12.12.13

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

...Ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ παναγίου Πνεύματος καί εὐλογίες τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’αὐτό καί ὅλοι οἱ νοσταλγοί τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης δέν ἔχουν ἄλλην ἐπιλογήν νά κάνουν, παρά μόνον να ὁδηγήσουν τά βήματά των εἰς τό ταπεινόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου