5.9.14

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

...Ἄλλο εἶναι ὁ Χριστιανισμός καί ἄλλο εἶναι ὁ Χριστιανός. Ἄλλο εἶναι Ἐκκλησία καί ἄλλο εἶναι ὁ λειτουργός της. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ τελεία Ἀποκάλυψις, ἐνῶ ὁ Χριστιανός εἶναι μία ἀτελής ὕπαρξις, πού ποθεῖ τήν τελειότητα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας, ἐνῶ ὁ ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἀγωνίζεται νά γίνη ἕνας μικρός Χριστός. Ἄν ὅμως αὐτό δέν τό ἐπιτυγχάνει πάντοτε, δέν σημαίνει ὅτι φταίει ἡ Ἐκκλησία. Ἐλπίζω νά μήν διαφωνῆς. Σκέψου, πώς καί σύ δέν εἶσαι ἀναμάρτητος...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου