21.12.13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...

...Χριστούγεννα! Εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ... Χρι­στούγεννα σημαίνει: Ὁ Θεός στήν γῆ, ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. Χριστού­γεν­να σημαίνει: ὁ Χριστός Λυτρωτής, ὁ ἄνθρωπος λυτρωμένος. Χριστούγεννα σημαίνει: ὁ Χριστός Εἰρηνοποιός. Κανένας ἄνθρωπος ταραγμένος. Χριστού­γεν­­να σημαίνει: ὁ Χριστός συμφιλιωτής τῶν ἀνθρώπων... Χριστούγεννα σημαί­νει: καθάρια ζωή, φωτισμένη ἀπό τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου