14.12.14

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ...

...Ἀποχή ἀπό τά πάθη. Νά νεκρώσουμε τά πάθη. Τήν περίοδο τῆς νηστείας ὁ χριστιανός καλεῖται νά σηκώση τόν σταυρό του. Νά σταυρώση τά πάθη του, τίς ἀδυναμίες του, τά ἐλαττώματά του, καί νά γίνη ὑπόπτερος ἄγγελος, γιά νά φθάνη στόν θρόνο τῆς Τρισηλίου Θεότητος, νά ὑμνῆ καί νά δοξολογῆ τόν Ὕψιστο...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου