20.4.15

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ!

...Νά ἀναγνωρίζουμε τόν Κύριό μας, νά Τόν δοῦμε, νά Τόν πλησιάσουμε. Νά Τόν ψηλαφήσουμε, νά κάνουμε χειραψία, νά συνομιλήσουμε μαζί Του. Νά Τόν κάνουμε φίλο μας, ὁδηγό μας, δάσκαλό μας, προστάτη μας, πατέρα μας καί προπαντός νά Τόν κάνουμε προσωπικό μας Θεό.
«Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου. Ὄχι ἕναν Θεό πού δημιούργησε τόν κόσμο καί δέν ἐνδιαφέρεται πλέον γι’ αὐτόν, ἀλλά ἕναν Θεό πού ἔχει θέσι στήν δική μου ζωή, στήν δική μου σκέψι, στήν δική μου γλῶσσα, στήν δική μου καρδιά, στήν δική μου οἰκογένεια, στόν δικό μου λαό, στό δικό μου Ἔθνος....

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου