26.5.15

ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΠΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΑ

Διάβασα κάπου:
Ἕνας τρόπος γιά νά γεμίζεις ἱκανοποίησι, ἕνας τρόπος γιά νά χαίρεσαι ὁλοκληρωμένα τά ἔργα σου, ἕνας τρόπος γιά νά μήν νοιώθης ἀμήχανος ἀπέναντι στούς ἄλλους, ἕνας τρόπος γιά συνεπής πιστεύει πώς ἡ ὁδός της ἔχει γιά τέρμα τόν οὐρανό λαμπρό, ὁλόφωτο, αἰώνιο. Ἄς ἀσκηθοῦμε στό ἄθλημα τῆς συνέπειας γιά νά τόν χαροῦμε.
Καί σκέφθηκα:
Καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει χρέος νά ὑπερασπίζεται τά πνευματικά του μάτια, γιά νά μήν τυφλωθοῦν. Ὕστερα ἀπό τήν βιοπάλη ὅλης τῆς ἑβδομάδος, εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀφιερώση τήν Κυριακή στόν Θεό καί τήν λατρεία τοῦ ὀνόματός Του. Μόνον ἔτσι θά ἀφήση τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου νά τόν φωτίζη.
Ἐκεῖ, μέσα στό Ναό Του θά γίνεται ἡ ἐμπέδωσις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί στό περιβάλλον πού θά πορευθῆ, θά ζῆ, θά ἐργάζεται, θά γίνεται ἡ ἐφαρμογή.
Ἐκεῖ στό Ναό Του θά λαμπικάρεται καί ἔξω θά σκορπᾶ τό φῶς τῆς ἀρετῆς.
Ἐκεῖ, μέσα στό Ναό Του θά γεμίζη μέ τήν χάρι Του καί ἔξω θά βιώνη τήν ἁγιότητα.
Ἐκεῖ, στό Ναό Του θά γεύεται τόν Παράδεισο καί ἔξω θά ἀγωνίζεται νά μεγαλώση τά ὅρια τῆς Βασιλείας Του.
Ἐκεῖ, στό Ναό Του θά συνειδητοποιήση τήν προσκαιρότητα τῶν γήινων καί ἔξω θά ὑπηρετήση τό αἰώνιο.
Ἐκεῖ, στόν Ναό Του θά γίνη Χριστοφόρος καί στό περιβάλλον του μικρός Χριστός κατά Χάριν.
Ἐκεῖ, στόν Ναό Του θά παίρνη δυνάμεις πνευματικές καί ἔξω θά γίνεται ὁ ἀγωνιστής τοῦ ὡραίου, τοῦ ἀληθινοῦ καί τοῦ ἁγίου.
Πόσο τό κέρδος ἀπό τήν σωστή ἀξιοποίησι τῆς Κυριακῆς! Εἶναι τό μυστικό τῆς πληρότητός μας καί εἶναι, ὁμολογουμένως, τό ὁπλοστάσιό μας, γιά νά γίνεται ὁ κόσμος μας μιά ζωγραφιά τοῦ Παραδείσου. Γιά νά γίνη τό σήμερα καλύτερο ἀπό τό χθές. Γιά νά γίνη τό αὔριο φωτεινότερο καί καθαρότερο ἀπό τό σήμερα.
Γιά νά ἔχουμε φῶς. Περισσότερο φῶς

Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου