5.3.15

ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ!

...Πορεύεσαι ἐν μέσω πειρασμῶν; Προσευχήσου νά ἐξέλθης νικητής. Κατακλύζεσαι ὑπό πλήθους προβλημάτων, προσευχήσου νά εὕρης τήν ὀρθήν λύσιν... Εἶσαι πατέρας ἤ μητέρα; Καί πάλιν προσευχήσου. Ἔχεις ἀνυπάκοα παιδιά; Προσευχήσου.
Εἶσαι ἁπλοῦς πολίτης; Προσευχήσου διά τούς ἄρχοντας καί κυβερνήτας σου. Εἶσαι ἄρχων; Προσευχήσου διά τόν λαόν.
Προσευχήσου διά τόν ἑαυτό σου νά μή γίνης αἴτιος τῆς δυστυχίας του. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
Ἐφημερίδα Εὐαγγελισμός Ἱ.Μ.Λαγκαδᾶ-Φεβρουάριος 1971

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου