10.10.13

ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ!

...Ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός! Αὐτό μᾶς τό φωνάζει ὁ ἥλιος πού ἀνέτειλε σήμερα τό πρωΐ. Τό διαλαλοῦν τά ἄστρα καί ἡ σελήνη. Τό μαρτυροῦν τά πουλιά πού κελαηδοῦν, τά ρυάκια πού κυλοῦν, τά λουλούδια πού μοσχοβολοῦν, ὁ φλοῖσβος τῆς θαλάσσης καί οἱ ζέφυροι.
Ὑπάρχει ὁ Θεός! Μᾶς τό φωνάζει κατ’ ἐξοχήν ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στόν κόσμο αὐτό.
Ναί! ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, τό τελειότερο ἀπ’ ὅλα τά δημιουργήματα, ὁ ὁποῖος ὤφειλε, μέ τήν συνεχῆ ἄσκησι στό ἀγαθό, στήν ἀρετή καί μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, νά φθάση στήν θέωσι καί στήν τελείωσι...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου