14.9.15

ΣΤΑΥΡΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ!
Ἦχος β'  Λέοντος Δεσπότου
Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις, ὁ τριμερὴς Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ἁγίασόν με τῇ δυνάμει σου, ἵνα πίστει καὶ πόθῳ, προσκυνῶ καὶ δοξάζω σε.

Ο Σταυρός ας είναι καταφυγή, στήριγμα κι ελπίδα στην ζωή όλων μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου