28.3.15

ΔΩΣΤΕ ΧΡΙΣΤΟ!

...Δῶστε Χριστό καί Ἑλλάδα στά παιδιά σας καί κερδίσατε τήν μάχη ἐπιβιώσεως, καί τοῦ Ἔθνους μας, καί τῶν παιδιῶν μας καί ὅλων τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς.
Εἴθε νά μᾶς ἀξιώση ὅλους ὁ Θεός νά δοῦμε τά παιδιά μας κοντά στόν Θεό, μακρυά ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά ἐλπίζουμε σ’ ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου