23.2.15

ΑΓΑΠΑΤΕ!!!

...Ἄνθρωποι, ἀγαπᾶτε. Γονεῖς, ἀγαπᾶτε τά παιδιά σας. Παιδιά, ἀγαπᾶτε τούς γονεῖς σας. Ἀδέλφια, ἀγαπᾶτε τ’ ἀδέλφια σας. Ἄνθρωποι, ἀγαπᾶτε τούς συνανθρώπους σας. Χριστιανοί! Χριστιανοί, ἀγαπᾶτε ὄχι μοναχά ὅσους σᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά καί ὅσους σᾶς μισοῦν καί σᾶς ἐχθρεύονται.
«Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» (Ματθ. ε΄ 44). Νά ἀγαποῦμε ὄχι μοναχά ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά νά ἀγαποῦμε καί τούς ἐχθρούς μας ἀκόμη. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ.
«Χριστιανοί, σκορπίσατε γύρω τήν ἀγάπη σας», μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος.
Ἕνα χαμόγελο εἶναι ἀγάπη. Ἕνας λόγος γλυκός εἶναι ἀγάπη. Ἕνα ποτήρι νεροῦ εἶναι ἀγάπη. Ἕνα δυνατό σφίξιμο τοῦ χεριοῦ εἶναι ἀγάπη. Ἕνα πιάτο φαγητοῦ εἶναι ἀγάπη...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου