21.8.14

ΚΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΚΗΛΙΔΕΣ ΤΟΥ...

...Τί λαμπρότερον τοῦ ἡλίου, ὑπάρχει; Κι ὅμως, κι αὐτός ἡ ἥλιος, ἔχει τίς κηλῖδες του. Μόνον Ἕνας ὑπῆρξε ὁ Ἀναμάρτητος, «ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ».  Τό δέ ἐρώτημα πού ἀπηύθυνε πρός πάντας ὁ Ἰησοῦς, «τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περί ἁμαρτίας;», παραμένει ἀναπάντητον διά μέσου τῶν αἰώνων.
Βλέπεις ἀδελφέ μου; Ὅσες φορές ἀντιλαμβάνεσαι, πληροφορεῖσαι ἤ διαπιστώνεις σφάλματα καί ἄστοχες ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού κατέχουν κάποιαν ὑπεύθυνο θέσιν εἰς τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, δέν πρέπει νά τά χάνης, νά νοιώθης κενά καί νά μειώνης τήν ἀγάπη σου καί τήν ἀφοσίωσί σου εἰς τόν Κύριον καί νά ψυχραίνεται ἡ πίστις σου εἰς τόν ἀληθινόν Θεόν...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου