3.4.12


Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου