9.1.12

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ


Ἡ φωνὴ τοῦ Λόγου ὁ λύχνος τοῦ Φωτός, ὁ Ἑωσφόρος, ὁ τοῦ Ἡλίου Πρόδρομος ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετανοεῖτε, πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς, καὶ προκαθαίρεσθε. Ἰδoὺ γὰρ πάρεστι Χριστός, ἐκ φθορᾶς τὸν κόσμον λυτρούμενος.
(Καταβασίες Θεοφανείων Ὠδὴ στ΄)
Ἡ φωνὴ τοῦ Λόγου, τὸ λυχνάρι ποὺ ἐκπέμπει τὸ Φῶς, ὁ αὐγερινὸς ποὺ προμηνύει τὸν Ἥλιο, φωνάζει δυνατὰ στὴν ἔρημο πρὸς τὰ πλήθη: Μετανοεῖτε καὶ καθαρισθεῖτε! Διότι, νὰ ὁ Χριστός, εἶναι παρὼν κι ἐλευθερώνει τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ φθορά.

Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου στὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας πρὸς τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔτρεχαν νὰ τὸν ἀκούσουν ἦταν κήρυγμα μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὸν ζῶντα καὶ ἀληθινὸ Θεό. Καὶ τὸ βάπτισμα ποὺ παρεῖχε «ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. 3, 11), ἀπέβλεπε στὴν κάθαρση καὶ τὸν ἐξαγνισμὸ τοῦ λαοῦ, προκειμένου προετοιμασμένος πνευματικὰ νὰ ὑποδεχόταν τὸν ἐρχόμενο Μεσσία. Καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἔνσαρκη παρουσία Του στὸν κόσμο καὶ τὸ τέλειο βάπτισμα ποὺ θὰ παρεῖχε στοὺς ἀνθρώπους –«αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί» προανήγγελλε ὁ Ἰωάννης (Ματθ. 3, 11)–, θὰ τοὺς ἐλευθέρωνε ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο καὶ θὰ τοὺς ἀναδείκνυε μετόχους τῆς ἄφθαρτης καὶ αἰώνιας ζωῆς.

 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών
 («Οἱ Καταβασίες τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου