26.9.15

ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

...Κυριακή διά τούς χριστιανούς, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, σημαίνει κατάπαυσιν πάσης πνευματικῆς δραστηριότητος καί ψυχικῆς ἀνατάσεως. Ὁ Χριστιανός ὀφείλει νά καταπαύη πᾶσαν ἐργασίαν ἐξηπηρετοῦσαν τό σῶμα καί τά ὑλικά συμφέροντα καί νά ἐπιδίδεται εἰς ἔργα, καθαρῶς πνευματικά. Ὁ τακτικός Ἐκκλησιασμός, ἡ ὁμαδική προσευχή, ἡ συμμετοχή εἰς τήν λατρείαν, ἡ μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλευσις εἰς τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, εἶναι ἀπό τά πρώτιστα καθήκοντα τοῦ Χριστιανοῦ κατά τήν ἡμέραν τῆς Κυριακῆς...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου