29.5.15

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ


Ἡ Ἁγία Σοφία, τό μέγα μοναστήρι, πνιγμένο στά μουσουλμανικά τεμένη, διακρίνεται στό βάθος, γιά νά ὑπενθυμίζη στούς νεωτέρους Ἕλληνας ἕνα ἔνδοξο καί λαμπρό παρελθόν, μιά λαμπρά ἱστορία πού περικλείει ὅλο τόν πλοῦτο τῆς βαθειᾶς εὐσέβειας, τόσο τῶν ἡγετῶν ὅσο καί τοῦ λαοῦ τῆς Ρωμιοσύνης. Ὁ Ἱ. Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας δέν εἶναι μόνον ἕνα τεχνικό θαῦμα, πού προκαλεῖ τό θάμβος παλαιοτέρων καί νεωτέρων ἐπιστημόνων, ἀλλά


εἶναι καί ἕνα θησαυροφυλάκιο πού κρύβει μέσα του ὅλα τά ὄνειρα καί τούς θησαυρούς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ρωμιοσύνης.
Ἀλήθεια, πότε ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότητα θά ἐνδιαφερθῆ γιά νά ἐπιβάλη τήν νομιμότητα στά ἀσχημονοῦντα καί διακρινόμενα γιά τήν βαρβαρότητα καί ἐγκληματικότητα μέλη τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος; Πότε τό λατρευτικό κέντρο θά γίνη χῶρος λατρείας καί δοξολογίας τοῦ Ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ; Ἡ Ἁγία Σοφία νά ἐπιστραφῆ στούς δικαιούχους, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Ρωμιούς.
Νά ἐλπίζουμε; Νά περιμένουμε τήν πάταξι τῆς ἀδικίας καί τήν ἀποκατάστασι τῆς νο μιμότητος; Ἀναμένουμε. Οἱ διεθνοῦς φήμης ταραξίες πού δροῦν καί στή μεσόγειο, εἶναι καιρός νά πειθαρχήσουν καί νά σεβασθοῦν τήν νομιμότητα καί τό Διεθνές δίκαιον....

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου