9.4.15

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
...Ἐλᾶτε οἱ λεπροί πού σᾶς καθάρισε˙ οἱ τυφλοί, πού σᾶς ἔδωσε τό φῶς˙ οἱ παράλυτοι, πού σᾶς γιάτρεψε˙ οἱ πεινασμένοι πού σᾶς ἔθρεψε˙ οἱ νεκροί, πού σᾶς ἀνέστησε μέ ἕνα Του λόγο. Ἐλᾶτε νά μᾶς πῆτε «Τί κακό ἐποίησε;»
«Διῆλθε τήν ζωήν αὐτοῦ εὐεργετῶν καί ἰώμενος» ὁ μεγαλύτερος Εὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητος...

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 


...Ἡ ἐφετινή Μεγάλη Παρασκευή θά πρέπει νά εἶναι γιά ὅλους μας ἡ ἀπαρχή μιᾶς κιανούργιας ζωῆς. Νά γίνη σεισμός. Νά πέση ὅ,τι ἁμαρτωλό, ὅ,τι σάπιο καί βρώμικο ὑπάρχει μέσα μας, καί νά βγῆ μέσα ἀπό αὐτόν τόν σεισμό ἔνας καινούργιος κόσμος˙ μιά καινούργια καρδιά...

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

...Ὁ Χριστός μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς λυτρώσεως γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν σκλαβιά.
Μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, γιά νά βγοῦμε ἐμεῖς ἀπό τό μῦσιος.
Μᾶς ἔφερε τό μήνυμα τῆς συγγνώμης, γιά νά μήν ζοῦμε μέσα στήν ἐκδικητικότητα.
Μᾶς ἔφερε τό λυτρωτικό μήνυμα, γιά μιά καινούργια ζωή, γιά ἕναν καινούργιο κόσμο, γιά μιά ἄλλη κοινωνία. Κοινωνία Χριστοῦ.
Καλή Ἀνάστασι!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου