30.1.12

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


...Τόλμησαν νά γεφυρώσουν τήν ἑλληνική γραμματεία καί τήν χριστιανική πίστη, γι’ αὐτό καί ἀναγνωρίσθηκαν ὡς προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας...
Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀναδείχθηκαν μεγάλοι ποιμένες, μεγάλοι σοφοί καί μεγάλοι κοινωνικοί ἐργάτες. Ἡ γιορτή τους μᾶς προκαλεῖ καί μᾶς προσκαλεῖ. Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μιά μορφή πού θά μᾶς ἐμπνέει καί θά μᾶς καθοδηγεῖ. Αὐτοί οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι μᾶς μορφώνουν καί μᾶς ἁγιάζουν· εἶναι οἱ πνευματικοί φάροι πού μᾶς φωτίζουν καί μᾶς σώζουν. Ὡς αὐστηροί, ἀλλά τρυφεροί παιδαγωγοί τῆς νεότητος, ὡς ἀρωγοί στούς κοινωνικούς ἐργάτες καί ὡς ποιμένες στούς πιστούς. Ὁ λόγος τους ἦταν ὁ βίος τους. Γι’ αὐτό ἄς τούς μιμηθοῦμε καί ἄς ἀγωνισθοῦμε νά τούς φθάσουμε: οἱ Χριστιανοί στήν πίστη, οἱ ποιμένες στήν ὑποδειγματική ζωή, οἱ παιδαγωγοί στήν εὐρημάθεια, οἱ μαθητές στό ζῆλο τῆς μαθήσεως. Ἄς ἀκολουθήσουμε τά ἴχνη τους, γιά νά εἶναι ἡ ζωή μας σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
ρχιμ. π. Ἰσαάκ Τσαπόγλου, ἱεροκήρυκας
Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου