10.9.13

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ...

...Ὁ Χριστός πάνω ἀπό τόν Σταυρό ἔγραψε σ’ ἐμᾶς ἕνα γράμμα. Σταγόνες χτπήθηκαν καί ἀπό τά πανάχραντα χέρια Του καί ἀπό τά πόδια Του καί ἀπό τήν πλευρά Του. Τό αἷμα μέ τό ὁποῖο μᾶς ἔγραψε τό βιβλίο αὐτό, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, γιά νά τό διαβάζουμε καί ὄχι νά τό παλαμίζουμε...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου