3.3.12

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ


...Ἡ σημερινή ἡμέρα μᾶς καλεῖ νά κρατήσουμε τήν Ὀρθόδοξο πίστι ἀτόφια καί ἀκέραια. Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ἁγία ζωή. Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι προσευχή, εἶναι ἄσκησις, εἶναι νηστεία, εἶναι μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐνεργός συμμετοχή στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐνεργός συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
...Ἀδελφοί μου, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα. Ἄς ἀναλογισθοῦμε τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας. Ἄς ἀναλάβουμε τό βάρος τῆς εὐθύνης, μένοντας σταθεροί στήν ὀρθόδοξο πίστι κι ἄς μήν ἐπιτρέψουμε οὔτε στόν ἑαυτό μας οὔτε σέ κανέναν ἄλλο νά τήν νοθεύση. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου