22.10.15

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

...Ἡ μεγαλύτερη τέχνη καί ἐπιστήμη εἶναι τό νά ἀποκτήσουμε ἀληθινή γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ μας. Καί τό μεγαλύτερο ἀγαθό, τό νά μήν στερηθοῦμε τήν λύτρωσι, τήν πνευματική ἐλευθερία, πού τόσο διψᾶ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. Τήν ἐλευθερία καί τήν λύτρωσι αὐτή τήν χαρίζει μόνον ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός, πού ὁ ἴδιος ἐνομοθέτησε τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας-Ἐξομολογήσεως.
Γι’ αὐτό, ἄς προσπαθοῦμε, νά ὑπερβαίνουμε κάθε φορά τά τυχόν ἐμπόδια πού παρεμβάλλουν ὁ ἑαυτός μας, ὁ διάβολος καί ὁ κόσμος, καί μᾶς φράζουν τόν δρόμο πρός τό ἱερό Ἐξομολογητήριο...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου