6.3.12

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

«Ἡ πολιτιστική κληρονομιά τῆς Θεσσαλονίκης προέρχεται ἀπό τήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία»! Τάδε ἔφη αἱρετός πολιτικός ἀνήρ!  Ἔ, ὄχι καί τόση δουλικότητα!  
Ἡ νύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ, ἡ Συμβασιλεύουσα, ἡ πόλις τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πού μαγαρίστηκε γιά 482 χρόνια ἀπό τούς βάρβαρους ὀθω¬μανούς, οἱ ὁποῖοι μετέτρεψαν τίς ἐκκλησιές σέ τζαμιά, ἔκαψαν, ἔσφαξαν, διέπραξαν ἀποτρόπαια ἐγκλήματα καί ἐπέδειξαν κτηνώδη συμπεριφορά, ἡ βυζαντινή Θεσσαλονίκη, «κληρονόμος τῶν μογγόλων» πού ξεχύθηκαν σάν λυσσαλέα ὄρνεα ἀπό τά βάθη τῆς Ἀνατολῆς! «Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;»
Ὁ ἐκφραστής, μάλιστα, αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἑτοιμάζεται νά τοπο¬θε-τήση στήν πλατεῖα Ἀριστοτέλους, ἄγαλμα τοῦ αἱμοσταγοῦς Μουσταφᾶ Κεμάλ, ὥστε νά αὐξηθοῦν, κατά τήν δήλωσί του, οἱ τουρίστες τῆς γείτονος, ἐξ ἀνατολῶν, χώρας. Θά τρίζουν τά κόκκαλα τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ μεγάλου διδασκάλου τῶν Ἑλλήνων, στόν ὁποῖον ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, τό παλληκάρι τῆς Μακεδονίας, χρωστοῦσε τό «εὖ ζῆν», ὅταν στήν πλατεῖα πού φέρει τό ὄνομά του, στήν ἱστορική πλατεία Ἀριστοτέλους, ὅπου δεσπόζει τό ἄγαλμα τοῦ ἐθνάρχου Ἐλευθερίου Βενιζέλου, τοποθετηθῆ τό ἄγαλμα τοῦ εἰδεχθοῦς σφαγέως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἕλληνες, Μακεδόνες, Θεσσαλονικεῖς, γρηγορεῖτε!
Ἀδελφοί Ἕλληνες Μακεδόνες, οἱ καιροί εἶναι ποηνηροί. Ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ὑπνηλία ἀποτελοῦν φαινόμενα διαλυτικά.
Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου