20.4.14

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΛΦΙΑ!

...οἱ πόλεις καί τά χωριά, οἱ θάλασσες καί οἱ ὠκεανοί, τά βουνά καί τά λαγκάδια ἀντιλαλοῦν ἀπό τό πλέον χαρμόσυνο μήνυμα, τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Καί ἑκατομμύρια πιστοί ἀναφωνοῦν τό Ἀληθῶς Ἀνέστη. Τό Χριστός Ἀνέστη, ψάλλει ἡ Ἐκκλησία. Χριστός Ἀνέστη, ψάλλουν καί ἑκατομμύρια πιστοί πού εἶναι διασκορπισμένοι σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Καί μόνον μερικά παθιασμένα ἀνθρωπάκια, μαρξιστικῆς κατασκευῆς καί προελεύσεως στέκονται βουβά μπροστά στό ἄκουσμα τοῦ Χριστός Ἀνέστη, καί λόγω ἰδεολογίας ἀρνοῦνται νά ἀνταποκριθοῦν στόν χαιρετισμό, Χριστός Ἀνέστη μέ τό Ἀληθῶς Ἀνέστη. Τί κι ἄν αὐτοί σιωποῦν; Διά μέσου τῶν αἰώνων ἀκούγεται τό Χριστός Ἀνέστη καί ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θά ἐπαναλαμβάνουν τό Ἀληθῶς Ἀνέστη. Τί κι ἄν τά τυφλωμένα καί κουφά ἀνθρωπάκια μένουν τυφλά μπροστά στό φῶς, κουφά μπροστά στήν ἀλήθεια καί βουβά μπροστά στήν βοῶσα πραγματικότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας; Τά ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν θά ἀναφωνοῦν τόν μεγαλειώδη παιάνα, τό νικητήριον σάλπισμα:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου