3.12.14

ΝΗΣΤΕΥΕΙΣ;

...Ὅλοι μας σήμερα ζητοῦμε τόν χαμένο μας παράδεισο. Ἀλλά μπαίνουμε σέ λάθος δρόμο. Τόν ἀναζητοῦμε μακριά ἀπό τόν Θεό. Ὅμως ὅπου ἀπουσιάζει ὁ Χριστός ἐκεῖ εἶναι κόλασις καί ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός ἐκεῖ εἶναι παράδεισος. Παράδεισος καί ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή τῆς νηστείας...
Ἡ νηστεία εἶναι ὅπλο ἰσχυρό στά χέρια τοῦ χριστιανοῦ. Ἡ νηστεία εἶναι ἔμπρακτος ταπεινοφροσύνη. Ταπεινώνουμε τήν σάρκα, πειθαρχοῦμε τήν σάρκα καί δίνουμε τά ἡνία τῆς ἐξουσίας στήν ψυχή, στό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου