25.10.15

ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ

...Ἀνώτερος ἀδυναμιῶν καί παθῶν. Πρῶτος εἰς τόν καλόν ἀγῶνα. Ἀόργητος. Πρᾶος. Ἐργατικός καί ἀφιλάργυρος. Παρατηρητικός, ἀλλ’  ὄχι περίεργος. Προσεκτικός καί ἄγρυπνος. Ὁμιλητικός, ἀλλ’ ὄχι φλύαρος. Συζητητικός, ἀλλ’ ὄχι φιλόνεικος. Κοινωνικός. Ὄχι κοσμικός. Συνετός εἰς τούς ἐπαίνους, ὄχι κόλαξ. Αἰδήμων καί σεμνός. Ἀπροσωπόληπτος καί ἀντικειμενικός. Ἀμνησίκακος καί μακρόθυμος. Δίκαιος καί ἐπιεικής. Μέ ἐπιμονήν καί ὑπομονήν. Θαρραλέος˙ ὄχι θρασύς. Εὐγενής καί εἰλικρινής εἰς τήν συμπεριφοράν. Φιλελεύθερος. Ὄχι ἐλευθεριάζων. Προπορευόμενος καί ὄχι ρεμουλκούμενος. Μέ ἀγάπην καί αὐταπάρνησιν. Μέ ἐπίγνωσιν καί συναίσθησιν τῶν καθηκόντων του. Θρησκεύων, ἀλλ’ ὄχι θρησκόληπτος. Ζηλωτής, ἀλλ’ ὄχι φανατικός. Μέ ἰδανικά. Πρός τήν ἠθικήν ἐλευθερίαν. Μετριόφρων καί ὄχι περιαυτολόγος. Τύπος καί ὑπογραμμός.
Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος
Ἀπό τό βιβλίο: «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1998-2008) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου