11.2.15

ΑΓΑΠΗ

...Ὑπάρχει ἕνα θερμόμετρο, ἀδέλφια μου, πού μετράει τήν ἀγάπη μας. Ποιό εἶναι τό θερμόμετρο; Αὐτό: «Ἐάν ἀγαπᾶτέ με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ΄ 15). Ἐάν μέ ἀγαπᾶτε, τηρῆστε τίς ἐντολές μου.
Τό πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶς, δέν τό στενοχωρεῖς. Τό πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶς, τό σκέπτεσαι. Τό πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶς, τό ἔχεις ὄχι μόνον στήν σκέψι σου, ἀλλά καί στήν καρδιά σου. Ὑπάρχει ὁ Χριστός στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων στίς ἡμέρες μας; Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, τηρεῖ τίς ἐντολές του. Καί ἐκκλησιάζεται, καί προσεύχεται, καί μελετᾶ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, καί δέν ὀργίζεται, καί δέν κατακρίνει, καί δέν μισεῖ, καί δέν ἐκδικεῖται, καί δέν ἀτιμάζει. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ναί, ἀδελφοί μου, ζῆ σύμφωνα μέ τόν νόμο καί μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου