23.5.15

ΣΥΝΕΠΕΙΑ


Ἕνας τρόπος γιά νά γεμίζεις ἱκανοποίησι, ἕνας τρόπος γιά νά χαίρεσαι ὁλοκληρωμένα τά ἔργα σου, ἕνας τρόπος γιά νά μήν νοιώθης ἀμήχανος ἀπέναντι στούς ἄλλους, ἕνας τρόπος γιά νά μήν εἶσαι ἐκτεθειμένος, εἶναι νά εἶσαι συνεπής.
Ἡ συνέπεια εἶναι ἀρετή˙ μιά ἀρετή πού σέ κάνει νά αἰσθάνεσαι πολύ ὄμορφα μπροστά στήν συνείδησί σου, ἐπειδή ὁλοκλήρωσες κάποιο καθῆκον σου.
Ἔτσι δέν θά ἔχης ἀφορμές νά πικραίνεσαι πώς κάποιες μικρές ἀμέλειές σου ἔγιναν αἰτία γιά μεγάλες ζημιές. Συνεπής στήν ὥρα˙ καί τότε ἀποφεύγονται οἱ ταλαιπωρίες τῶν ἄλλων. Γιατί μιά δική μας ἀσυνέπεια γίνεται ἀπαρχή γιά μιά ἁλυσίδα ἀσυνεπειῶν. Συνεπής στίς ὐποσχέσεις, ὅταν αὐτές δίδωνται μέ σύνεσι, μέ ψυχραιμία, μέ φρόνησι, μέ ἀρετή.
Συνεπής στά καθήκοντα. Ἕνα μισοτελειωμένο ἔργο πάντα ἀφήνει ἕνα κενό στήν ψυχή τήν δική μας καί στήν πρόοδο τοῦ κόσμου.
Συνεπείς στίς προκλήσεις ἀγάπης τῆς κάθε μέρας. Εἶναι μικρές, εἶναι πολλές, εἶναι εὐλογημένες, καί εἶναι ἀσυνέπεια στήν ἀνθρωπιά μας νά κωφεύουμε.
Συνεπής στήν καθυημερινή μας ἐργασία, ἐκεῖ ὅπου ὁ καθένας εἶναι τποθετημένος, γιά νά κυλᾶ ὅλων ἡ ζωή γλυκά, ὄμορφα, εἰρηνικά, δημιουργικά.
Καί πρό παντός, συνεπής στά πιστεύω μας, στίς ἀξίες μας, στά ἰδανικά μας, ὅταν αὐτά ἐκφράζουν τήν ἀλήθεια, τό φῶς.
Ἡ συνέπεια, στά λόγια καί στίς πράξεις, στά ἰδανικά μά καί στήν ζωή μας, εἶναι αὐτά πού ἀνεβάζουν τόν ἄνθρωπο, τόν ἁγιάζουν. Ἡ διχασμένη προσωπικότητα εἶναι τραγική καί ἡ ὑποκρισία τό καρκίνωμα τῆς ψυχῆς.
Εἶναι λοιπόν, ἄθλημα ἡ συνέπεια. Καί εἶναι πολύ γενναῖο νά εἶσαι ἡ προσωποποίησις τῶν ἰδανικῶν σου. Ὅμως σ’ ὅ,τι γενναῖο, ὑψηλό, ἁγνό καί ὡραῖο παραμονεύουν ἐχθροί. Ἐχθροί τῆς συνέπειας εἶναι ἡ ἀναβλητικότητα, ἡ νωθρότητα, ἡ ἀμέλεια, ἡ ὀλιγωρία.
Ἀλλά στούς πνευματικούς ἀγῶνες δέν ὑπάρχουν χαμένες ὑποθέσεις, ἀρκεῖ νά ἀρχίσουμε καί πάλι κρατώντας τό χέρι τοῦ Θεοῦ τό στοργικό. Εἶναι γεγονός πώς ἡ συνέπεια εἶναι σπάνια ἀρετή, ὅμως ἀναγκαία σάν τίς ὀάσεις στήν ἀφιλόξενη ἔρημο. Γιατί μόνο οἱ συνεπεῖς φωτίζουν καί ὁδηγοῦν στούς δρόμους τῶν ἰδανικῶν.
Ἡ συνέπεια δείχνει χαρακτήρα, γι’ αὐτό καί ὅπου τήν συναντοῦμε μᾶς ἀνακουφίζει, μᾶς γεμίζει ἐλπίδα, μᾶς ἐμπνέει.
Λένε πώς ἡ ἀρετή ἔχει μέσα της τήν ἀμοιβή της.
Καί ὁ συνεπής νοιώθει πληρότητα. Ἡ ζωή μέ συνέπεια εἶναι  ἕνα δυνατό ἀκαταμάχητο κήρυγμα πού οὐρανοδεικτεῖ. Ὁ συνεπής πιστεύει πώς ἡ ὁδός της ἔχει γιά τέρμα τόν οὐρανό λαμπρό, ὁλόφωτο, αἰώνιο. Ἄς ἀσκηθοῦμε στό ἄθλημα τῆς συνέπειας γιά νά τόν χαροῦμε

Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου