27.1.12

ΕΠΙΚΑΙΡΑ...


...Τό ποῦ βρισκόμαστε, ἀπό πλευρᾶς νεότητας, καί ὄχι μόνο, εἶναι ἕνα ἀνησυχητικό γεγονός. Καί τό ποῦ πορευόμαστε, εἶναι ἕνα ἄλλο τραγικό δίλημμα. Ὅταν μάλιστα σήμερα τά παιδιά μας, κυριολεκτικά, πολιορκοῦνται καί βομβαρδίζονται, στίς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων ἀνυπεράσπιστα, ἐκτός καί προπαντός ἐντός τοῦ σπιτιοῦ μας! Ἀκόμη καί τά δελτία εἰδήσεων τῆς τηλοψίας κατάντησαν νά εἶναι μία ἐπικίνδυνη εὐκαιρία γιά μαθήματα ἀντεγκλήσεων μεταξύ πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί ἄλλων ὁμάδων ἤ νέων δολοφόνων ἤ καί ἀρνητικῆς, ἀκόμη, προβολῆς θεμάτων κακοποίησης παιδιῶν ἀπό γονεῖς τέρατα.  
...Καί τό κεφαλαιῶδες ἐρώτημα, ὡς κατακλείδα, εἶναι τί κάνομε; Νά ἀφήσομε τά παιδιά μας, καί περιοριζόμαστε στούς γονεῖς, καί ἐννοοῦνται ἐδῶ οἱ νουνεχεῖς γονεῖς, ἕρμαιο τῶν κατακλυσμιαίων ὑποπροϊόντων τῆς ἀνθρώπινης πτώσης καί φαυλότητας; Νά ὑψώσομε τά χέρια μέ ἀπόγνωση; Νά προσπαθήσομε ἐμεῖς, ἀλήθεια σάν τί μποροῦμε νά κατορθώσουμε, νά διορθώσουμε τά πράγματα; Ἤ, καί αὐτή εἶναι ὑπό τίς περιστάσεις ἡ πιό ἀποτελεσματική στάση γιά αὐτοπροστασία καί σωτηρία μας, νά μποῦμε στήν κιβωτό τῆς οἰκογένειας καί τῆς Ἐκκλησίας μας; Γιά νά ἀσφαλίσουμε καί τούς ἑαυτούς μας καί τά παιδιά μας...
Ν. Νικολαΐδης-Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν-Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου