19.11.14

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ...


...Ἕνα παιδί, ἕνα χαμόγελο τοῦ Παραδείσου.
Ἕνα παιδί, ἕνας κόσμος ὁλόκληρος.
Ἕνα παιδί, ἕνας κρίκος πού ἑνώνει τό νεαρό ζευγάρι, πού ἐνσαρκώνει τά ὄνειρα δύο νεαρῶν ὑπάρξεων πού ξεκίνησαν νά δέσουν τίς καρδιές των μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου.
Δύο παιδιά, δύο κρίκοι, διπλή ἡ χαρά στό ζευγάρι. Πολλές οἱ εὐλογίες.
Τρία παιδιά, τρεῖς οἱ κρίκοι, τριπλή ἡ χαρά, πλῆθος οἱ εὐλογίες.
Κι ἄλλο παιδί, καί ἄλλες χαρές, ἀμέτρητες χαρές, ἀλογάριαστες οἱ εὐλογίες, καί οἱ κρίκοι γίνονται ἁλυσίδες πού δένουν τίς καρδιές καί ἑνώνουν τίς ψυχές.
Ὁ Θεός νά εὐλογῆ αὐτές τίς μάνες καί νά προστατεύη αὐτά τά παιδιά!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου