12.11.14

ΦΩΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ!...Οἱ πελαργοί, τά προσφιλῆ αὐτά πουλιά, ὅπου νἆναι καταφθάνουν. Τό ἀνύποπτο αὐτό ζευγάρι ἔστησε τήν φωλιά του πάνω σ’ ἕναν στύλο μέ ἠλεκτροφόρα καλώδια τῆς Δ.Ε.Η. Ποιός ξέρει; Κάποια μέρα, μπορεῖ νά δοῦμε τό σπιτικό του κάρβουνο καί στάχτη. Ἡ φωτογραφία ὅμως μᾶς κάνει νά σκεφθοῦμε ὅλα ἐκεῖνα τά νεαρά, κυρίως, ζευγάρια πού στήνουν τήν φωλιά τους πάνω σέ κάποιους ἄλλους στύλους, τῆς ἀπιστίας καί τῆς ἀθεΐας, μέ προφανῆ τόν κίνδυνο ἡ φωτιά τῆς ἁμαρτίας νά μεταβάλη τήν ζωή τους σέ συντρίμμια καί χαλάσματα. Κάπως ἔτσι μοιάζουν καί ἐκεῖνα τά ζευγάρια, πού ἐπιθυμοῦν νά στήσουν τήν φωλιά τους σέ κάποιο «στύλο» τῆς Δημαρχίας μέ τίς «εὐχές» κάποιου, ἴσως, κλητήρα της, χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ὅμως δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά συμβῆ στά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου