6.4.15

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


Ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, ὡς Πατέρας μας δέν ἀφήνει κανέναν χωρίς κληρονομιά. Δίνει χαρίσματα, ἀρετές καί ταλέντα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Δέν δίνει, βεβαίως, σέ ὅλους τά ἴδια... Ἀλλά καί στούς μεγαλυτέρους ἐγκληματίες βλέπουμε νά ἔχουν χαρίσματα, πού δέν τά ἔχουν ἴσως οἱ Ἅγιοι...

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
...Χριστέ μου! Χριστέ μου, Ἐσύ πού κρατᾶς ὅλα τά νερά τοῦ πλανήτου μας, Ἐσύ πού παίρνεις ὅλα τά νερά τῆς θαλάσσης, τά ἐξατμίζεις καί μᾶς τά ξαναστέλνεις, δός μου δάκρυα.
Δός μου δάκρυα μετανοίας...


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ...Χριστέ, δέν Σέ προδίδω!
Χριστέ, Σέ πιστεύω!
Χριστέ, Σέ ἀκολουθῶ!
Χριστέ, Σέ ἀγαπῶ!
Χριστέ, Σέ λατρεύω!
Χριστέ, Σοῦ ἐμπιστεύομαι τά πάντα!
Εἶσαι δικός μου. Εἶσαι ὁ Θεός μου. Εἶσαι ὁ πατέρας μου. Εἶσαι ὁ λυτρωτής μου.
Αὐτόν εὐγνωμονοῦμε. Αὐτόν ἀγαποῦμε... Ποτέ δέν θά ἐπιτρέψουμε στόν ἑαυτό μας, να εἴμαστε στό στρατόπεδο τῶν προδοτῶν, ἀλλά θά εἴμαστε στό στρατόπεδο τῶν παιδιῶν, πού ὑπερασπίζονται, ὁμολογοῦν καί μαρτυροῦν τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου