3.10.13

ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ

...Τά ἔργα τῆς ἀγάπης εἶναι αὐτά πού θά γίνουν, ὁ ὑπερασπιστής μας κατά τήν ἡμέρα τῆς παγκοσμίου Κρίσεως. Νά ἑτοιμάζουμε τήν καρδιά μας, νά εἶναι πλημμυρισμένη ἀπό ἀγάπη, ἀπό καλωσύνη, ἀπό συγχώρεσι, ἀπό ἀρετή, ἀπό ἁγιότητα. Διότι τότε μόνον θά μπορέσουμε νά περάσουμε στόν Δίκαιο Κριτή καί ν’ ἀκούσουμε: «Ἐλᾶτε. Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Τότε θά κερδίσουμε τήν σωτηρία, τήν αἰωνιότητα, τόν χαμένο μας Παράδεισο. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου