2.10.15

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ


...Ἑορτή εἶναι ἕνα πνευματικό πανδοχεῖο, ἕνας πνευματικός σταθμός ἀνεφοδιασμοῦ, στόν ὁποῖο προσερχόμενοι οἱ χριστιανοί, καλοῦνται νά λάβουν ἐφόδια πνευματικά, τροφοδοσία πνευματική, ὅπλα πνευματικά, γιά νά νικήσουν τούς ἀοράτους ἐχθρούς των.
Ἡ ἑορτή εἶναι μιά τράπεζα πνευματική ἀπό τήν ὁποία οἱ χριστιανοί τρέφονται, διδάσκονται, ἐνισχύονται, μαθητεύουν, πληροφορούμενοι τά ἡρωϊκά κατορθώματα τοῦ Ἁγίου καί φρονηματίζονται ἀπό τήν θυσία καί τό μαρτύριο τοῦ ἑορταζομένου...
Ἡ ἑορτή εἶναι, προπαντός, ἕνα σάλπισμα αἰωνιότητος, μία εὐκαιρία γιά ὑψηλές ἀναβάσεις, καί μία ἀδιάσειστος ἀπόδειξις καί ἀδιαμφισβήτητος ἐπιβεβαίωσις, ὅτι ὁ χριστιανισμός δέν εἶναι ἀνεφάρμοστος θεωρία καί δέν προορίζεται μόνον γιά ἀγγέλους. Γιά ἐκεῖνον πού πιστεύει στόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο, δύναται ἡ θεωρία νά μεταβληθῆ σέ πρᾶξι καί τό Εὐαγγέλιο σέ ζωή ἀληθινή.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου