24.1.12

ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

...Μεταφράζω στή ζωή μου ἀπό τήν Καινή Διαθήκη τό «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε». Εἶναι ἡ μόνη ἀλάνθαστη συνταγή τῆς σωστῆς κοινωνικότητος. Γιατί, βέβαια, εἶναι δυστυχία νά ἐγκλωβίζεσαι στό ἐγώ σου. Εἶναι ἀφόρητη ἡ μοναξιά χωρίς τήν ἔκφρασι τῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀσφυκτικός κλοιός ὁ ἀτομισμός, τό δέν βαριέσαι, τό νά κλείνω τά μάτια στήν δυστυχία τοῦ ἄλλου.
...Μεταφράζω ἀπό τήν Καινή Διαθήκη στή ζωή μου τό «μή ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους». Δέν χρησιμοποιῶ τό ψέμμα, γιά νά ἐπιβιώσω, δέν παραποιῶ τά γεγονότα νά ἐπιπλεύσω. Τά λόγια, τό βλέμμα, ἡ συμπεριφορά, ὅλα ἐκπέμπουν εἰλικρίνεια.
...«Μεταφράζω τήν Καινή Διαθήκη στή ζωή μου». Αὐτή ἡ προσπάθεια, αὐτός ὁ ἀγώνας σέ κάνει νά νοιώθης τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Σέ λούζει μέσα στή χάρι Του. Σοῦ ἀνοίγει ἕνα παράθυρο νά πορευθῆς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλάζεις ὀπτικές, ἱεραρχεῖς ἀλλιῶς. Ἄλλα σ’ εὐχαριστοῦν. Σοῦ φέρνει εὐεξία. Ἀγαπᾶς τόν Θεό πού ἐνισχύει, πού μακροθυμεῖ, πού εὐεργετεῖ, πού σώζει...
Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου