11.2.12

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ


Ἀπό τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ μου τήν αὐλή 
ξεπόρτισα ἕνα σούρουπο μέ βιάση,
μή μετανοιώση πίσω μου
κι’ ἔρθη καί μέ προφτάση
ὁ γέροντας πατέρας μου.

Ξοπίσω μου δέν γύρισα νά δῶ
καί μές στήν σκέψι μου καί τήν καρδιά μου
μετροῦσα μία μία τίς χαρές,
πού μέ καλοῦσαν κάπου μακρυνές
μέ ξέφρενες φωνές.

Κι’ ὅλες τίς βρῆκα!
Κι’ ἐλεύθερος, τίς πίνω, τίς ρουφῶ,
τήν δίψα τοῦ Ταντάλου μου να σβήσω
καί κάθε τι γλυκό κι’ ἡδύποτο νά τό γευθῶ
κι’ ἐντός μου νά τό κλείσω, νά τό χαρῶ.

Σάν ἄνεμος διαβῆκαν οἱ χαρές
μές στό ξανέμισμα τοῦ σπιτικοῦ μου πλούτου,
κι’ ἀπόμεινα ρακένδυτος, φτωχός
βοσκός τῶν χοίρων θλιβερός
τοῦ κόσμου τούτου.

Κι ὤ τότε, μές στήν σκοτεινιά τοῦ νοῦ μου
ἦρθε μι’ ἀχτίδα κι’ ἔλαμψε σάν φῶς
καί μοὔδειξε τά ράκη τῆς ψυχῆς μου
μές στήν ἀποκοτιά τῆς ξέφρενης φυγῆς μου
καί μοὔγινε ὁδηγός.

Τοῦ πατρικοῦ μου δίψασα τήν θαλπωρή
καί τήν ἀγάπη, τήν συμπόνια τοῦ πατέρα,
πού δίχως ἄλλο κλαίει γιά μένα καί πονεῖ
καί μέ προσμένει νά γυρίσω κάθε μέρα,
στήν πρώτη μου ζωή.

Πῆρα τό δρόμο σκεφτικός τοῦ γυρισμοῦ,
καί στήν καρδιά μου πεταρίζει ἡ ἐλπίδα
πώς στοῦ πατέρα τήν αὐλή, ἐκεῖ στούς μισθωτούς,
θά βρῶ μιά θέσι δουλική καί ἴσως καί φροντίδα,
μαζί μέ τούς πολλούς.

Καί νά, πέφτω στά πόδια του σκυφτός
καί τῶν ματιῶν μου οἱ βρύσες
τρέχουν στήν ποδιά του!...
Καί κεῖνος παρευθύς στήν ἀγκαλιά του
μέ σφίγγει μέ στοργή,
ἐμέ τό παραστρατημένο του παιδί·
καί μέ καταφιλεῖ καί μοῦ φωνάζει:
ὤ πῶς σέ πρόσμενα, χαρά τῶν γηρατειῶν μου
καί φῶς στερνό τῶν ὀφθαλμῶν μου!

Κι εὐθύς στούς δούλους κράζει
ἀρχοντική νά μοῦ φορέσουνε στολή
–ἐκείνη τήν λευκή, τήν πρώτη–
καί δαχτυλίδι νά μοῦ βάλουν λαμπερό,
στό δάχτυλο, σάν ἄστρο φωτερό.

Κι’ εἶπα –μές στήν χαρά μου τήν πολλή:
Πάντα μιά θέσι καρτερεῖ καθέναν πού μετανοεῖ
καί ταπεινά μέ δάκρυα γυρεύει
τῆς μετανοίας νἄβρη τό στρατί,
γιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα τήν ἀγκάλη
ποὖναι πλατιά σάν θάλασσα μεγάλη·
κι’ ἀπ’ τῆς ἀγάπης Του σάν πιῆ
καί σάν μεθύση τό κρασί μέ θεία μέθη
γιός γνήσιος καί πάλι θά γενῆ,
καί πανηγύρι οὐράνιο θά στηθῆ,
γιά κεῖνον πού« νεκρός ἦν κι’ ἀνέζησε,
ἀπολωλός καί εὑρέθη».
     
     Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου