικά τόν ἀδελφό μας!
Μέ τήν ἀνατολή τοῦ νέου χρόνου, ἄς προσπαθήσουμε -καί πρωτίστως ὁ συντάκτης αὐτῶν τῶν ἁπλῶν σκέψεων- ταπεινά νά διακρίνουμε καί νά παραδεχόμαστε τίς ἀδυναμίες μας καί λεβέντικα νά ἀναγνωρίζουμε τήν ὑπεροχή τοῦ ἄλλου... Γιά νά γίνει ἡ κοινωνία μας περισσότερο ἀνθρώπινη, περισσότερο φιλάδελφη, λιγότερο ἐγωκεντρική, λιγότερο ἐγωϊστική, ἑπομένως καί μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου, λιγότερο καταστροφική. Γένοιτο!
Blogger

25.12.16

ΑΣ ΣΠΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ!

Ἀδέλφια μου, γονατίζετε καί προσεύχεσθε. Καί ὅλοι μας νά σπεύσουμε νά πᾶμε στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Αὐτό μᾶς διδάσκει τήν βαθειά ταπείνωσι, τήν ἀκτημοσύνη, τήν ἁπλότητα πού πρέπει νά ἔχουμε σέ ὅλη μας τήν ζωή. Ἔχουμε, ἀκόμη, λίγες μέρες γιά τά Χριστούγεννα. Ἑτοιμασθῆτε, πλησιάσετε τήν Ἐκκλησία, ἐξομολογηθῆτε, κοινωνῆστε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, συμφιλιωθῆτε μεταξύ σας, δῶστε παράδειγμα μέσα στήν κοινωνία, παράδειγμα ἀναφορᾶς καλῆς, καί ὅλα, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός θά τά φέρη βολικά, ὥστε καί ἀπό τήν κρίσι αὐτή νά βγοῦμε καί ἀπό τόν σκοταδισμό, στόν ὁποῖο μπήκαμε, νά ἐξέλθουμε ἀβλαβεῖς, χωρίς νά ὑποστοῦμε μεγαλύτερες συνέπειες.
Κρατᾶτε, ἀδέλφια μου, αὐτά πού πήραμε: τό φῶς, τήν ἀλήθεια, τήν ἀγάπη, τήν δικαιοσύνη, τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί θά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες. Ὁ Θεός καί ἡ Παναγιά μαζί μας! Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.12.16

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ, γιά νά καταργήση τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, τήν ἁμαρτία, πού ἔγινε ἀφορμή νά χάση ὁ ἄνθρωπος τόν Παράδεισό του, νά χάση τόν προσανατολισμό του, νά χάση τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό του. Ἦλθε ὁ Χριστός νά ἐπεναφέρη τόν ἄνθρωπο στήν προτέρα του κατάστασι, τήν προπτωτική κατάστασι. Νά τοῦ παράσχη τήν δυνατότητα νά περνάη τίς πύλες τοῦ Παραδείσου καί νά εἰσέρχεται στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, νά σώζεται.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος