24.5.12

Η ΓΛΩΣΣΑ: ΧΑΛΙΝΑΡΙ


...Ἀδελφέ μου,
προσοχή στό χαλινάρι. Γλῶσσα ἐλεύθερη καί ἀδούλωτη ἀπό τά πάθη. Πειθαρχιμένη στήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο. Λουσμένη στήν ἀγάπη καί τήν καλωσύνη, στήν καθαρότητα καί στά ἁγιασμένα νερά τῆς χάριτος τοῦ Εὐαγγελίου. Γλῶσσα πηδαλιοῦχο πού νά κατευθύνη τό σκάφος τῆς ψυχῆς μας στό γαλήνιο λιμάνι τοῦ Χριστοῦ. Γλῶσσα πού νά δρσίζη καί νά ἁπαλύνη τίς καρδιές καί τίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτήν τήν γλῶσσα ἔχουμε χρέος ὅλοι μας νά ἀποκτήσουμε καί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσι νά τείνουν ὅλες μας οἱ προσπάθειες.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου