28.10.13

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

...Πάλιν καί πολλάκις ὁ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός ἐδέχθη τήν προστασίαν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὅταν ὁ φασισμός κτυποῦσε τίς πύλες τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ἐπίλεκτες στρατιές του καί ἀπειλοῦσε τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας καί τήν Ἐλευθερία μας, οἱ Ἕλληνες ἐπολέμησαν τόν ἐχθρό ἀμυνόμενοι ἑνωμένοι, ἔχοντες ὡς προστάτιδα στίς μάχες τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Σκαρφαλώνοντας στίς ἀπόκρημνες κορυφές τῶν ὀρέων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἔβλεπαν μέ τά μάτια τους τήν Παναγία νά τούς ὑπερασπίζεται καί νά τούς ἐνθαρρύνη στόν Τίμιο ἀγῶνα τους.
...Στόν κόρφο τους φύλαγαν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Στήν κραδιά τους κρατοῦσαν ξεχωριστή θέσι γιά τήν Παναγία. Γιά τήν Θεοτόκο ἡ ὁποία προστατεύει τούς ἀδυνάτους, τούς ἀδικημένους, τούς πονεμένους, τήν χήρα γυναῖκα, τά ὀρφανά καί τούς ἀγωνιζομένους γιά τό δίκαιο καί τήν ἐλευθερία.
...Γιά ἄλλη μία φορά εὐχαριστοῦντες τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον γιά τήν διηνεκῆ προστασία της, τήν παρακαλοῦμεν ὡς Ὑπέρμαχον Στρατηγόν τοῦ Γένους μας, νά ἀναλάβη καί πάλιν ὑπό τήν προστασία της τό Ἔθνος μας καί ὑπό τήν Ἁγίαν Σκέπην της τήν Πατρίδα μας κατά τούς χαλεπούς τούτους καιρούς.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου