17.12.14

ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

...Ὁ Θεός θά μᾶς συγχωρήση, θά μᾶς ἐλεήση, ὅταν κι ἐμεῖς κάνουμε τό ἴδιο, ἐλεοῦμε καί συγχωροῦμε.
Ξέρετε πῶς εἶναι ἡ συγχώρησις; Ὅπως τό λάδι ἐκεῖνο μέ  τό ὁποῖο δυό παλαισταί, γιά νά γλιστροῦν τά κορμιά τους καί νά ἀσκοῦνται στήν πάλη. Ἔτσι ἀκριβῶς, τό ἔλεος, ἡ συγχώρησις, εἶναι τό λάδι ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο ἀλείφουμε τήν ζωή μας, τήν ψυχή μας, γιά νά μποροῦμε νά διολισθαίνουμε μέ ἀγάπη, μέ ὁμόνοια, μέ εἰρήνη καί νά συζοῦμε μέ τούς ἀδελφούς μας. Ὄχι μέ τό μῖσος, ἀλλά μέ τήν ἀγάπη.
Νά συγχωρέσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί τότε καί ἡ νηστεία μας, καί ἡ προσευχήμας, καί ὁ ἀγώνας θά εἶναι εὐλογημένα ἀπό τόν Κύριο...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου