27.5.12

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

...Ἀδελφέ μου,
ὑπάρχουν ἀγαθά ὑλικά καί ἀγαθά πνευματικά. Αὐτά τά ὑλικά ἀγαθά πού τά ἔχουμε μέ τόση ἀφθονία καί τόσο σπάταλα ὅλοι μας σκορποῦμε καί πολλές φορές περιφρονοῦμε, δέν μποροῦν νά μᾶς δώσουν τήν χαρά καί τήν εὐφροσύνη... Φαίνεται ὅτι ἡ ἐποχή τῶν παχέων ἀγελάδων βρίσκεται στό τέρμα της καί ἡ ἐποχή τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων πλησιάζει θεαματικά. Ἐκτός ὅμως ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά ὑπάρχουν καί τά πνευματικά. Αὐτά εἶναι ἐκεῖνα πού χαρίζουν τήν ἀληθινή εὐτυχία στόν ἄνθρωπο. Ὅποιος ἔμαθε νά ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του, τά παιδιά του καί τήν οἰκογένειά του στήν θαυμαστή πρόνοια τοῦ Θεοῦ, αὐτός ζεῖ τήν ἀληθινή χαρά. Ὅποιος ἐναποθέτει στά χέρια τοῦ Θεοῦ τά προσωπικά του καί οἰκογενειακά του προβλήματα, ἀπομακρύνει τό νέφος τῶν ἀνησυχιῶν πού τόν πνίγει μέ τά δηλητηριώδη καυσαέριά του καί αἰσθάνεται μία εὐφρόσυνη ἀγαλλίασι στήν καρδιά του. Καί αὐτήν τήν χαρά μπορεῖ νά αἰσθάνεται καί ὅταν ζῆ τήν φτώχεια του καί ὅταν οἱ ἐχθροί τόν περικυκλώνουν καί ἀπειλοῦν τήν ζωή του. Καί ὅταν ἀκόμη αἰσθάνεται τήν ψυχή του νά πνίγεται μέσα στά κύματα τοῦ πόνου καί τῆς θλίψεως, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ρίχνει τήν ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος του στό λιμάνι τοῦ Θεοῦ καί ἠρεμεῖ καί γαληνεύει καί εὐτυχεῖ καί χαίρεται, γιατί γνωρίζει νά ἐμπιστεύεται τά πάντα στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου