26.3.12

ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΧΡΕΟΣ

Ἡ ἐπιμονή καί ἡ ἀνδρεία κατά τοῦ Τούρκου, συνοδευόμενες μέ αἱματοχυσίες, αἰχμαλωσίες, πυρκαγιές, γύμνια, πείνα καί κάθε εἴδους πολυχρόνιες κακοπάθειες, ὑπερίσχυσαν καί ἀξιωθήκαμε τῆς ἀνεξαρτησίας.
Αὐτά ἀφήνουμε νά τά γνωρίζουν οἱ μεταγενέστεροι, ἀπό τούς ὁποίους δέ ζητοῦμε κάποια ἀμοιβή. Διότι δέν ἐπράξαμε παρά τό πρός τήν πατρίδα χρέος.
Ἐπιθυμοῦμε ὅμως καί παρακαλοῦμε αὐτούς τήν Ἑλλάδα, πού μέ τέτοιες θυσίες καί δάκρυα ἀναστήθηκε, νά τήν ὑψώσουν στήν πρώτη της λαμπρότητα καί εὐδαιμονία, μέ τή σοφία, τήν εὐνομία καί τήν ἀνδρεία.
Τότε οἱ ψυχές μας θά ἀγάλλονται, διότι δέν ἀγωνίστηκαν μάταια καί διότι ἄφησαν γνήσιους ἀπογόνους.
Χρ. Περραιβός-Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου