10.6.15

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ

Δόξα τῷ Θεῷ γιά ὅλα. Κι εἶναι τόσα πολλά. Ναί, δόξα τῷ Θεῷ! Ὅμως, ἐμεῖς γιατί κάθε πρωΐ πού ξυπνοῦμε βλέπουμε μόνο γκρίζους οὐρανούς καί παραπονιόμαστε καί μεμψιμοιροῦμε; Γιατί τά βλέμματα, ἡ σκέψις, οἱ ἔγνοιες μας εἶναι στραμμένες σ’ αὐτά πού μᾶς λείπουν, πού ἴσως -ἤ κατά πᾶσα πιθανότητα-  εἶναι περιττά;
Δόξα τῷ Θεῷ, ἔχουμε ὄντως πολλά. Κι ἄν ψύχραιμα σκεφτοῦμε, θά τά βροῦμε. Εἷναι ἄδικο νά μειώνουμε τήν χαρά τῆς ζωῆς μέ τά ἀδικαιολόγητα παράπονά μας. Εἶναι κρίμα νά φεύγουν ἀπαρατήρητες οἱ μικρές, φωτεινές στιγμές τῆς ζωῆς, πού δίνουν μιά γλυκειά νότα στήν καθημερινή πορεία. Μήπως κάνουμε τό λάθος καί μεγεθύνουμε τά προβλήματά μας, νά χανόμαστε μέσα σ’ αὐτά καί νά μήν μένη κουράγιο νά γίνουμε οἱ Κυρηναῖοι τῶν πραγματικά βασανισμένων ἀδελφῶν μας; Μήπως πολλές φορές κλαῖμε, γιατί ἐμεῖς δέν ἔχουμε πολλά παπούτσια, ἐνῶ ἄλλοι δέν ἔχουν οὔτε πόδια;
Ἄς λέμε Δόξα τῷ Θεῷ!, συνειδητά, γιά τά ὑλικά μας ἀγαθά!
Δόξα τῷ Θεῷ!, γιά τά διανοητικά μας ἀγαθά!
Δόξα τῷ Θεῷ!, γιά τά πνευματικά μας ἀγαθά!
Ζοῦμε ὅλοι μέσα στό κλίμα τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, ὁ καθένας μέ τά δικά του δῶρα. Δόξα τῷ Θεῷ!
Ζοῦμε ὅλοι μέσα στό κλίμα τῆς ἀγάπης Του, ὁ καθένας μέ τίς δικές του εὐλογίες. Δόξα τῷ Θεῷ!
Ζοῦμε ὅλοι μέσα στό κλίμα τῆς ἀνοχῆς καί τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ, ὁ καθένας μέ τίς δικές του ἐνοχές καί τά δικά του λάθη. Δόξα τῷ Θεῷ!
Ζοῦμε ὅλοι μέσα στίς σωτήριες προοπτικές πού μᾶς χαρίζει ἡ Ἀνάστασίς Του. Δόξα τῷ Θεῷ!
Κι ἄς μήν ξεχνοῦμε πώς τό στοργικό Του χέρι δίνει στόν καθένα μας μόνον αὐτά πού τοῦ πρέπουν, γιά νά μπῆ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!
Λοιπόν, γι’ αὐτά... καί γιά ‘κεῖνα... καί γιά τ’ ἄλλα...
Δόξα τῷ Θεῷ!

Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου