7.6.12

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ...


...Ἀδελφέ μου,
ἡ ἐφάμαρτη ἐπιθυμία εἶναι ἡ πηγή τῶν ἀναστατώσεων καί ἡ αἰτία κάθε πολέμου. Γι’ αὐτό, ὅποιος θέλει νά διατηρήση τήν εἰρήνη στήν καρδιά του, δέν ἔχει παρά νά θέση ὑπό ἔλεγχον ὅλες του τίς ἐπιθυμίες, καί κάθε του ἐπιθυμία νά τήν ἐμπιστευθῆ στά χέρια τοῦ Κυρίου. Ἔτσι μόνον τροχοπεδεῖται κάθε ἐπιθυμία καί ὁδηγεῖται στήν φυσιολογική της κοίτη. Ἄν αὐτή εἶναι ἁμαρτωλή θά χαθῆ καί θά σβήση. Ἄν εἶναι ἁγία, ἀκολουθεῖ τίς φυσιολογικές της διαστάσεις καί ἱκανοποιεῖται ὅσο καί ὅταν ὁ Κύριος ἐπιτρέψη.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου