29.2.12

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Γι’ αὐτό μή φοβᾶσθε τά πονηρά πνεύματα, μή φοβᾶσθε τίς μαγεῖες, μή φοβᾶσθε τόν σατανᾶ. Ὅποιος ἔχει λατρευτική καί μυστηριακή ζωή, ὅποιος συνδέει τόν ἑαυτό του μέ τήν Ἐκκλησία καί μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, αὐτός εἶναι θωρακισμένος, εἶναι ἀλεξίσφαιρος.
Ὁ διάβολος τόν πολεμάει, ἀλλά δέν μπορεῖ ποτέ, μά ποτέ νά τόν νικήση, γιατί μέσα του ἔχει τόν νικητή καί νικοποιό Χριστό. Ὁ Χριστός ἦλθε νά καταλύση τό κράτος τοῦ διαβόλου καί νά φτιάξη τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εἴθε ὅλοι νά ζήσουμε καί τώρα, ἀπό δῶ, καί εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας.
Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου