6.1.12

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ


Ἡ ἑορτή πού ἑορτάζουμε, τά Ἅγια Θεοφάνεια, λέγεται καί Φῶτα. Εἶναι ἡ ἑορτή πού ὑποβάλλει σέ ὅλους μας, ἕνα χρέος, νά γίνουμε παιδιά τοῦ φωτός, νά βγοῦμε ἀπό τό πνευματικό σκοτάδι. «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε», γράφει καί ὁ ἀπ. Παῦλος στούς Ἐφεσίους. Ναί! πρέπει ὡς τέκνα φωτός νά περιπα­τοῦμε.
Ἔχοντες τό φῶς στά χέρια μας, σ’ ὅλη τήν ζωή μας, στήν δουλειά μας, στό περπάτημά μας, στό σπίτι μας, πρέπει νά μποροῦμε νά λέμε «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».
...Τό φῶς εἶναι ἡ ἁγία καί ἐνάρετη ζωή μας. Καί τό σκοτάδι εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ὅσες φορές ζοῦμε στό σκοτάδι, δέν εἴμαστε παιδιά τοῦ φωτός.
...Σήμερα, ἀδελφοί μου, γιορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.
Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα· τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος εἶναι ταπεινός, αὐτός καί ἑλκύει καί μαγνητίζει τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ· «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι Χάριν»...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου