9.5.15

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣΕὐλογημένος ὁ γάμος:
Ὅταν θεμελιώνεται στήν πίστι.
Ὅταν ὁδηγῆται ἀπό τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν τροφοδοτῆται ἀπό τό Οὐράνιο Μάνα.
Ὅταν συνέχεται ἀπό τήν Ἀγάπη.
Ὅταν διαπνέεται ἀπό ἐμπιστοσύνη.
Ὅταν βιοῦται ἡ ἀλληλοσεβασμός.
Ὅταν καί ἡ προσευχή εἶναι ὥρα συναντήσεως τῶν μελῶν της.
Ὅταν τίθεται σάν στόχος καί ἡ πραγμάτωσις τῆς ἁγιότητος.
Εὐλογημένος αὐτός ὁ γάμος...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου