8.3.15

ΙΚΕΣΙΕΣΣυγχώρησε, Κύριε, ὅσους πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία σου καί κατάστησέ τους ἀνίκανους νά τήν βλάψουν.
Συγχώρησε, Κύριε, ὅσους ἀσεβοῦν καί ὑβρίζουν τό Πανάγιον ὄνομά Σου καί γίνονται ἀφορμή νά λερώνεται ἡ δική τους ψυχή καί ἡ ἰδική μας ἀκοή.
Συγχώρησε, Κύριε, τά παραστρατημένα σου παιδιά πού κυλιοῦνται στόν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας καί πολιόρκησέ τα μέ τό ἀπέραντο ἔλεος καί τούς πλούσιους οἰκτιρμούς σου.
Συγχώρησε, Κύριε, τά παιδιά πού πικραίνουν τούς γονεῖς καί τούς ἐγκαταλείπουν στά βαθειά τους γηρατειά.
Συγχώρησε, Κύριε, ὅσουν ἀπό τήν θέσι τοῦ δασκάλου σκανδαλίζουν τίς ἀθῶες παιδικές ψυχές, κλονίζουν τήν πίστι τους καί μιλοῦν προσβλητικά γιά τό Ἅγιο Ὄνομά Σου.
Θερμά σέ ἱκετεύουμε, Κύριε, ὅλοι ἐμεῖς, τά παιδιά σου, πού πιστεύουμε στήν ἀγάπη Σου καί στό ἔλεός Σου.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου