5.2.15

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

...Τριώδιον εἶναι ἡ περίοδος τῶν ἑβδομήκοντα ἡμερῶν πού καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά καλέση τά παιδιά της σέ μιά ἐθελοντική ἐπιστράτευσι. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία στρατιά τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως ὁ ἑλληνικός στρατός, κατά καιρούς καί διαστήματα, κάνει ἀσκήσεις ἑτοιμότητος, καλώντας καί ἐφεδρικές δυνάμεις, γιά νά ἀσκηθοῦν στά νέα ὁπλικά συστήματα, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου, μᾶς καλεῖ σέ μία ἐθελοντική ἐπιστράτευσι, σέ μία ἐγρήγορσι, σέ μία ἄσκησι ἑτοιμότητος, σέ μία ἀνάβασι πνευματική, σέ μία περισυλλογή, σέ μία αὐτοσυγκέντρωσι, σέ μία συνεχῆ καί ἀδιάκοπη ἐπαγρύπνησι, ὥστε προετοιμασμένοι νά δεχθοῦμε τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί τήν ἔνδοξο καί λαμπροφόρο Ἀνάστασι...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου