10.6.12

ΣΥΓΧΗΣΙΣ ΦΡΕΝΩΝ

...Ἡ σύγχυσις τῶν φρενῶν ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Οἱ ἄνθρωποι, ἐνῶ ζοῦν μαζί, εἶναι ξένοι μεταξύ τους. Βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη καί δέν καλημερίζονται. Ἐργάζονται στήν ἴδια θέσι, ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο, καί ὅμως τούς χωρίζουν χιλιομετρικές ἀποστάσεις. Κατοικοῦν στήν ἴδια πόλι καί ὁ καθένας νοιώθει τήν ἐρήμωσί του. Κάθε ἄνθρωπος μέ χίλιες γνῶμες. Χίλιοι ἄνθρωποι μέ μύρια πιστεύω. Μύριοι ἄνθρωποι μέ κανένα ταυτόσημο πιστεύω. Αὐτό θά πῆ ἀποστασία. Αὐτό θά πῆ σύγχυσις φρενῶν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου