4.6.12

ΣΩΤΗΡΙΑ

...Ἀδελφέ μου, 
ἡ σωτηρία ἀνήκει στούς δικαίους καί ἐναρέτους ἀνθρώπους. Αὐτό πρέπει νά γίνη συνείδησις ὅλων μας. Ὁ ἀμετανόητος ἁμαρτωλός καί ὁ ἀδιάντροπος ἀσεβής θά χαθοῦν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Θά δεχθοῦν βαρύ ἐπάνω τους τόν πέλεκυ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Τό σκότος τό «ἐξώτερον» καί τό «πῦρ τό ἄσβεστον» κατά τούς λόγους τοῦ Κυρίου, τούς περιμένει.
«Ψαλῷ τῷ Θεῷ μου» Ἀρχιμ. π. Θεοφίλου Ζησοπούλου, ἱεροκήρυκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου